Connect with us

Cresterea animalelor

DECIZIE GUVERN pentru AJUTOARELE DIN APICULTURĂ!

Stefanescu Carmen

Published

on

ANUNȚ MINISTERUL AGRICULTURII: ÎN ATENȚIA TUTUROR APICULTORILOR!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Potrivit deciziei Executivului, la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 6 mai 2020, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
Articolul 2^1. Pentru anul 2020, prin excepție de la termenul prevăzut la art. 2, documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la cap. IX, în subcap. III lit. C.4 alin. (3) lit. c), precum și în subcap. V lit. E alin. (4) lit. j) se pot depune până la data de 1 septembrie 2020.
AGROINFO vă spune concret pentru care măsuri și care sunt actele pentru care Guvernul a prelungit termenul de depunere la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până la 1 septembrie 2020.
C.4. Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorci şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral
Copia cărţii de identitate a remorcii apicole se depune până la data de 1 septembrie 2020.
Lista mijloacelor de transport fără autopropulsie (remorci) şi a mijloacelor de încărcare/descărcare a stupilor în pastoral care pot fi achiziționate de apicultori prin Program sunt:
1. remorcă apicolă;
2. macara pentru încărcare-descărcare stupi
3. motostivuitor adaptat pentru încărcare-descărcare stupi
4. alte echipamente specializate de încărcare-descărcare stupi
Cheltuieli eligibile:
1. până la 75 % din preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de mijloace de transport fără autopropulsie şi de mijloace de încărcare/descărcare a stupilor în pastoral.
Suma solicitată pentru anul 2020 pentru achiziționarea de mijloace de transport apicol este:
1.000.000 € / 2 = € 500.000 UE şi € 500.000 RO
E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă
Copia buletinului de analize fizico-chimice/reziduuri se depune până la data de 1 septembrie 2020.
Suma solicitată pentru anul 2020 pentru decontarea către apicultori a analizelor fizico-chimice la miere este:
900.000 € / 2 = 450.000 euro UE (fonduri europene) şi 450.000 euro RO (bugetul de stat)Source link

Cresterea animalelor

CUM OBȚINEȚI TEREN AGRICOL DE LA ADS! ACTE NECESARE! TERENURI DISPONIBILE!

Stefanescu Carmen

Published

on

CONDIȚII ȘI ACTE PENTRU CELE 50 HA DE TEREN ATRIBUITE DIRECT TINERILOR FERMIERI!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Termenul limită de depunere a cererilor este 29 ianuarie 2021, ora 14.
Potrivit informațiilor furnizate de ADS pentru AGROINFO, solicitanții vor depune la sediul ADS sau vor transmite prin poșat electronică următoarele documente:
a) cerere de principiu care conține numele, prenumele, data nașterii, studiile, domiciliul, comuna și județul pe raza căruia se află terenul solicitat, suprafața solicitată;
b) cartea de identitate a solicitantului – în copie;
c) diplomele de studii de profil (conform condițiilor de eligibilitate) – în copie;
d) declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că nu a avut contracte încheiate cu ADS, în calitate de persoană fizică și reziliate din culpa sa și/sau nu a înregistrat restanțe la plățile datorate în baza unor contracte încheiate cu ADS – în original.
LISTA TERENURILOR AGRICOLE LIBERE DE CONTRACT!
Județul Alba – SC BLASIUS BLAJ SA – Teren agricol 17,2000 ha; Teren neagricol 3,9100 ha în localitatea Crăciunelu de Jos;
Județul Gorj
SCDH TÂRGU JIU – Teren agricol 42,9080 ha; Teren neagricol 1,4653 ha în localitatea Rovinari;
SC PASTORALA SA TÂRGU JIU – Teren agricol 13,0300 ha în localitatea Târgu Jiu;
SC TURCENI SA – Teren agricol 11,9800 ha; Teren neagricol 1,2100 ha în localitatea Țânțăreni;
Județul Ialomița
SC AGROINDUSTRIALA SA URZICENI – Teren agricol 59,5862 ha; Teren neagricol 6,1300 ha în localitatea Manasia;
SC AGROINDUSTRIALA SA URZICENI – Teren agricol 51,9166 ha; Teren neagricol 72,7644 ha în localitatea Urziceni;
SC AGROMIXTA SA – Teren agricol 12,3900 ha; Teren neagricol 62,5800 în localitatea Ograda;
SC AGROMIXTA SA – Teren agricol 44,6869 ha; Teren neagricol 70,8492 ha în localitatea Mărculești;
SC VITIPOMICOLA SA – Teren agricol 50,1421 ha; Teren neagricol 44,7300 ha în localitatea Fetești;
SC HORTICONS SA – Teren agricol 21,5111 ha; Teren neagricol 16,1968 ha în localitata Fetești;
Județul Neamț – SC AGROCOMPLEX SA – Teren agricol 73,7450 ha; Teren neagricol 2,7800 ha în localitatea Pâncești;
Județul Satu Mare
SC AGROZOOTEHNICA SA DOROLT – Teren agricol 50,6800 ha în localitatea Lazuri;
STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LIVADA – Teren agricol 35,0000 ha; Teren neagricol 2,1700 ha în localitatea Sanislău;
Județul Timiș – SC AGROINDUSTRIALA SA HONORICI – Teren agricol 77,04 ha; Teren neagricol 2,36 ha în localitatea Victor Vlad Delamarina;
Județul Teleorman
SC AGROMIXT SA TRAIAN – Teren agricol 224,8600 ha; Teren neagricol 15,4200 ha în localitatea Traian;
SC AGROMIXT SA TRAIAN – Teren agricol 2,7300 ha; Teren neagricol 31,8700 ha în localitatea Lisa;
SC AGROMIXT SA TRAIAN – Teren agricol 422,7200 ha; Teren neagricol 24,8100 ha în localitatea Seaca;
SC HORTICOLA SA PETROȘANI – Teren agricol 8,1200 ha; Teren neagricol 6,9700 ha în localitatea Pietroșani;
SC AGROVITS SA TELEORMAN – Teren agricol 22,1400 ha în localitatea Zimnicea;
Județul Vâlcea – SC AGROIND COM SA RÂMNICU VÂLCEA – Teren agricol 70,8700 ha; Teren neagricol 17,2700 ha în localitatea Voineasa.
Nivelul minim al redevenței pentru terenul agricol este distinct pentru fiecare suprafață în parte, în funcție de categoria de folosință și coeficienții de majorare ai redevenței minime, conform factorilor favorizanți ai exploatației.
Nivelul redevenței pentru terenul neagricol, respectiv: vegetație forestieră, terenuri neproductive care pot fi amenajate pentru producție agricolă, drumuri tehnologice și de exploatare agricolă și ape – bălți este de 100 kg grâu.
Nivelul redevenței pentru terenul neagricol, respectiv pentru terenul aferent curților, construcții este variabil, fiind calculat diferențiat pe unități administrative și tipuri de unități administrative,
Durata concesiunii este de 20 de ani.
La procedura de contractare poate participa orice persoană fizică română, care să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute la art.4 alin.1, lit.c*1 din Legea 268/2001.
Art.4, alin.1, lit c*1: Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă, libere de contract, în suprafață maximă de 50 ha, aparținând domeniului public și privat al statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme; în situația în care suprafețele de terenuri disponibile sunt mai mici decât cele solicitate, se aplică procedura concurențială reglementată de prezenta lege.
Persoanele fizice care au refuzat semnarea procesului-verbal de adjudecare sau a contractului de concesiune/arendă la ședințele de negociere sau licitație organizate de ADS nu vor fi acceptate la licitația pentru concesionarea terenurilor cu destinație agricolă din administrara acesteia.
La depunerea documentelor, fiecărui solicitant i se va atribui un cod unic de înregistrare, urmând ca viitoarele notificări să fie făcute utilizând aceste coduri.
Lista cu solicitanții eligibili va fi publicată pe site-ul ADS, în termen de 30 de zile de la data încheierii termenului de depunere a cererilor.
Informații suplimentare se pot obține la tel 021/405.35.35 Direcția Contracte și Acționariat – Serviciul de Contractare și Acționariat din cadrul Agenției Domeniilor Statului București.Source link

Continue Reading

Cresterea animalelor

ANUNȚ DE ASTĂZI ANSVSA PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Stefanescu Carmen

Published

on

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 14 - 20 Ianuarie 2021!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Pe fondul evoluției unor fenomene meteorologice severe (temperaturi scăzute, căderi masive de zăpadă), ANSVSA recomandă:
Pentru crescătorii de animale:
Asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a frigului şi zăpezii;
Asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare atât cantitativ cât şi calitativ;
Asigurarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare şi de furajare; se va acorda o deosebită atenţie în mod special instalaţiei de adăpare, având în vedere riscul de îngheţ al acesteia.
Verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a generatoarelor de energie electrică în cazul fermelor comerciale;
La orice modificare a stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor precum şi la aparitia unor modificări comportamentale, deţinătorul are obligaţia ca pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă sau DSVSA local. De asemenea, în cazul în care, din cauza intemperiilor se produc pagube care afectează bunăstarea animalelor, proprietarii sunt obligaţi să anunţe de urgenta primăria sau DSVSA local pentru a fi luate măsurile necesare.
Pentru transportatorii de animale vii:
Să nu efectueze transporturi de animale în condiţii meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic şi căderi masive de zăpadă, decât dacă este neapărat necesar;
Transportatorii sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile;
Înainte de a pleca la drum, se verifică dacă există condiţii adecvate de microclimat în mijlocul de transport, hrană şi sursă de apă potabilă şi dacă acestea pot fi asigurate pe întreaga durată a transportului.
Transportatorii trebuie să verifice traseul şi alte aspecte legate de călătorie înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se faca cât mai repede pentru a micşora durata călătoriei.
La temperaturi scăzute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puţin 25% din capacitatea maxima de încărcare autorizată în funcţie de specie, talie, varstă şi stare fiziologică;
În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi;
Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor;
Precizăm că, porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute. În cazul în care în timpul călătoriei temperatura ambientală coboară sub 0° C, este obligatoriu ca, mijlocul de transport să fie dotat cu un mecanism de reglare a temperaturii;
Bovinele sunt rezistente la temperaturi scăzute cu condiţia ca, în mijlocul de transport să nu existe curenţi de aer rece;
Ecvinele pot fi transportate şi în situaţia în care temperatura ambientală coboară sub -20° C cu condiţia ca, mijloacele de transport să fie dotate cu un mecanism de reglare a temperaturii. O atenţie deosebită se acordă şi vitezei de transport, numărului de opriri precum şi vârstei animalelor transportate.
Sistemul de ventilaţie trebuie să asigure distribuţia uniformă a aerului, iar autonomia lui trebuie să fie de cel puţin 4 ore, independent de funcţionarea motorului autovehiculului.
Din cauza condiţiilor meteorologice există riscul apariţiei stresului termic prin frig, motiv pentru care se impune inspectarea animalelor la intervale regulate în timpul călătoriei şi totodată identificarea simptomelor acestuia. Simptomele stresului de frig sunt: frisoane, horipilaţie (se ridică părul/blana), îngrămădire (pentru a conserva căldura), letargie şi somnolenţă, colaps.
Conducerea Autorităţii a dispus DSVSA judeţene să întreprindă demersurile necesare pentru informarea: fermierilor, unităţilor administrative locale, transportatorilor şi altor deţinători de animale, cu privire la măsurile specifice pentru asigurarea bunăstării animalelor în perioadele de iarnă în care se înregistrează condiţii meteorologice severe şi a responsabilităţile legale care le revin în astfel de situații.
Prevederi aplicabile administraţiilor locale:
Consiliile locale trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere;
Conform prevederilor legale, Consiliile locale au obligaţia ca, în adăposturile animalelor, să asigure respectarea normelor de protecţie a acestora, respectiv: cazarea, transportul şi îngrijirea corespunzătoare a acestora.
 
 Source link

Continue Reading

Cresterea animalelor

MADR ASTĂZI: START A DOUA SESIUNE CONCESIONARE TERENURI PENTRU TINERII FERMIERI!

Stefanescu Carmen

Published

on

CINE BENEFICIAZĂ DE CELE 50 HECTARE DE TEREN DE LA AGENȚIA DOMENIILOR STATULUI!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

COMUNICAT! Ministerul Agriculturii informează că Agenția Domeniilor Statului a demarat astăzi, 18 ianuarie 2021, a doua sesiune de concesionare a terenurilor cu destinație agricolă aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului (ADS), în suprafață de până la 50 ha, către tinerii cu vârsta de maxim 40 de ani.

Perioada de depunere a solicitărilor de către tinerii fermieri este 18.01.2021 – 29.01.2021, iar județele pe raza cărora se găsesc terenurile ofertate sunt: Alba, Gorj, Ialomița, Neamț, Satu Mare, Timiș, Teleorman și Vâlcea.
Persoanele interesate care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot depune solicitări la sediul ADS sau pe adresa de e-mail a instituției, până la data de 29.01.2021, ora 14:00.
Menționăm că suprafețele de teren disponibile pentru contractare, precum și modul de desfășurare a procedurii se regăsesc pe site-ul Agenției Domeniilor Statului, www.domeniilestatului.ro.
Reamintim că în data de 27 noiembrie 2020 a avut loc semnarea primului contract de concesionare de terenuri cu destinație agricolă aflate în exploatarea societăţilor comerciale din portofoliul ADS, libere de contract, în suprafață maximă de 50 ha, cu un tânăr fermier absolvent al învățământului de profil, în vederea înființării unei ferme. Lista completă a tuturor fermierilor declarați admiși pentru prima sesiune este disponibilă pe site-ul ADS.
Normele metodologice de aplicare a acestui program au fost aprobate prin Hotărârea nr. 811/2020, adoptată în ședința de Guvern din data de 24.09.2020.Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.