Connect with us

Subventii APIA

28 octombrie – termen limită la APIA pentru ajutorul de stat în sectorul de creștere a animalelor

Petroniu Gabriela

Published

on

28 octombrie – termen limită la APIA pentru ajutorul de stat în sectorul de creștere a animalelor
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


agrointeligenta.ro
– 11 octombrie 2021 09:50

Termen limită la APIA pentru ajutorul de stat în sectorul de creștere a animalelor. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește crescătorilor de animale, dar mai ales asociațiilor acestora, că până pe data de 28 octombrie se primesc la centrele județene cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor aferente serviciilor prestate în trim. III al anului 2021.”În perioada 1-28 octombrie, se depun la centrele județene ale APIA, respectiv al Municipiului București, pe raza cărora/ căruia se află sediul social al solicitantului, cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor aferente serviciilor prestate în trim. III al anului 2021”, se arată într-o informare emisă de APIA Gorj.Cererile pot fi depuse direct la sediul Centrului judeţean unde este depusă cererea inițială anuală sau transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc) / servicii poştale.Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor va fi însoțită de următoarele documente:a) memoriul tehnic cu activitățile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare și/sau conservare, aprobat de ANZ;
b) lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menționate activitățile efectuate și cuantumul acestora, precum și perioada facturată, copii certificate conform cu originalul de către solicitant;
d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în funcție de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat aferent lunii/trimestrului, copii certificate conform cu originalul de către APIA;
e) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverința emisă de aparatul de specialitate al primarului localității unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligația depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;
f) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz, originalul și copii pentru efectuarea conformității cu originalul de către APIA;
g) dovada contului bancar activ, dacă este cazul. Documentele transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, însușite prin semnătura fermierului și vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.Potrivit art. unic din HG nr. 1052/2021, prevederile HG nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se aplică până la data de 31 decembrie 2022.Source link

Subventii APIA

Subvenția APIA pentru ovine – încotro? Ultima oră despre plata SCZ pentru oile și berbecii din RG!

Petroniu Gabriela

Published

on

Subvenția APIA pentru ovine – încotro? Ultima oră despre plata SCZ pentru oile și berbecii din RG!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 29 octombrie 2021 19:31

Sursă foto: Ovis Farm Land

Conducerea Ministerului Agriculturii a răspuns solicitării Asociației Forța Fermierilor de a organiza discuții cu crescătorii de animale pe marginea funcționării societăților de ameliorare în baza unei noi legislații. Cum proiectul eleborat de Agenția Națională pentru Zootehnie i-a nemulțumit pe beneficiari, respectiv asociațiile din sector, au fost organizate discuții atât cu sectorul de creștere a bovinelor, cât și cel al ovinelor. La mijloc se află atât programele de ameliorare ale raselor, cât mai ales subvențiile APIA  – sprijinul cuplat zootehnic pe care îș încasează fermierii pentru animalele înscrise în Registrul Genealogic și la care se atestă Controlul Oficial al Performanțelor.Retragerea mai ușoară a acreditărilor pentru societățile de ameliorare dar și înființarea mai facilă a unor asociații noi, îi nemulțumește pe oieri. Măsura poate duce chiar la pierderea subvenției pentru animalele înscrise în Registrele Genealogice (RG) dacă anumite aspecte nu vor fi clarificate. Prevederile sunt prinse în Ordinul pentru recunoașterea societăților si exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare, autorizare părților terțe sau evaluare genetică, controalele oficiale zootehnice și alte activități de ameliorare, inițiat de Autoritatea pentru Zootehnie (ANZ) și lansat în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Reprezentanții asociațiilor din sectorul de creștere a ovinelor și caprinelor au participat miercuri, 27 octombrie, la discuții cu autoritățile din zootehnie, pe acest subiect, după ce anterior și liderii din sectorul bovinelor au dezbătut ordinul.Un proiect de ordin de ministru susținut și inițiat de directorul general al ANZ, Bela Vaida, le ridică mari semne de întrebare președinților de asociații. Rând pe rând liderii din sectorul de creștere a bovinelor și cel al ovinelor/caprinelor au discutat în cadrul unor ședințe online cu conducerea MADR responsabilă de sectorul zootehnic și cea a ANZ. Ședințele nu s-au încheiat cu vreo concluzie exactă ci mai degrabă cu promisiuni și ”deschidere” la alte dezbateri practic pe același subiect.Nici transmiterea unor procese verbale sau concluzii ale discuțiilor nu arată că autoritățile responsabile vor implementa clar ceea ce au transmis liderii din oierit și sectorul de creștere a bovinelor. Singura promisiune pe care totuși președinții de asociații au obținut-o este că ministerul nu se va grăbi cu aprobarea ordinului și vor mai exista discuții, nu se știe deocamdată când, pe marginea acestui subiect.Nemulțumirile oierilor sunt aceleași ca și ale crescătorilor de bovine După ce Agrointeligența-AGROINTEL.RO a relatat cum au decurs discuțiile cu președinții de asociații din sectorul bovin, a venit și rândul președinților din oierit să transmită autorităților ce îi nemulțumește la Ordinul pentru recunoașterea societăților si exploatațiilor de ameliorare, intens susținut de conducerea ANZ. Cum au decurs discuțiile ne-a relatat Andreea Dagău, medic veterinar în cadrul Asociației „Păstorul Crişana” din județul Arad, specialista care a participat online la dezbaterile inițiale de conducerea MADR și cea a ANZ.”Preocuparea principală pentru susținerea ordinului este să se retragă mai ușor acreditările pentru societățile de ameliorare și să înființeze altele noi. Dar vorbim de o muncă a asociațiilor și societăților de ameliorare de ani de zile, progrese pe care le-am făcut atât noi cât și fermierii, o muncă ce poate fi anulată și pierdută atât de ușor. Ceea ce noi am făcut am implementat tot sub îndrumarea ANZ-ului, nu este nimic făcut la întâmplare. Mai ales că din câte am înțeles există o anumită grabă cu publicarea ordinului deoarece are pe birou (șeful ANZ, Bela Vaida n.r) de semnat o altă acreditare pentru o societate nouă din Mureș”, ne-a explicat Andreea Dagău.Test de filiație pentru întreg efectivul de animaleȘi obligativitatea testului de filiație pentru toate animalele ridică mari probleme oierilor, mai ales că în acest moment nu există suficiente laboratoare care să poată efectua aceste teste.”Aceeași problemă cu efectuarea testului de filiație prin intermediul markerilor genetici pentru toate animalele deși noi am avut deja proces cu ANZ iar în România nu există laboratoare suficiente să facem aceste teste, pentru tot efectivul de animale. Plus că am explicat că acest aspect încalcă și Regulamentul 1012 în care spune clar că testarea/identificarea prin intermediul grupei sanguine se face pentru animalele de reproducție când sunt autorizate pentru însămânțarea artificială nu prin monta naturală”, a completat specialista.Se dorește retragerea mai ușoară a acreditărilor pentru societățile de ameliorareCum este trecut în Ordin este clar că asta se dorește, retragerea mai ușoară a acreditările, spune  Andreea Dagău.”Adică spune ordinul că retragerea poate să fie inițiată ”din oficiu” prin sesizare sau la cerere motivată precum și în situația în care societatea prin angajați sau reprezentanți fac presiuni de orice formă asupra fermierilor care au animale înscrise în Registru. Noi nu înțelegem ce înseamnă presiuni de orice formă, procedură inițiată din oficiu, etc. Din moment ce RG rămâne responsabil pentru ceea ce face normal că trebuie să aibă și o anumită autoritate în fața fermierilor, un cuvânt de spus”, a precizat medicul veterinar.O altă problemă este legată de numărul de animale sau fermieri pe care trebuie să le aibă o societate de ameliorare pentru a fi nou înființată. ”Nicăieri nu spune că dacă eu merg cu 2 oi nu pot înființa o societate de ameliorare pentru o anumită rasă. Din moment ce se spune un număr ”suficient” , de animale sau fermieri, este clar că poate fi interpretat. Și ce nu mai înțeleg eu, pentru rasele de animale care există deja într-un registru, o altă asociație se poate acredita cu aceleași animale care există deja într-un registru. Deci sunt multe lucrurile neclarificate”, a mai punctat Andreea Dagău.Șeful ANZ nu știe ce conține propriul proiect?Aceasta a mai completat că  s-a adus în discuție și Anexa 3 despre care șeful ANZ, Bela Vaida a spus că deși este publicată pe site ar conține altceva decât este în ordin. ”Eu am găsit că ar conține ”Norme metodologice privind procedura pentru aprobarea programelor de ameliorare, conform măsurilor naționale”. Dânsul zice că anexa aceasta 3 conține altceva decât este publicat pe site”, a relatat reprezentanta Asociației „Păstorul Crişana” din județul Arad.Vor mai fi discuții pe marginea ordinului. Dar nu se știe când! Discuțiile s-au încheiat cu promisiunea unor noi întâlniri, fără a fi comunicată însă o dată clară, dar și cu îndemnul către societățile de ameliorare să transmită scris observațiile lor.”A rămas să trimitem o serie de propuneri către ei, domnul secretar de stat (Antal Szabolcs Barabási  n.r) a spus că putem să mai inițiem întâlniri online oricând, el este dispus la discuții. Dar cam toată lumea ar fi fost de acord cu prezența fizică, să ne vedem față în față ca să putem discuta pe articole, așa este mai ușor. Dar sigur că normele în vigoare privind distanțarea socială sunt mai restrictive și nu cred că este posibil. Dar concret nu s-a stabilit când va fi o nouă întâlnire și nici nu ni s-a comunciat dacă propunerilor noastre vor fi implementate, de fapt ceea ce am contestat. Nu am primit un proces verbal în urma ședinței sau stenograme care să arate propunerile noastre. Eu am intrat puțin mai târziu ce-i drept, poate s-a comunicat la început. Normal că trebuie să mai facem și altă întâlnire și toate asociațiile au susținut că nu este o grabă să se adopte ordinul din moment ce există deja societăți de ameliorare care sunt acreditate tot de ANZ, lucrează sub îndrumarea și coordonarea lor, cu asociații afiliate, etc. Asociațiile prezente au declarat la unison că nu susținut acest ordin iar el trebuie modificat în consecință dacă totuși va fi publicat”, a mai spus medicul veterinar.Conform acesteia, discuțiile au fost conduse de secretarul de stat, Antal Szabolcs Barabási iar ministerul a mai fost reprezentat de biroul de politici agricole în zootehnie: Mia Toma – directorul Direcției Politici în Zootehnie, Tinel Gheorghe – director general adjunct. ANZ-ul a fost reprezentat de directorul general, Bela Vaida.Reamintim că pe data de 29 septembrie, Ministerul Agriculturii a postat pe site-ul instituției proiectul Ordinului pentru recunoașterea societăților și exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare, autorizarea părților terțe pentru testarea performanțelor sau evaluarea genetică, controalele oficiale zootehnice și alte activități de ameliorare.Actul normativ pus în dezbatere publică nu ține cont de niciuna dintre propunerile și obiecțiile exprimate de către asociațiile de fermieri și încalcă prevederi ale Regulamentului european nr. 1012/2016, motiv pentru care Asociația Forța Fermierilor, la care sunt afiliate la acest moment cinci organizații care coordonează activitatea de ameliorare pentru șase Registre Genealogice pentru speciile bovine și ovine, a solicitat la nivel guvernamental oprirea de la promovare a acestui act normativ și formarea unui grup de lucru care, împreună cu fermierii, să identifice o formă legislativă care să răspundă nevoilor fermierilor, nu să fie dictată din birouri de anumite interese aflate acum în sfera de influență de la MADR.Pentru a semnala că există un precedent la ANZ, solicitarea Asociației Forța Fermierilor a fost însoțită inclusiv de decizii obținute în instanță de către asociații care au contestat un alt ordin ministerial care nu ține cont de realitățile sectorului.Adresa Asociației Forța Fermierilor a fost înregistrată în mod oficial la Cabinetul Prim-ministrului României (număr de înregistrare 22432/5.10.2021), la Secretariatul General al Guvernului (număr de înregistrare 22433/5.10.2021), la Ministerul Agriculturii (69175/5.10.2021) și la Agenția Națională pentru Zootehnie (număr de înregistrare 11851/5.10.2021). Pentru procesare mai ușoară, documentul a fost transmis instituțiilor menționate și în format digital.Prima instituție care a răspuns adresei Asociației Forța Fermierilor este Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) care a transmis un punct de vedere semnat de directorul Vaida Bela și în care se resping toate propunerile și obiecțiile fermierilor, fără nicio deschidere pentru dialog și dezbatere publică reală.”Ne reiterăm susținerea adoptării proiectului de Ordin în forma propusă de către subscrisa și adusă la cunoștința publicului, prin afișarea pe site-ul Ministerului, în data de 29 septembrie 2021„, arată directorul ANZ în punctul de vedere ce vine ca răspuns la ”memoriul” primit din partea Asociației Forța Fermierilor.Pe larg despre acest subiect aici: E oficial! Directorul ANZ, Bela Vaida, este dușmanul declarat al crescătorilor de animale din România!Despre conținutul ordinului, Agrointeligența-AGROINTEL.RO a scris aici: Ordin MADR pentru crescătorii de animale și societățile de ameliorare din zootehnieSource link

Continue Reading

Subventii APIA

MADR: Sancțiuni pentru schema de Sprijin Cuplat Zootehnic (SCZ) | AGROINTEL.RO

Petroniu Gabriela

Published

on

APIA – NOI PLĂȚI CĂTRE FERMIERI! SUBVENȚIILE VIRATE ÎN CONTURI ÎNCEPÂND DE ASTĂZI!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 29 octombrie 2021 10:54

Schimbări la sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de plăți directe și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 și 2022. Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale (MADR) anunță că fermierii care au solicitat subvenția de 90 euro, plătită de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), pentru SCZ – sprijin cuplat pentru specia viermi de mătase vor fi sancționați cu 30% din subvenție dacă diferenţa procentuală între „producţia declarată“ şi ”producţia realizată” de gogoşi crude de mătase este mai mare sau egală cu 40% (modificat de la 30 la sută n.r) şi mai mică de 50%.”Litera e) a articolului 19 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.262/2021 privind sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de plăți directe și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 și 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 18 octombrie 2021, se modifică și va avea următorul cuprins: „e) cu 30% din valoarea sprijinului cuvenit, dacă diferenţa procentuală între „producţia declarată“ şi „producţia realizată“ de gogoşi crude de mătase este mai mare sau egală cu 40% şi mai mică de 50%”, se arată în proiectul care trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.Astfel, valoarea sprijinului cuplat sector zootehnic cuvenită pentru viermi de mătase, prevăzut la art. 72 lit. f) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021, pentru anul de cerere în cauză, se reduce:a) cu 5% din valoarea sprijinului cuvenit, dacă diferența procentuală între ”producția declarată” și ”producția realizată” de gogoși crude de mătase este mai mică de 10%;
b) cu 10% din valoarea sprijinului cuvenit, dacă diferența procentuală între ”producția declarată” și ”producția realizată” de gogoși crude de mătase este mai mare sau egală cu 10% și mai mică de 20%;
c) cu 15% din valoarea sprijinului cuvenit, dacă diferența procentuală între ”producția declarată” și ”producția realizată” de gogoși crude de mătase este mai mare sau egală cu 20% și mai mică de 30%;
d) cu 20% din valoarea sprijinului cuvenit, dacă diferența procentuală între ”producția declarată” și ”producția realizată” de gogoși crude de mătase este mai mare sau egală cu 30% și mai mică de 40%;
e) cu 30% din valoarea sprijinului cuvenit, dacă diferenţa procentuală între „producţia declarată“ şi ”producţia realizată” de gogoşi crude de mătase este mai mare sau egală cu 40% (modificat de la 30 la sută n.r) şi mai mică de 50%;
f) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea de sprijin cuplat sector zootehnic pentru viermi de mătase, dacă diferența procentuală între ”producția declarată” și ”producția realizată” de gogoși crude de mătase este cel puțin 50%.Reamintim că Sprijinul cuplat pentru viermi de mătase (SCZ-V) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) achiziţionează cutii de câte 10 grame de ouă de viermi de mătase/cutie de la unităţicautorizate sanitar veterinar, din care se obţin minimum 15 kg gogoşi crude mătase;
b) au încheiat un contract de livrare cu o unitate de procesare/operator din domeniu pentru o cantitate de minim 15 kg gogoşi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de mătase eclozionabile. Unitatea de procesare/operatorul din domeniu are ca obiect de activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile şi/sau producţia de ţesături. Dacă fermierul este și procesator/ operator în domeniu, nu este necesară încheierea unui contract de livrare
c) SCZ se acordă pentru o cantitate de minim 15 kg gogoşi crude/cutie de ouă.Cuantumul plătit de APIA pentru campania 2020 a fost de 90 euro.Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Fermieri excluși de la plata subvențiilor APIA pentru acest an | AGROINTEL.RO

Petroniu Gabriela

Published

on

Fermieri excluși de la plata subvențiilor APIA pentru acest an | AGROINTEL.RO
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Angelica Lefter
– 28 octombrie 2021 15:14

Fermieri excluși de la plata subvențiilor APIA pentru acest an. Producătorii agricoli care au depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cerere pentru a încasa în acest an ajutorul de minimis pentru legume în spații protejate, sunt controlați, iar în urma verificărilor, se pare că o serie de fermieri și-au pierdut eligibilitatea.Mai mulți legumicultori au fost excluși de la ajutorul de minimis acordat prin ”Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate”. Acum fermierii se află în perioada în care legumele trebuie valorificate, însă pentru obținerea sprijinului, ei trebuie să informeze reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru ca aceștia din urmă să poată efectua controalele aferente la fața locului.În județul Olt, aproximativ 90% dintre fermierii înscriși în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate au trimis notificări la APIA Olt. În termen de 7 zile de la înștiințare, echipele de control trebuie să meargă în teren pentru a face verificarea, după care fermierii pot valorifica legumele, potrivit olttv.ro.Peste 4.500 de legumicultori au transmis notificările către APIA Olt, a menționat și purtătorul de cuvânt al APIA Olt, Corina Grecea.”Cei 4.516 fermieri care au depus cereri de înscriere în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate, până la această dată, 4.017 fermieri au depus notificări la instituția noastră în vederea efectuării controalelor la fața locului. Controalele se efectuează într-un termen de 7 zile de la primirea notificării, de către funcționari ai APIA Centrul Județean Olt, împreună cu reprezentanți ai Direcției Agricole Județene Olt”, a menționat Corina Grecea, purtător de cuvânt al APIA Olt.Pentru că nu au respectat condițiile impuse de autorități, în urma controalelor la fața locului, 30 de legumicultori au fost excluși din program și au pierdut acest sprijin, spune Mihaela Mareș, director al Direcției Agricole Județene Olt.”Până la această dată au fost verificați 500 de fermieri. La această dată sunt în jur de 30 de dosare neeligibile, fie nu au avut suprafața, fie nu s-au încadrat la cantitate. De exemplu, pe fiecare cultură, în reglementări, există o cantitate minimă care trebuie să existe la verificare”, a menționat Mihaela Mareș, director al Direcției Agricole Județene Olt.Pentru a putea încasa ajutorul de minimis, pentru cei 1.000 metri pătrați de legume în spații protejate, fermierii trebuie să vândă minimum 1.600 kilograme de ardei gras sau kapia, 3.000 kilograme de castraveți, 3.200 kilograme de roșii și 2.000 kilograme vinete.
Fermierii au la dispoziție o lună pentru a-și putea comercializa legumele, în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie.Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.