Connect with us

Afaceri

Fraudă de 1 milion lei la subvenția pe pășune! Primar, viceprimar și președinți de asociații – în judecată!

Stefanescu Carmen

Published

on

Oierul care a denunțat mafia pășunilor cere ajutorul secretarilor de stat din MADR!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 25 septembrie 2020 16:43

Distribuie pe Facebook

Fraudă uriașă cu subvențiile APIA pe pășune. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava anunță că au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a patru inculpați, primar, viceprimar și președinți de asociație, care au ”complotat” pentru încasarea ilegală a subvenției pe pășune.Potrivit procurorilor președintele Asociației crescătorilor de animale „Gospodarul” Rîșca a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată. Și Asociația crescătorilor de Animale „Gospodarul” Rîșca este acuzată de săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,În plus, Rusu Neculai, la data faptei primar al comunei Rîșca, județul Suceava, în prezent viceprimar al aceleiași localități, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată. Și Bosinceanu Ion este, primar al comunei Rîșca, județul Suceava, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de instigare la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2010-2014, președintele Asociației crescătorilor de animale „Gospodarul” Rîșca, la instigarea celor doi primari, ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false și inexacte (contracte de arendă, contract de administrare, anexe, etc.) pentru a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată unică, pentru o suprafață de pășune (321,79 ha) aparținând domeniului privat al comunei, dată spre folosință fără organizarea unei licitații publice.În realitate, cei care ar fi condus Asociația respectivă și ar fi luat toate hotărârile erau inculpații Rusu Neculai și Bosînceanu Ion, ceilalți membri nefiind vreodată cooptați în luarea vreunei decizii. Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 1.107.912 lei.De menționat este faptul că, după ce erau virate fondurile în contul Asociației, banii ar fi fost scoși eșalonat și împărțiți între cei trei inculpați (cei doi edili primind sumele cele mai mari pe care le-ar fi folosit într-o mică măsură în interesul localității pe care o administrau, restul fiind folosite în interes personal). Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu 832.783 lei, diferența de bani până la suma de mai sus fiind recuperată prin metoda compensației datoriilor.În cauză s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin lui Bosînceanu Ion și președintelui Asociației crescătorilor de animale. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Afaceri

ȘEFUL APIA – ANUNȚ URGENT pentru FERMIERII AȘTEPTAȚI CU ACTE LA CENTRELE AGENȚIEI!

Stefanescu Carmen

Published

on

APIA: Campania de cereri pentru cei 7.000 euro/fermă euro prin Măsura 21 - SUSPENDATĂ TEMPORAR!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 28 octombrie 2020 18:31

Distribuie pe Facebook

Termene prelungite pentru fermierii care au de depus în perioada imediat următoare o serie de documente pentru subvenţiile agricole achitate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Producătorii agricoli care aveau termen data de 31 octombrie să depună cererile pentru motorină și ajutorul de stat pentru ameliorare pot cere banii până luni, 2 noiembrie, anunță șeful APIA Central, Adrian Pintea.”Termenul care pică în zi nelucrătoare, cum este cazul pentru cererile la motorină și ajutorul de stat pentru ameliorare, care au ca ultimă zi data de sâmbătă 31 octombrie, se prelungește cu o zi. Adică ultima zi pentru cele două scheme este luni, 2 noiembrie”, a precizat șeful APIA.Fermierii mai au timp să depună cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 iulie – 30 septembrie 2020 (trimestrul III al anului 2020) până la data de 2 noiembrie, inclusiv.Cererile se depun la Centrele Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al Municipiului București, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/ reprezentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.Trebuie menționat faptul că cererile pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poștă electronică, fax, etc.) / servicii poștale sau pot fi depuse direct la sediul Centrului județean unde este depusă cererea de acord de finanțare.Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:
Documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz
Situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9
Copie a facturilor / bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților
Copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare
Adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care nu au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare
Adeverință în original de la Direcția pentru Agricultură Județeană pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:
Situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care se solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordinul MADR nr. 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare
Copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente
Copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul îmbunătățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:
Situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordinul MADR nr. 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare
Copie a facturilor / bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților
Situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 din ordinul MADR nr. 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare
Copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/ procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații
Situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat
Copie a documentelor de identitate și/ sau a documentelor de înregistare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare
Dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificări ale coordonatelor bancare față de cererea inițială

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma ”conform cu originalul”.Documentele transmise vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a efectuat la începutul lunii august plata ajutorului de stat pentru motorina aferentă trimestrului 1 (1 ianuarie – 31 martie), anul 2020. Astfel, valoarea ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare a fost de 103.382.895,00 lei pentru cantitatea de motorină determinată cu acciza redusă de 67.747.593,034 litri.Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2020 este de 1,5258 lei/litru.Și cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor pot fi depuse până la 2 noiembriePână la 2 noiembrie se depun la Centrele judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în trimestrul III al anului 2020.Cererile pot fi depuse direct la sediul Centrului județean unde este depusă cererea inițială anuală sau transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc)/servicii poștale. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor va fi însoţită de următoarele documente:
a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ;
b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art.7 alin.(2) în luna/ trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; copii certificate conform cu originalul de către solicitant;
d) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;
e) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz;
f) dovada contului bancar activ, dacă este cazul. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale va fi însoţită de următoarele documente:
a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ;
b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată, copii certificate conform cu originalul de către solicitant;
d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat aferent lunii/trimestrului, copii certificate conform cu originalul de către APIA;
e) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost
depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;
f) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz, originalul şi copii pentru efectuarea conformităţii cu originalul de către APIA;
g) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.Documentele transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, însușite prin semnatura fermierului și vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Afaceri

AVANS APIA 2020: Veste bună de la APIA pentru fermierii care așteaptă banii din subvenții!

Stefanescu Carmen

Published

on

AVANS APIA 2020: Veste bună de la APIA pentru fermierii care așteaptă banii din subvenții!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 28 octombrie 2020 11:13

Distribuie pe Facebook

Veste bună de la APIA pentru fermierii care așteaptă în conturi avansul din subvențiile pe acest an! Directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Mureș, Ovidiu Săvâșcă, a anunțat că și fermierii care au avut controale în teren și au fost incluși în eșantionul pentru verificările clasice au început să fie autorizați la plata avansului din subvenții. Oficialul a mai menționat că APIA Central a trimis deja în teritoriu o listă și cu această categorie de fermieri care urmează să fie autorizați la plată!”Eu sper că nicio categorie de fermieri nu va avea foarte mult de așteptat. E cunoscut termenul de plată a avansului 16 octombrie până la data de 30 noiembrie, inclusiv. Este o perioadă de o lună și jumătate în care facem aceste plăți. Iată că astăzi dau o veste bună celor care au fost ținta selecției controlului în teren în Campania 2020”, a explicat șeful APIA Mureș pentru www.radiomures.ro.Acesta a mai completat că o parte dintre fermierii aflați la controlul clasic se regăsesc pe lista dosarelor care pot fi autorizate la plată de către funcționarii din teritoriu. !Deci practic astăzi am primit o listă de la APIA Central în care se regăsesc și o parte din acești fermieri. Vestea bună este că dacă știam sau se cunoștea faptul că cei selectați la control mai puțini intră dintre ei la plată, iată că astăzi deja avem o primă listă la nici 10 zile de la debutul campaniei de autorizare”, a mai spus Ovidiu Săvâșcă.Potrivit datelor APIA eeșantionul de control extras din baza de date conține un număr total de 56.493 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de plată în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, după cum urmează:
– pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 12.427 fermieri;
– pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 39.988 fermieri;
– pentru controlul schemelor de ajutor din sectorul zootehnic – 4.078 fermieri.Suprafaţa totală controlată este de 1.576.877 ha, respectiv:
– pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 994.965 ha;
– pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 581.912 ha.Conform APIA, eșantionul de control aferent Campaniei 2020 este mai mic cu un număr de 13.771 de fermieri față de Campania 2019.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Afaceri

Încep controalele în fermele care au cerut ajutorul de 7.000 euro! Ce verifică inspectorii APIA!

Stefanescu Carmen

Published

on

Încep controalele în fermele care au cerut ajutorul de 7.000 euro! Ce verifică inspectorii APIA!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 28 octombrie 2020 07:04

Distribuie pe Facebook

Măsura 21, cea prin care fermierii beneficiază de o plată de maxim 7.000 de euro, intră într-o nouă etapă și se face încă un pas pentru ca suma de 150 milioane de euro să fie virată în conturile producătorilor agricoli care au depus cereri în intervalul 25 septembrie – 23 octombrie. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) a încheiat campania pentru primirea cererilor pentru Măsura 21 și demarează controalele administrative și în teren pe un eșantion de 5 la sută din dosarele pentru care s-a cerut plata. Suma forfetară urmează să fie plătită până la 30 iunie 2021, pe baza unei cereri de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.În Ghidul Măsurii 21 „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19″ se menționează că pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează controale administrative şi la faţa locului.  În cazul în care fermierul, care a depus cerere de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional, a fost selectat pentru controlul la fața locului și nu permite efectuarea controlului, cererea de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional va fi respinsă de la plată conform art. 59 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificări şi completări ulterioare.Sprijinul pleacă de la minim 500 euro/fermă și ajunge la 7.000 euro/fermă!Ce verifică inspectorii APIAAceeași sursă mai arată că în cadrul controlului la fața locului reprezentanții autorității competente vor verifica:Pentru sectorul bovine și ovine/caprine:
Animalele care fac obiectul cererii de solicitare (sexul, pașaportul, crotaliile);
Existența registrului individual al exploatației (RIE);
Exactitatea înregistrărilor în RIE pentru perioada: 01.07.2020- data efectuării controlului ;
Documentele care au stat la baza înregistrărilor în RIE aferente perioadei 01.07.2020 – data efectuării controlului (formulare de mișcare, formulare de identificare, etc);
Corespondența dintre înregistrările din RNE conform registrului exploatației extras din RNE în ziua/preziua controlului și efectivul de animale prezent la controlul la fața locului.

Pentru sectorul legume-fructe și cartofi:
suprafața aferentă culturii de legume, fructe în spații protejate; legume cultivate în câmp, fructe și cartofi pentru care se solicită sprijin;

Se poate cere restituirea banilor În cazul nerespectării de către solicitanți a condițiilor de acordare a Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării sprijinului, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Cererea de solicitare sprijin temporar cu caracter excepțional este respinsă de la plată în următoarele situații:
Cererea este depusă în afara termenului legal;
Nu au fost atașate la cerere toate documentele generale și specifice;
Beneficiarul a refuzat controlul la fața locului;
În urma controlului administrativ și/sau la fața locului rezultă că beneficiarul nu se încadrează în limitele minime/maxime menționate în document.

Plăţi necuvenite şi sancţiuni administrative pot fi aplicate dacă se constată că un beneficiar nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate sau nu respectă angajamentele sau alte obligaţii legate de condiţiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului prevăzute de legislaţia agricolă sectorială, plata aferentă ajutorului nu se efectuează sau acesta se retrage în întregime sau parţial şi, după caz, drepturile la plată aferente menţionate la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 cu modificările și completările ulterioare, nu se alocă sau se retrag.Dacă se constată plățile necuvenite beneficiarul rambursează suma respectivă împreună cu dobânda aferentă acesteia, dacă este cazul. Dobânzile se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul limită de plată pentru beneficiar, termen care este indicat în ordinul de recuperare şi care nu poate depăşi 60 de zile, şi data rambursării sau a deducerii.Obligaţia de rambursare nu se aplică dacă plata a fost efectuată ca urmare a unei erori a autorităţii competente sau a unei alte autorităţi şi dacă eroarea nu ar fi putut fi depistată în mod rezonabil de beneficiar. În cazul în care eroarea este legată de date faptice pertinente pentru calculul plăţii în cauză, primul paragraf se aplică numai dacă decizia de recuperare nu a fost comunicată în termen de 12 luni de la efectuarea plăţii.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.