Connect with us

Cresterea animalelor

ASAS: Nu trebuie să existe două programe diferite pentru ameliorarea rasei Bălțată Românească

Iures Stefan

Published

on

ASAS: Nu trebuie să existe două programe diferite pentru ameliorarea rasei Bălțată Românească
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 20 noiembrie 2020 19:32

Asociația Crescătorilor de vaci ”Bălțată românească” tip Simmental a solicitat Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu – Șișești” (ASAS) un punct de vedere cu privire la Programul de ameliorare pentru rasa Bălțată Românească de tip Simmental. Acesta a fost trimis și către Agrointeligența-AGROINTEL.RO și vi-l inserăm integral, cu observațiile membrilor ASAS specialiști în domeniul geneticii și ameliorării bovinelor.”În urma solicitării scrise a Asociației Crescătorilor de vaci ”Bălțată românească” tip Simmental, adresate Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu – Șișești”, cu numărul 9743/28.10.2020, înregistrată la ASAS cu nr. 7003/28.10.2020, Secția de Zootehnie a consultat membri săi specialiști în domeniul geneticii și ameliorării bovinelor și a elaborat prezentul punct de vedere științific:Știința ameliorării genetice a populațiilor de animale domestice, precum și practica acesteia de peste o sută de ani, ne învață că se pot obține rezultate notabile de îmbunătățire prin selecție a caracterelor importante economic în generații succesive, dacă asupra acestora se exercită o adevărată ,,presiune” de discriminare reproductivă, realizată prin utilizarea la producerea generațiilor succesive numai a unei părți din indivizii populației și numai pe aceia care au dovedit, prin performanțe proprii, ascendenți și descendenți că sunt cu adevărat elitele genetice ale populației pentru caracterele care constituie obiectivele selecției. Aceasta presupune fixarea unui număr statornic și cât mai mic de obiective de selecție (eficiența este egală cu unu supra radical din numărul de obiective), asupra cărora să se exercite observații și măsurători executate cu aceleași metode, în condiții de mediu cât mai asemănătoare pentru a ne putea apropia cât mai mult posibil de valoarea genetică aditivă reală a animalelor (valoare de ameliorare) și neapărat în generații succesive cât mai numeroase.În realizarea unui program de ameliorare trebuie să se țină cont de următoarele criterii unitare. În acord cu teoria lui Jay Lush, părintele ameliorării moderne (Iowa, 1945), efectivele de animale au șansa să fie considerate populații dacă sunt izolate reproductiv de alte populații. Acest lucru este important deoarece doar populațiile izolate reproductiv au drum evolutiv propriu, ceea ce înseamnă că doar lor le sunt asociate programele de ameliorare proprii. Un efectiv de animale care nu este izolat reproductiv, NU are evoluție genetică proprie, caz în care nu i se poate elabora program propriu de ameliorare. În acest caz, evoluția genetică îi este hotărâtă de progresul genetic realizat în cadrul populației din care provin reproducătorii imigranți.Tot Lush a afirmat, că o populație de animale poate evolua optim chiar dacă nu are izolare reproductivă de 100 %. Calculele lui Lush au arătat că izolarea reproductivă optimă este de 80 %, adică 80 % gene locale și 20 % gene imigrante. Cele 20 % gene imigrante rezultă din utilizarea a maxim 10 %  masculi imigranți × 2 gene prezente la același locus.Condiția esențială este ca acei 10% să provină strict din vârful piramidei ameliorării rasei, adică să se practice așa-numita “vânătoare de gene”, provenite de la cei mai buni reproducători, vârfuri ale rasei, și nu să se facă importuri la întâmplare și, mai rău, importuri din fermele de producție/comerciale.Infuzia cu alte rase, ar putea fi acceptată, însă numai la nivelul fermelor comerciale / de producție, în scopul creșterii producției de lapte, deci pentru scopuri de producție. Dacă  s-ar realiza așa ceva, trebuie însă reținut faptul că din aceste categorii de ferme este interzisă utilizarea reproducătorilor născuți în aceste ferme, la nivelul fermelor de elită! Adică, animalele născute în fermele comerciale (în special masculii) NU pot fi utilizați la reproducție, în fermele de elită.Conservarea fondului de gene înseamnă păstrarea nealterată a genofondului populației analizate, adică îndeplinirea condițiilor de panmixie, respectiv:
fără selecție,
fără consangvinizare,
fără imigrație (încrucișare),

Organizarea programului de ameliorare, trebuie să țină cont de:– Crearea și managementul Registrului Genealogic (conf. Reg. EU 1012/2016), separarea pe secțiuni și clase;
– Etapele procesului de testare să fie detaliate iar indicatorii tehnici de asemenea;
– Să existe informații despre metodologia de identificare și despre controlul performanțelor;
– Modalitatea practică de realizare a evaluării genetice;Un program de ameliorare corect elaborat ar trebui să se finalizeze cu precizarea progresului genetic anual, așteptat a fi realizat de la populația analizată, în contextul aplicării respectivului program.După C. Drăgănescu (1979), obiectivele ameliorării oricărei rase trebuie să îndeplinească 3 cerințe:
Să fie precis formulat, în sensul de a preciza foarte clar caracterele care urmează a fi ameliorate iar acestea odată stabilite să fie pe cât posibil măsurate obiectiv;
Să fie constant, pentru 3 – 4 generații, pentru a asigura timpul necesar formării unei noi structuri genetice a populației, în direcția dorită de ameliorator;
Să fie simplu, în sensul de a include numai caractere esențiale. De dorit ca în obiectivul ameliorării să intre caractere cu complexitate medie, unele referitoare la cantitatea producției (cantitatea de lapte, cantitatea de carne), altele la calitatea producției (procentul de proteină din lapte, procentul de grăsime).

A doua cerință este foarte importantă, deoarece populația are nevoie de 3-4 generații de selecție direcțională, în scopul formării unor noi structuri genetice, în direcția dorită de ameliorator. Având în vedere că intervalul de generație la taurine este în medie de 5 ani, rezultă că obiectivele ameliorării trebuie menținute neschimbate, timp de 15-20 ani (3-4 generații × 5 ani mărimea intervalului de generație).Schimbarea de la un an la altul a direcției în care se dorește ameliorarea rasei conduce la diminuarea progresului genetic sau, și mai rău, chiar la anularea câștigului genetic obținut până în momentul schimbării. De asemenea, unul din cei mai importanți factori care influențează progresul genetic este intensitatea selecției.Dorința de a separa populația de Bălțată Românească tip Simmental în mai multe efective, conduce implicit la reducerea bazei de selecție pe care programul de ameliorare o are în vedere. Diminuând populația din care se face selecție, scade intensitatea selecției din simplul motiv că se alege un număr de candidate dintr-o populație mai mică.De asemenea, dorința de a avea două programe de ameliorare diferite va produce doar dezechilibre în sensul că două populații ce aparțin practic aceleiași rase vor merge în direcții oarecum diferite, cu ponderi diferite ale caracterelor, cu obiective diferite, fapt ce va scinda populația de Bălțată Românească tip Simmental în două subpopulații cu caracteristici diferite și cu componentă genetică diferită.Aceste afirmații le vom demonstra mai jos prin estimarea progresului genetic într-o populație activă de diverse mărimi, în care ameliorarea este organizată după schema de ameliorare propusă de Allan Robertson în 1950.Parametrii fenotipici:
o producție medie de 5.500 kg lapte pe lactație,
varianță fenotipica de 1.100kg lapte,

Parametrii genetici:
Heritabilitatea producției de lapte de 25%,
Varianța genotipică a populației de 550 kg lapte,
Coeficientul de variație fenotipică (CV) 20%.

Parametrii demografici luați în considerare au fost:
intervalul de generație de 7 ani pentru taurii testați pe descendenți, care activează la nivelul fermelor de elită,
supraviețuirea de 80% a fiicelor taurilor în testare, până la încheierea primei lactații,
supraviețuirea de 80% a tăurașilor candidați, în perioada 15-16 luni, până la vârsta de 5,5 ani,

Simulările s-au elaborat sub forma a două variante:
prima varianta cu doi tauri testați pe descendenți, în populația de elită (tabelul 1),
a doua, cu patru tauri testați pe descendenți, în populația de elită (tabelul 2).

Tabelul 1. Progresul genetic obținut prin aplicarea planului de ameliorare Robertson, varianta cu doi tauri testați pe descendenți, în populația de elităTabelul 2. Progresul genetic obținut prin aplicarea planului de ameliorare Robertson, varianta cu patru tauri testați pe descendenți, în populația de elităDupă cum se poate observa din tabelele 1 și 2, odată cu creșterea mărimii populației active, crește atât intensitatea selecției, cât acuratețea estimării valorii de ameliorare, implicit și progresul genetic. Deși cele două variante au un număr diferit de tauri testați pe descendenți, în grupa elită, trendul progresului genetic este similar. (Figura 1)Posibilitatea de a testa mai mulți descendenți, în populațiile mai mari, duce și la creșterea preciziei estimării (figura 2).În contextul actual al globalizării economiei, pe plan internațional, inclusiv în domeniul zootehniei, marile asociații de crescători de animale doresc să se concateneze programele de ameliorare din diferite țări pentru aceeași rasă, astfel încât să existe un singur program de ameliorare (cum ar fi Proiectul Eurogenomics, la Holsteinul European).De aici rezultă că exercitarea unei adevărate presiuni de selecție prin masculi, dar și prin femele, nu poate fi realizată decât cu ajutorul unui singur program de ameliorare, foarte bine întocmit, maximizat ca eficiență și riguros implementat în practică. Prin urmare ANZ, ca instituție ,,gardian” a stării prezente și mai ales viitoare a structurii genetice a populațiilor de taurine și nu numai, nu poate și nu-i permis să accepte ca asupra uneia și aceleiași rase să-și exercite simultan presiunea a două programe de ameliorare genetică cu obiective de selecție și metode de realizare diferite. Altfel ceea ce un program realizează în modificarea structurii genetice a caracterelor va fi anulat sau diminuat de efectul celuilalt care funcționează în direcția opusă”. Președinte,
Prof. univ. dr. Ilie Van

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Cresterea animalelor

MINISTRUL OROS: ÎNCEPE PLATA AJUTORULUI COVID-19!

Stefanescu Carmen

Published

on

ORDONANȚĂ! SUPERMARKETURILE, OBLIGATE SĂ VÂNDĂ PRODUSE DE LA MICII FERMIERI!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

VIN AJUTOARELE DE CRIZĂ! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi, la Buzău, că Agenția de Plăți șI intervenție pentru Agricultură (APIA) demarează de mâine, 25 noiembrie 2020, plata ajutorului Covid-19 pentru crescătorii de animale și cultivatorii de legume, fructe și cartofi.

Începând din 25 noiembrie, practic de mâine, intră despăgubirile privind măsurile de sprijin pentru fermierii care au fost afectați de criza Covid și aici discutăm de 170 de milioane de euro, bani europeni, și de 260 milioane, bani de la bugetul național.
Atât cei care activează în zootehnie, crescătorii de bovine, de carne și de lapte, de ovine și caprine, apicultorii, cei care cresc porc și pasăre în sistem industrial, dar și legumicultorii și pomicultorii vor primi, începând din 25 noiembrie, aceste despăgubiri. Sunt 122.000 de beneficiari, ale căror cereri au fost verificate și care vor intra la plată prin APIA, așa cum v-am spus, începând din 25 noiembrie, a anunțat ministrul agriculturii, la Buzău.
Vă reamintim cuantumul maxim pe care poate să-l primească un fermier în contul ajutorului Covid-19:
– crescătorii de bovine care au peste 91 capete bovine femele – suma maximă obținută pe fermă 100.000 de euro;
– crescătorii de bovine care au sub 91 de capete de bovine femele și minim 5 capete de bovine – suma maximă 7.000 de euro/fermă;
– crescătorii de ovine și/sau caprine – suma maximă 2.500 de euro/fermă;
– crescătorii de păsări și porci – suma maximă 100.000 de euro/fermă;
– legumicultorii, pomicultorii și cultivatorii de cartofi – maxim 5.000 de euro/fermă.Source link

Continue Reading

Cresterea animalelor

HOTĂRÂRE ADOPTATĂ DE GUVERN! AJUTOR PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Stefanescu Carmen

Published

on

HOTĂRÂRE ADOPTATĂ DE GUVERN! AJUTOR PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

OFICIAL! În Ședința Guvernului din 23 noiembrie 2020 a fost aprobată o Hotărâre prin care aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor se prelungește cu 6 luni, respectiv până la data de 30 iunie 2021, anunță Ministerul Agriculturii, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Potrivit alin.(4) al art.51 din  Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, „la încheierea perioadei de valabilitate a prezentului regulament, orice schemă de ajutoare exceptată în temeiul acestuia rămâne în continuare exceptată pe durata unei perioade de adaptare de şase luni”.

Reamintim că Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014, cu modificările și completările ulterioare, reglementează o schemă de ajutor de stat, ce are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi a costurilor aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului. Acest ajutor este furnizat sub formă de servicii subvenţionate crescătorilor de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi ecvine.
Schema de ajutor de stat se implementează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi reţeaua sa teritorială.
Suma alocată pentru 2020 este de maximum 65 milioane lei, aferentă unui număr de aproximativ 30.000 beneficiari. În ceea ce privește anul 2021, solicitanții depun cererile inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în perioada 1-15 decembrie 2020.
După aprobarea bugetului pe anul viitor, suma pentru plata ajutoarelor de stat pentru anul 2021 se va aproba prin Hotărâre a Guvernului.Source link

Continue Reading

Cresterea animalelor

Funcționară ANZ condamnată! A fost prinsă când făcea trafic ilegal cu pașapoarte pentru animale!

Iures Stefan

Published

on

Funcționară ANZ condamnată! A fost prinsă când făcea trafic ilegal cu pașapoarte pentru animale!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Angelica Lefter – 24 noiembrie 2020 10:21

Foto: agerpres.ro

Proces finalizat cu condamnare la închisoare! O angajată a unei instituții publice din Iași a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru luare de mită. Este vorba despre Costela Brânzanu, care lucra în cadrul Oficiului pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (OARZ), structură subordonată Agenției Națională pentru Zootehnie din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Judecătorii din cadrul Tribunalului Iași au condamnat-o pe Costela Brânzanu la 4 ani de închisoare, pentru luare de mită și fals intelectual în formă continuată, după ce a încercat să predea unui fermier mai multe pașapoarte pentru transportul și sacrificarea animalelor, întocmite ilegal, potrivit bzi.ro.De asemenea, instanța a confiscat de la aceasta suma de 1.500 de lei, primită cu titlu de șpagă. Tot în același dosar, magistrații i-au condamnat pe Gheorghe Ghimpu la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendare, pentru dare de mită, iar pe Zenovia Radu – la 2 ani de închisoare, tot cu suspendare, pentru complicitate la dare de mită. În plus, pentru cei doi, judecătorii au luat decizia de a-i pune la muncă în folosul comunității.”Instanța le impune celor doi inculpați (Gheorghe Ghimpu și Zenovia Radu) ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei comunei Dagâța sau al Consiliului Local al comunei Dagâța, din județul Iași, pe o perioadă de 60 de zile”, au precizat ieri magistrații ieșeni. De asemenea, aceștia au anulat parțial 50 de pașapoarte.Anchetatorii i-au trimis în fața instanței pe cei trei la data de pe 27 iulie 2018. Oamenii legii au susținut că angajata cu vechime din cadrul Oficiului de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (OARZ) Iași a fost prinsă când lua șpagă.Costela Brânzanu deținea funcția de consilier superior în cadrul OARZ când a fost acuzată de anchetatori că a primit anumite sume de bani pentru a interveni în mai multe situații, în favoarea unui fermier din Iași. Aceasta era angajată în cadrul instituției din anul 2011 și a fost mutată din Iași, la Pașcani în anul 2013.La 14 februarie 2018, Costela Brânzanu a fost prinsă imediat după ce a primit 1.500 de lei. Anchetatorii au mai afirmat că, în schimbul acestei sume, angajata OARZ a predat o pungă cu mai multe pașapoarte pentru transportul și sacrificarea animalelor. Acestea au fost întocmite pe ascuns, fără să se respecte prevederile legale. Sacoșa respectivă i-a fost înmânată Zenoviei Radu, concubina unui bărbat care se ocupa cu vânzarea animalelor, Gheorghe Ghimpu. Schimbul s-a făcut în zona Gării Iași.Când a fost întrebată de anchetatori ce caută suma de bani la ea în buzunar, Costela Brânzanu a spus că banii îi aparțin și că urma să plătească o rată la bancă. Aceasta a negat că a primit vreun leu de la concubina lui Ghimpu.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.