Connect with us

Cresterea animalelor

FERMIER ROMÂN: SUNT FORȚAT SĂ-MI MUT ANIMALELE DE PE O PĂȘUNE PE ALTA PÂNĂ O SĂ TREC GRANIȚA!

Stefanescu Carmen

Published

on

vaci-maris-patru_b
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Fermierul Romi Mariș are peste 1.000 de oi și 80 de vaci. În Orăștie, unde are ferma, nu a găsit înțelegere și nici pășune pentru cele 80 de vaci. Primăria Orăștie i-a închiriat doar 77 de hectare pentru ovine, dar nu i se permite să pășuneze și vacile acolo, dealtfel pășunea este mică pentru atât de multe animale.
AGROINFO a scris în exclusivitate cum și-a mutat crescătorul vacile pe o pășune particulară situată la 150 de kilometri de Orăștie, în Certeju de Jos, o călătorie de șapte zile prin munți și păduri cu cireada de vaci. De aici, a fost nevoit din nou să le mute. Mai departe. Pe o pășune particulară din comuna Vața de Jos. Crescătorul de animale spune că mai are puțin și trece granița în Ungaria cu tot cu vaci, atât de mult le-a mutat de pe o pășune pe alta. Încet, încet, trec granița în Ungaria cu tot vaci. Mă duc acolo dacă nu am loc în țara mea și nu se găsește un petec de pășune și pentru vacile mele. Ce să fac?! Să le duc pe toate la abator?! Este necăjit Mariș.
El a solicitat, în repetate rânduri, primăriei Orăștie să-i dea pășune și pentru vaci. De doi ani bate pe la toate ușile, dar răspunsul primăriei este mereu același: nu mai este palmă de pășune care să nu fie închiriată. Sunt încheiate contracte cu alți crescători de animale. Sunt pășuni în munți pe care nu le folosesc cei care le-au închiriat, dar primăria nu-mi dă voie să merg acolo, mi se spune tot timpul că voi fi amendat dacă urc acolo cu vacile. Spune cu amărăciune și furie crescătorul.
Romi Mariș a scris, în primăvara acestui an, memorii și petiții peste tot. De la Prefectura Hunedoara până la Guvernul României, Ministerului Agriculturii, Ministerului Afacerilor Interne. Crescătorul de animale a căutat peste tot ajutor ca să-și poată păstra în fermă cele 80 de vaci, să nu le abandoneze în munți sau să le trimită la abator la tăiere.
Guvernul României i-a răspuns, în această săptămână, la memoriu. Secretariatul General al Guvernului l-a înștiințat pe crescător că petiția lui a fost transmisă spre soluționare atât  Prefecturii Hunedoara, cât și primăriei Orăștie. În urma recipisei venită tocmai de la Guvern, de la Prefectura Hunedoara a fost transmisă o adresă tot către primăria Orăștie, tot cu somarea de a se rezolva problema crescătorului. Deci, în final, toate memoriile și petițiile crescătorului, trimise pe la porți înalte pe la București, au ajuns tot la primăria Orăștie, singura care ar trebui să găsească o soluție.
Firul de speranță al crescătorului stă în ultima frază din adresa transmisă de Guvern primăriei Orăștie.  Cu comunicarea către petent, în temeiul prevăzut de lege, a punctului de vedere al acestuia, în urma analizării cerințelor din conținutul memoriului, această instituție (primăria Orăștie n.r.) va comunica răspunsul atât Guvernului României – Secretariatului General al Guvernului, cât și instituției Prefectului județului Hunedoara, scrie în adresa Guvernului.
Mă gândesc că primăria va fi nevoită acum să găsească o soluție dacă i-a anunțat de la Guvern, ne spune cu speranță crescătorul. Nu mă las, o să mă lupt pentru vacile astea și dac-ar fi să mă mut în țara vecină. Că asta mai lipsește, să scriu și conducerii din Ungaria. I-am scris și mesaje pe Facebook ministrului agriculturii, Adrian Oros, și domnul ministru mi-a spus că el a auzit de problema de la Orăștie și că o să-mi răspundă când analizează mai bine ce se întâmplă. Încă nu mi-a răspuns. Știu că numa’ în locul lui să nu fii, dar musai să-i reamintesc tot timpul, să nu uite de noi, că cei de la putere uită repede de țăranul român, adaugă Romi Mariș.
CITEȘTE ȘI: A STRĂBĂTUT ȘAPTE ZILE MUNȚII CU CIREADA PÂNĂ A GĂSIT PĂȘUNE PENTRU VACI!Source link

Cresterea animalelor

NOU ORDIN MINISTRUL DE INTERNE: ÎNREGISTRAREA TRACTOARELOR!

Stefanescu Carmen

Published

on

DATE APIA: A SCĂZUT LA JUMĂTATE NUMĂRUL FERMELOR NOU ÎNFIINȚATE!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Potrivit noilor modificări din Ordinul MAI, se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București numai tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de către acestea, troleibuzele, mopedele și cvadriciclurile ușoare așa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, omologate potrivit legii, pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis cartea de identitate a vehiculului, mașinile autopropulsate pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis atestatul tehnic, precum și tramvaiele și vehiculele cu tracțiune animală.
Înregistrarea vehiculelor se realizează de către compartimentele de specialitate de la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, pe a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori sediul proprietarii vehiculelor respective.
Procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București se stabilește prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Autovehiculele, remorcile și tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și a Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții numai dacă au fost omologate potrivit legii și dețin carte de identitate a vehiculului emisă de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», iar mașinile autopropulsate numai dacă dețin atestat tehnic emis de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Autovehiculele și remorcile cu excepția remorcilor destinate a fi tractate de către tractoarele agricole sau forestiere pot, după caz, să fie înmatriculate, în condițiile legii.
Păstrarea combinației numărului de înmatriculare poate fi solicitată de către titularul certificatului de înmatriculare autorității care a efectuat înmatricularea, până la momentul radierii vehiculului, al expirării solicitării anterioare de păstrare sau al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pe numele dobânditorului, după caz, cu plata tarifului aferent. Solicitarea înscrierii acesteia în evidențele autorității competente se face în baza depunerii următoarelor documente:
a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
b) actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul persoanei juridice, în original și în copie;
c) dovada achitării tarifului de păstrare a combinației numărului de înmatriculare.
Solicitantul înmatriculării permanente, al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul sau al eliberării unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta poate opta pentru o combinație preferențială a numărului de înmatriculare, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.
În cazul în care solicitantul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate are domiciliul, reședința ori sediul în alt județ decât titularul certificatului de înmatriculare anterior, acesta poate primi o combinație la rând a numărului de înmatriculare sau poate opta pentru o combinație preferențială, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.Source link

Continue Reading

Cresterea animalelor

MESAJ URGENT APIA pentru FERMIERI!

Stefanescu Carmen

Published

on

colaj-bun-apia_b
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Pentru obţinerea vizei aferente anului 2019, documentele care se vor transmite prin mijloace electronice (telecomunicații), la Centrele județene/locale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, se regăsesc enumerate mai jos:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional);
7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.
Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2018 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2020, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative:
– carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original);
– copie a certificatului de deces;
– copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”);
– copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului;
– împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original);
– extras de cont pe numele moștenitorului.
Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.
 Source link

Continue Reading

Cresterea animalelor

ANUNȚ AFIR DE ASTĂZI: UN SINGUR GHID CU PREȚURI DE REFERINȚĂ!

Stefanescu Carmen

Published

on

SE ÎNTÂMPLĂ ACUM! AFIR SUSPENDĂ CONTROLUL PE TEREN!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Noul Ghid al bazei de date cu prețuri de referință unifică într-un tot unitar două documente diferite: Ghidul bazei de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate și Ghidul bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri, sere, hale și grajduri, în scopul aplicării unei proceduri unitare privind introducerea elementelor în baza de date, indiferent de categoria acestora.
Totodată, au fost diversificate  domeniile pentru care s-a constituit şi se aplică Baza de date  cu prețuri de referință, prin adăugarea mobilierului destinat agropensiunilor finanțate prin PNDR 2020.
Dintre modificările incluse în noua versiune a Ghidului menționăm că se vor accepta exprimări de genul “la alegere/ sau” doar în cazul în care elementul poate fi echipat cu mai multe variante ale unei dotări, fără diferențe de preț, fapt demonstrat prin documente justificative.
Un lucru important de reținut este și faptul că AFIR va șterge din baza de date elementele adăugate de trader (furnizor), în urma pierderii calității acestuia de reprezentanță/ importator/ dealer autorizat pe teritoriul României sau de reprezentant al producătorului în relația cu AFIR. Această operațiune se va realiza în urma informării primite de la producătorul.
Ghidul bazei de date cu prețuri de referință poate fi consultat pe site-ul AFIR, la adresa  https://bit.ly/3kf75uR.Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.