Connect with us

Subventii APIA

Adrian Oros: De astăzi încep plățile APIA pentru ajutorul de Covid la bovine!

Petroniu Gabriela

Published

on

Bulgaria a cerut la Bruxelles actualizarea datei de referință la ANT bovine. România a tăcut mâlc!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 14 septembrie 2021 11:43

Anunțul ministrului agriculturii pentru toți fermierii, încep plățile așteptate de crescătorii de animale! Adrian Oros a anunțat marți, 14 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă că astăzi Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură demarează autorizarea la plată pentru Ajutorul COVID acordat pe cap de animal și tona de lapte.”Tot de astăzi începe plata efectivă la Ajutor COVID bovine. Aș vrea să explic aici, pentru că presa de specialitate cunoaște. Ajutorul național tranzitoriu care se dădea pentru, sau raportat la o dată de referință din 2013, făcea ca să facem plăți pentru animale inexistente și la proprietari care nu mai aveau animale din 2013. Anul acesta, acea sumă dedicată ANT-ului am transformat-o într-o schemă de ajutor COVID , am notificat-o Comisiei, am elaborat o Ordonanță de Urgență, de aceea a durat mai mult și banii respectivi vor fi dați sub formă de ajutor COVID pe animale reale și la proprietari care chiar au la această dată animalele în ferme. Plafonul este de 225,5 milioane lei. Sunt 93.613 cereri, vor beneficia de aceste cereri 1,3 milioane capete de bovine și 81.000 de tone de lapte, pentru că se dă și pentru producția de lapte și pentru producția de carne. Plățile se vor face începând de azi!”, a spus Oros în cadrul conferinței de presă.De precizat că Adrian Oros nu a menționat care sunt cuantumurile care urmează să le fie virate fermierilor.Cuantumurile finale vor fi comunicate de APIA. Reporterii Agrointeligența – AGROINTEL.RO au făcut un prim calcul folosind plafonul alocat și efectivele, respectiv cantitățile de lapte declarate în cererile fermierilor. Ne-au rezultat următoarele cuantumuri:
Cuantum minim ajutor de Covid per cap de animal – bovine și bubaline: 182.708.014,97 lei ÷  1.307.297 capete animale = 139,757 lei/cap de animal;
Cuantum minim ajutor de Covid per tona de lapte livrată în luna ianuarie 2021: 42.829.698,82 lei ÷ 81.176,35 tone =  527,613 lei tona de lapte.

Plata maximă pe fermă – 225.000 de euroReamintim că APIA a comunicat că ajutorul de stat se cumulează, fără a depăși echivalentul în lei a 225.000 euro pentru același beneficiar, și cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu secțiunea 3.1 din Comunicarea CE respectiv:
– Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr.19/2021;
– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr.20/2021;
– Ordonanța de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr.21/2021;
– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Legea nr.122/2021,
– Măsura 21 – Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-2020.Termen de plată la ajutorul de Covid Bovine: 31 decembriePlata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021.Reamintim că Agrointeligența-AGROINTEL.RO a anunțat în premieră care sunt primele simulări pentru cuantumuri efectuate de APIA, raportate la cifrele înregistrate până la 9 august, cu o zi înainte de finalizarea campaniei.Source link

Subventii APIA

Apelul șefului APIA: 1 octombrie – termen limită pentru subvențiile pe hectar și animale!

Petroniu Gabriela

Published

on

Primii bani în conturi! Șeful APIA: Am început plata subvențiilor ANT în vegetal și zootehnie!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 20 septembrie 2021 15:20

Apelul șefului APIA pentru toți fermierii care vor să intre la plata avansului, care începe la 18 octombrie! Adrian Pintea, directorul general al Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), le transmite fermierilor să ia legătura cu centrele APIA unde au depus cererea unică pentru subvenții și să semneze formularul pentru plăți și fizic dacă acesta a fost transmis prin mijloace electronice. Termenul-limită este vineri, 1 octombrie! Fără semnătura fizică a fermierului pe cererea unică, aceasta nu este validată și nu poate intra la plată.Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, anunță fermierii și crescătorii de animale prin intermediul Agrointeligența-AGROINTEL.RO că semnarea cererii unice se va face până la 1 octombrie 2021.”Rog fermierii să țină cont de acest termen și să ia legătura cu centrul unde au depus cererea și să o semneze fizic”, ne-a declarat șeful APIA.De precizat că în țară inițiativă au luat și unele primării care au organizat cu ajutorul funcționarilor APIA ”sesiuni” de semnare a cererii unice, pentru a veni în sprijinul fermierilor. Este important însă ca înainte să mergeți la APIA pentru semnarea cererii, să luați legătura cu funcționarul care se ocupă de dosarul pentru subvenții și să stabiliți exact când puteți merge, având în vedere regulile stabilite în pandemie pentru fiecare județ.Atenție! Semnătura pe formular este obligatorie pentru închiderea cereriiPână la 1 octombrie fermierii pot merge la sediile agenției de plăți unde au trimis electronic documentele pentru subvențiile agricole și zootehnice pentru a încheia dosarul de plăți cu semnarea cererii unice prin care confirmă că datele bifate sunt cele corecte. Foarte important de precizat este faptul că fără semnarea cererii aceasta devine neeligibilă astfel că fermierii nu pot intra la plata avansului pentru acest an. Conform informațiilor APIA, fermierul completează o declaraţie privind completarea și asumarea, precum și închiderea cererii unice de plată 2021 (Anexa nr. 19a) transmisă prin mijloace electronice (email, IPA-Online), prin care certifică faptul că a întocmit, completat și operat/actualizat datele și informațiile din cererea unică de plată 2021 și își asumă corectitudinea și veridicitatea acestora. Totodată, își exprimă acordul pentru închiderea cererii unice de plată 2021, de către funcționarul APIA pe userul şi parola proprii, pentru tipărirea la centrul județean/local APIA a cererii sale, urmând ca ulterior să se prezinte la APIA pentru semnarea angajamentelor și declarațiilor, după caz.Fermierul preia întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în cererea unică de plată. Fermierii pot solicita sprijinul funcţionarilor APIA, în situațiile excepționale în care se prezintă fizic la APIA, pentru depunererea cererii unice de plată, în vederea realizării electronice a operaţiunii de digitizare a parcelelor şi actualizare a declaraţiei de suprafaţă. În acest scop, fermierii completează o Declaraţie privind completarea cererii în IPA-Online (Anexa nr. 19). Prin semnarea acestei declaraţii, fermierul preia întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în cererea unică de plată. Închiderea cererilor unice de plată în aplicație se realizează de către funcționarii APIA cu acordul fermierului, exprimat online în aplicația IPA-Online sau pe baza confirmării telefonice, prin posta electronică sau alte mijloace asumate de fermier, după ce au fost finalizate toate verificările și nu mai sunt erori blocante. În interfața aplicației IPA-Online se va regăsi un tab pe formatul de mai jos în care fermierul care și-a digitizat/actualizat parcelele pune bifa aferentă în funcție de statutul de fermier nou sau vechi.Fermierul trebuie să verifice în aplicația IPA-Online dacă cererea sa a fost închisă sau să solicite prin mijloace electronice numărul de înregistrare al cererii unice de plată. Cererea unică de plată se consideră depusă numai după ce a fost închisă în aplicația IPA-Online și a primit număr de înregistrare la APIA. Cererile unice de plată vor fi tipărite la centrele județene/locale APIA, inclusiv angajamentele și declarațiile la cerere. Acestea, împreună cu declarația privind acordul fermierului de închidere a cererii de către funcționarul centrului APIA (Anexa nr. 3 la Instrucțiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2021 aprobată prin Ordinul MADR nr. 46/2021, Anexa nr. 19a din prezentul ghid), vor fi semnate ulterior de către solicitanți, dar nu mai târziu de data de 1 octombrie 2021.Cererile, incluzând angajamentele generale și cele specifice schemelor/măsurilor solicitate la plată vor fi însușite prin semnătură de către solicitanți, în funcție de evoluția epidemiei de coronavirus, până la data de 1 octombrie 2021. De asemenea, formularele V1- Proces verbal pentru controlul vizual pentru cererea unică de plată 2021 vor fi semnate de către solicitanți până la data de 1 octombrie 2021, cel târziu.Plata avansului începe la 18 octombriePotrivit unui proiect pentru stabilirea cuantumurilor privind subvențiile agricole pentru care se acordă avans în 2021, lansat de MADR, începând cu data de 18 octombrie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la art. 1, cu încadrarea în procentul de maximum 70%, prevăzut la art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1295 al Comisiei din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale.Începând cu data de 1 decembrie 2021, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei între plafonul alocat fiecărei plăţi şi sumele calculate şi acordate începând cu data de 18 octombrie 2021 ca plăţi în avans.Plăţile pentru subvențiile APIA pe 2021 se fac în lei, utilizând cel mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2021 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C. Pentru a intra în vigoare, proiectul de hotărâre de Guvern trebuie aprobat în ședința Executivului și publicat în Monitorul Oficial.Iată care sunt cuantumurile ce intră la avansul APIA pentru subvenția pe suprafață:
Schema de plată unică pe suprafaţă 95,4751 euro/ha. În avans fermierii primesc 70 la sută din această sumă, adică 66,83257 euro/ha;
Plata redistributivă pentru intervalele: între 1 ha și 5 ha, inclusiv: 5,0000 euro/ha, în avans fermierii primesc 3,5 euro/ha și, peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv: 48,1457 euro/ha, în avans fermierii primesc 33,701 euro ha;
Plata pentru înverzire: 57,8931 euro/ha, în avans fermierii primesc 40,4768 euro/ha;
Plata pentru tinerii fermieri: 40,4514 euro/ha, în avans fermierii primesc 28,31598 euro/ha.

În plus, și crescătorii de oi intră cu o schemă la avans. Este vorba despre Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ) în cuantum de 16,55 euro cap ovină/caprină, adică un avans de 11,585 euro. Termenul limită pentru plata subvențiilor APIA aferente anului de cerere 2021 este 30 iunie 2022.Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Subvenția APIA pentru comasarea terenurilor agricole: 48,1457 euro/ha!

Petroniu Gabriela

Published

on

Subvenția APIA pentru comasarea terenurilor agricole: 48,1457 euro/ha!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 20 septembrie 2021 06:44

Subvenția APIA pentru comasarea terenurilor agricole  este un stimulent pe care agricultorii îl primesc de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA – pentru a depăși pragul de 5 hectare per exploatație. Cuantumul acestui sprijin acordat prin schema de plată redistributivă a ajuns la cuantumul de 48,1457 euro pe hectar pentru Campania APIA 2021.Cuantumul pe hectar pentru plata redistributivă, schemă care intră la avansul subvențiilor din campania 2021, care va debuta oficial cu achitarea avansului de la 18 octombrie. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat marți, 14 septembrie, în dezbatere publică proiectul care stabilește valoarea achitată pe hectar pentru plata redistributivă, una din cele 4 subvenții pe suprafață care intră la plata avansului.Potrivit proiectului MADR, intervalele de suprafață pentru care se acordă plata redistributivă pentru anul de cerere 2021 sunt următoarele:
a) primul interval: între 1 ha şi 5 ha inclusiv;
b) al doilea interval: peste 5 ha şi până la 30 ha inclusivConform sursei citate pentru primul interval 1-5 ha, inclusiv subvenția rămâne ca și în anii trecuți de 5 euro/ha. Pentru fermele ce depășesc 5 hectare, și până la maxim 30 de hectare inclusiv, cuantumul pe hectar va fi de 48,1457 euro. De precizat că în 2020, plata redistributivă a avut o valoarea de 5 euro/ha pentru primul interval: 1-5 ha, inclusiv  iar pentru al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha, inclusiv fermierii au primit 48,105 euro/ha.Avansul APIA se achită din 18 octombrie, în cuantum de 70%Primii bani care vor ajunge la fermieri vor fi în cadrul campaniei de plată a avansului APIA, care demarează din 18 octombrie la nivel național. La plata redistributivă, producătorii agricoli vor primi 70 la sută din această plată, adică 3,5 euro/ha pentru primele 5 hectare și 33,701 euro ha peste 5 ha şi până la 30 ha inclusiv.Iată lista completă a cuantumurilor plăților directe pe suprafață la APIA în 2021, conform proiectului de Hotărâre de Guvern:Plata unică pe suprafață 95,4751 euro/ha;
Plata redistributivă
a) primul interval 1-5 ha, inclusiv 5 euro/ha;
b) al doilea interval: peste 5 ha și până la 30 ha, inclusiv 48,1457 euro/ha;
Plata pe înverzire 57,8931 euro/ha;
Plata pentru tinerii fermieri 40,4514 euro/ha.Proiectul de hotărâre de Guvern cu cuantumurile pentru plată are nevoie de aprobarea Executivului și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Plățile pentru schemele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2021 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Subvenții APIA – plata pe înverzire, cuantum în 2021: 57,89 euro/ha este suma achitată fermierilor!

Petroniu Gabriela

Published

on

Subvenții APIA – plata pe înverzire, cuantum în 2021: 57,89 euro/ha este suma achitată fermierilor!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 19 septembrie 2021 21:24

Subvenții APIA – plata pe înverzire, cuantum în 2021 pentru o subvenție importantă pe hectar pe care o încasează fermierii români. Pentru campania 2021 producătorii agricoli primesc o plată de 57,893 euro/ha acest cuantum fiind foarte apropiat de cel de anul trecut când fermierii au primit 57,824 euro/ha. Schema va intra alături de alte plăți pe hectar la avansul APIA care demarează din 18 octombrie!Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat cuantumurile subvențiilor pe suprafață ce urmează să le fie achitate fermierilor la avans în baza cererilor unice de plată pentru anul 2021. Proiectul de act normativ urmează să fie aprobat la nivel de Guvern pentru ca APIA să poată demara prima tranșă de plăți începând cu 18 octombrie.Pentru plata pe Înverzire fermierii primesc începând din 18 octombrie un avans de 70 la sută din 57,824 euro/ha adică 40,4768 euro/ha. Pe lângă schema de Înverzire, fermierii mai pot beneficia  de la APIA și de restul schemelor pe suprafață care vor fi aprobate pentru plata în avans. Iată care sunt cuantumurile plăților directe pe suprafață la APIA în 2021, conform proiectului de Hotărâre de Guvern:Reamintim că Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire) este o schemă care se acordă fermierilor eligibili pentru plata unică și care trebuie să aplice în mod obligatoriu pe hectarelele lor eligibile, începând cu 1 ianuarie 2015, următoarele practici agricole benefice pentru climă și mediu:– Diversificarea culturilor – presupune existența a 2 culturi diferite pe exploatațiile care dețin teren arabil între 10 și 30 ha și existența a 3 culturi diferite pe exploatațiile care dețin peste 30 ha de teren arabil; exploatațiile care dețin teren arabil sub pragul de 10 ha se califică automat pentru această componentă a plății pentru înverzire;
– Menţinerea pajiștilor permanente existente la nivel național;
– Prezenţa unei zone de interes ecologic (Z.I.E) pe suprafața agricolă – se aplică exploatațiilor care dețin peste 15 ha teren arabil; fermierii trebuie să se asigure de aptul că cel puţin 5% din terenul arabil al exploatației este acoperit cu una sau mai multe dintre zonele de interes ecologic listate mai jos:Plata avansului începe la 18 octombrie Potrivit proiectului lansat de MADR, începând cu data de 18 octombrie 2021, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la art. 1, cu încadrarea în procentul de maximum 70%, prevăzut la art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1295 al Comisiei din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale.Începând cu data de 1 decembrie 2021, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei între plafonul alocat fiecărei plăţi şi sumele calculate şi acordate începând cu data de 18 octombrie 2021 ca plăţi în avans.Plăţile pentru subvențiile APIA pe 2021 se fac în lei, utilizând cel mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2021 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.Pentru a intra în vigoare, proiectul de hotărâre de Guvern trebuie aprobat în ședința Executivului și publicat în Monitorul Oficial.Document util: HG-plati-directe-proiectSource link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.