Connect with us

Afaceri

Noi reguli pentru vânzarea terenurilor agricole! OUG adoptată de Guvern!

Stefanescu Carmen

Published

on

Străinii cumpără în continuare pământ românesc: Un italian a plătit 150.000 de euro pentru câteva hectare!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Ramona Dascălu – 23 noiembrie 2020 21:54

Ordonanță de Urgență adoptată de Guvern privind modul în care se pot vinde terenurile agricole din România!e xecutivul condus de premierul Orban a adoptat astăzi, luni – 23 noiembrie, o ordonanță de urgență care clarifică unele aspectele referitoare la cererile prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, aflate în curs de soluționare, depuse până la data de 13 octombrie 2020. Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică până la data de 31 ianuarie 2021.La finele ședinței de Guvern, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vorbit despre această OUG care vine să deblocheze piața terenurilor din România. Șeful de la Ministerul Agriculturii a spus că, potrivit ordonanței adoptate în ședința de guvern, toate tranzacțiile de până la intrarea în vigoare a noii legi a vânzării terenurilor agricole se vor face pe vechea procedură, iar cele efectuate după data de 13 octombrie se vor face respectând toate prevederile noii legi.”În această seară s-a adoptat o ordonanță de urgență privind unele măsuri de reglementare a terenurilor, care vin să deblocheze o situație generată de o lege imperfectă a Partidului Social Democrat – Legea 175/ 2020, care modifica Legea 17/2014 și unde peste 49 de mii de contracte erau blocate. Ce prevede această ordonanță de urgență? Că toate tranzacțiile inițiate până la apariția legii, adică 13 octombrie 2020 să se facă pe vechea procedură în așa fel încât să se evite litigii noi și blocarea acelor tranzacții, urmând ca toate tranzacțiile inițiate după 13 octombrie să se facă după procedura noua, respectând toate acele prevederi din lege privind dreptul de preemțiune și prioritizare acestor preemtori”, a declarat ministrul Agriculturii Adrian Oros în briefingul de presă susținut la finalul ședinței de guvern.OUG vizează ofertele de vânzare întregistrate până pe 13 octombrieÎn expunerea de motive a OUG, se arată că nefinalizarea cererilor prin care solicită afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, aflate în curs de soluționare, depuse până la data de 13 octombrie 2020, prin încheierea contractelor de vânzare, are implicații financiare negative în desfășurarea activităților fermierilor sau încheierea contractelor de creditare, fapt pentru care se impune adoptarea de măsuri imediate.Potrivit articolului 1, alineat 1, din ordonanța de urgență adoptată în ședința de guvern de astăzi, luni – 23 noiembrie, terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare, înregistrate până la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, la autoritățile publice locale din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, se pot înstrăina în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.Astfel, cererile prevăzute la alin. (1) și cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preemțiune, însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), se soluționează, în condițiile prezentei ordonanțe, cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafață mai mare de 30 hectare, denumită în continuare structura centrală, respectiv direcțiile pentru agricultură județene, pentru terenurile cu o suprafață de până la 30 hectare, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz.În cazul în care titularii dreptului de preemțiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei, intenția de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverința de liberă vânzare, pentru terenurile prevăzute la alin. (1).Documentele prevăzute mai sus se emit în maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.Cererea de afișare a ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare – cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
extras de carte funciară pentru informare, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970”, în condiţiile în care terenul este intabulat;
o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
alte documente doveditoare, după caz.

Comunicarea de acceptare a ofertei trebuie însoţită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor:
o copie a BI/CI a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate ori, după caz, a împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru reprezentantul legal persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;
copii de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea.
în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate.

Documentele se certifică pentru conformitate de către personalul primăriei.Adeverința de liberă vânzare se emite în baza cererii de afișare a ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan și a procesului verbal de finalizare a procedurii în care se menționează faptul că în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei nu au fost depuse comunicări de acceptare a ofertei de vânzare de către titularii dreptului de preemțiune.Încheierea contractelor de vânzare în formă autentică a terenurilor agricole prevăzute la art.1 se face în condițiile prezentei ordonanțe, fără a fi necesară îndeplinirea altor condiții, notarul public solicitând următoarele acte, după caz:a) avizele finale emise de structura centrală sau structurile teritoriale;
b) adeverința de liberă vânzare, emisă de autoritatea publică locală din raza unității
administrativ-teritoriale unde se află terenul;
c) alte avize.Cetăţenii români, cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene, pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, în condiţiile prezentei ordonanțe de urgență.Dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan se poate dobândi de cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ, în condiţii reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prezentei ordonanțe de urgență.Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică până la data de 31 ianuarie 2021. Avizele finale sau adeverințele sunt valabile de la data comunicării către vânzător până la 31 ianuarie 2021.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Afaceri

Franța: Mirosul de bălegar și cântatul cocoșului, recunoscute ca fiind parte din patrimoniul satelor!

Stefanescu Carmen

Published

on

Franța: Mirosul de bălegar și cântatul cocoșului, recunoscute ca fiind parte din patrimoniul satelor!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Ramona Dascălu – 22 ianuarie 2021 13:16

Franţa a decis că mirosul de bălegar și cântatul cocoșului fac parte din patrimoniul senzorial al satului! De acum înainte niciun francez nu mai are dreptul să se plângă de cântecul cocoşului sau al greierului şi nici de mirosul de bălegar și asta pentru că Parlamentul din Franța a adoptat definitiv legea potrivit căreia cântatul cocoșului și mirosul de bălegar, fac parte din patrimoniul senzorial al țării.Cum le-a venit francezilor ideea să adopte o astfel de legeÎn decembrie 2020, un francez a fost condamnat la 5 luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 300 de euro, de Tribunalul Corecţional din Privas, după ce a omorâtcocoșul vecinului în mai 2020, deranjat de faptul că făcea prea mult zgomot. În plus, timp de trei ani omul nu are dreptul să poarte ori să utilizeze o armă.”Viaţa la ţară presupune acceptarea unor sunete şi mirosuri”, a declarat imediat după adoptarea legii secretarul de stat însărcinat cu viaţa la ţară, Joël Giraud, potrivit rfi.ro.Francezii trebuie să fie de acum încolo foarte atenți întrucât sunetele şi mirosul ce caracterizează spaţiile naturale au intrat, prin intermediul acestei legi, într-un cod protejat al mediului înconjurător, ele fiind înscrise în patrimoniul comun al naţiunii, fapt pentru care nu mai pot reclama vecinii din cauza mirosului de bălegar sau a cocoșului care este prea zgomotos.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Afaceri

Subvenții APIA 2021: Plățile în conturi la timp pentru toți fermierii!

Stefanescu Carmen

Published

on

Subvenții APIA 2021: Plățile în conturi la timp pentru toți fermierii!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 22 ianuarie 2021 10:40

Foto: www.madr.ro

Ce le promite șeful APIA fermierilor pentru campania de subvenții 2021. Adrian Pintea transmite agricultorilor în cadrul celui de-al doilea număr al revistei agenției de plăți, APIAGRICULTURA, că plățile din subvenții se vor face la timp și speră că noul an va fi un normal, comparativ cu 2020 pe care îl caracterizează ”atipic”.”Anul 2021, un an tipic, să sperăm, dar nu lipsit de provocări. Ca și până acum, vom căuta să menținem abordarea tuturor provocărilor cu soluții concrete și eficiente, care să vină în întâmpinarea nevoilor reale ale fermierului român și să punem în acord interesele acestuia cu oportunitățile de finanțare europeană și națională”, spune șeful APIA.Adrian Pintea mai arată că instituția este pregătită pentru provocările care vin odată cu perioada de tranziție pentru subvenții. ”Suntem într-o perioadă de tranziție de la vechea la noua Politică Agricolă Comună,
în care vom recurge la adaptarea parcursului instituției noastre la noua politică și exigențele acesteia, așa cum am procedat de-a lungul timpului, ținând pasul cu reformele anterioare ale sectorului agricol”, a mai subliniat directorul general al APIA.Plăți în conturi la timpSpecialistul care conduce APIA le promite fermierilor că în 2021 plățile vor fi efectuate la timp astfel că perioada de tranziție prin care se trece la noua Politică Agricolă Comună (PAC) nu va afecta transferurile de bani în conturile acestora. ”Efectuarea la timp a tuturor plăților către fermieri, în mod echitabil și transparent rămâne, în mod evident, prioritatea de pe agenda de lucru a agenției. Nu mai puțin importante sunt însă consolidarea, creșterea capacității de răspuns și adaptarea sistemului informatic al agenției la elementele de noutate generate de regulamentul de tranziție și de pandemie, precum și continuarea eforturilor de creștere a gradului de digitalizare a proceselor derulate”, a mai punctat Adrian Pintea.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Afaceri

Domnule ministru Oros, nu mai fluturați steagul negru în fața fermierilor! Ajunge, aveți treburi importante de făcut, curaj!

Stefanescu Carmen

Published

on

Asociația FORȚA FERMIERILOR are personalitate juridică! Pornim la luptă pentru drepturile dumneavoastră! Vă așteptăm alături de noi!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Vlad Macovei – 22 ianuarie 2021 09:40

Acum peste 60 de ani, Curtea Supremă a Israelului a definit în ce condiții un militar poate refuza să execute un ordin direct al superiorului și să nu sufere nicio consecință legală. Atunci când ordinul respectiv este în mod manifest ilegal. Și soldatul poate identifica acest lucru, nu prin cunoașterea legilor sau a regulamentelor militare ci prin, au spus atunci judecătorii, bun-simț. Un ordin este vădit ilegal, spune decizia judecătoarească respectivă, atunci când înțeapă ochiul și tulbură inima, dacă privirea nu este oarbă iar inima nu este închisă sau coruptă. E ca și cum un steag negru ar flutura deasupra ordinului cu pricina, spunând “interzis”, spune aceeași sentință. Este o bucățică de geniu a minții și sufletului Umanității, de inspirație Divină, pentru că definește o situația foarte grea prin ceva foarte simplu, un ghid pe care absolut toată lumea îl poate înțelege și accepta. Ministrul Agriculturii, aici vorbim de funcție, nu de numele ministrului, este un element-cheie în lupta care trebuie să se ducă în acest an pentru drepturile fermierilor și pentru apărarea și promovarea intereselor legitime ale acestora. Fermierii intră în al treilea an în care decapitalizarea agriculturii naționale este accelerată. Din cauza secetei, din cauza supraproducției la nivel european și mondial, din cauza globalizării, cauzele sunt multe. Efectele sunt însă importante: scăderi de venituri și creșteri de cheltuieli, risc uriaș de a ieși din circuit, de a intra în faliment, de a fi nevoit să vinzi ferma pe foarte puțin. Știu, teoria e frumoasă, e economie de piață, e liberă concurență, legea cererii și a ofertei. Tot teoria spune însă că această concurență trebuie să se producă în condiții de egalitate. Dacă cineva poate cumpăra teren în România cu dobândă subvenționată, cu garanție minimă, cu perioadă de grație maximă, printr-un credit obținut din țara lui, stat membru UE iar fermierul român nu are aceleași condiții, rezultatul luptei este previzibil, nu? Aceasta este concurență corectă, pe bune? Practica ne spune, că atunci când cineva este împins în arenă să lupte cu mâinile goale, împotriva unui adversar care are o ghioagă, deznodământul întrecerii este previzibil. Treaba ministrului Agriculturii, care reprezentant al statul român în relația cu fermierii, este să le pună ghioage în mâinile fermierilor români sau să le ia bâtele celorlalți. Iar treaba mea să îi susțin și reprezint pe fermieri și să mă asigur că ministrului Agriculturii, indiferent de nume, i-a intrat în cap chestia asta, că asta e treaba lui. De asta, ministrul Oros trebuie să înțeleagă că presiunea publică pe care o fac, la adresa lui, nu are nimic personal, nu are nimic incorect. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, are un rol decisiv în a ajuta fermierii români să se recapitalizeze, adică să supraviețuiască, pe termen scurt și mediu. Pe de o parte, contextul politic actual, în care premierul nu mai concentrează întreaga putere politică a majorității guvernamentale, îl face pe Adrian Oros să fie singurul care să poată impune, în Executiv, OUG și HG care să sprijine, rapid, sectorul agroalimentar. Cât era premier Ludovic Orban, căruia îi păsa, la un anumit nivel, de fermieri, rolul lui Oros putea fi strict decorativ. Acum nu mai poate fi, pentru că premierul Florin Cîțu nu are nicio apreciere față de agricultură. Nu o consideră esențială pentru România. Nici măcar nu trebuie să nu supărăm, trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt. Eu unul, de câte ori voi avea ocazia, voi încerca să îl conving pe domnul Cîțu că fermierii români merită susținuți și respectați. Așadar cartoful fierbinte este exclusiv în mâna domnului Oros și el trebuie să îl ducă cu succes la destinație. Ordonanța de Urgență pentru acordarea despăgubirilor de secetă pentru culturile de primăvară trebuie adoptată înainte de Legea Bugetului! Este obligația ministrului Oros și este exclusiv răspunderea lui. Vă rog, scutiți-mă de abureli, voi care sunteți dușmanii fermierilor, că, vezi Doamne, nu sunt bani. Bani nu sunt pentru toate, e adevărat, sunt doar pentru priorități. Iar dacă scoți agricultura din priorități, ești dușman al fermierilor. Punct.2021 este un an foarte important pentru că acum se definește cum vor fi recapitalizați fermierii români și pe termen lung. PNS și PAC 2021-2027 se decid anul acesta iar ministrul Agriculturii, are iarăși un rol important, pentru că este obligat să conducă consultările iar vocea fermierilor români să fie ascultată. Așadar, consultări transparente, pe bune, fără blaturi, transmise în direct pe pagina de Facebook a Ministerului Agriculturii, pentru ca fermierii să poată vedea și auzi cine si ce susține. Asociația Forța Fermierilor a apărut exact din acest motiv, ca fermierii să aibă un sprijin în lupta lor pentru a rămâne fermeri și pe termen scurt, și pe termen lung.Aceste două decizii, pe care Asociația Forța Fermierilor le susține explicit, evident că nu sunt suficiente pentru ca fermierii români să câștige războiul dar sunt necesare. Sine qua non, fără de care nu se poate. OUG pentru despăgubirile la culturile de primăvară și un PNS ca lumea, favorabil fermierilor noștri. Fără aceste două elemente vom avea ferme ale românilor preluate de speculatori funciari, vom avea recesiune, vom avea în continuare mâncare din afară, vom avea fermieri care își vor pune ștreangul de gât. Steagul negru flutură amenințător iar cine nu îl vede, se face vinovat de trădare de țară. Eu unul, mă și rog lui Dumnezeu dar și acționez, indiferent de riscuri și amenințări, pentru ca ministrul Oros să rezolve problema acestui steag negru.Iar dumneavoastră, dragi fermieri, când vedeți o nedreptate care vă străpunge ochiul și inima, aveți datoria, obligația chiar, să protestați public dacă ministrul Agriculturii este lipsit de curaj, orb la evidențe și surd la argumente. Este moral, este legal, este necesar.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.