Connect with us

Politic

Nou Ordin Ministerul Agriculturii!

Matei Dorin

Published

on

SPRIJINUL pentru TINERII FERMIERI și pentru FERME! DECIZIA MADR DE ULTIMĂ ORĂ!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Potrivit ordinului, reţetă consacrată înseamnă listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975.
Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate este un document eliberat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care atestă faptul că produsul alimentar este obținut conform unei rețete a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975
Solicitantul înregistrării unei rețete consacrate poate fi:
a) o asociație;
b) un grup de producători;
c) operatori economici, care produc/procesează produse alimentare.
Solicitantul completează cererea, care va fi însoțită de următoarea documentație tehnică:
a) documentele juridice care atestă forma de organizare și reprezentare a solicitantului;
b) memoriu justificativ care dovedește folosirea rețetei înainte de anul 1975;
c) categoria produsului alimentar, conform anexei nr. 2 ;
d) specificația produsului alimentar pentru care se solicită înregistrarea rețetei consacrate;
e) schema tehnologică cuprinsă în rețetă;
f) descrierea materiilor prime și ingredientelor;
g) descrierea procesului tehnologic cu prezentarea parametrilor de proces;
h) buletinul de analiză aferent produsului pentru care se solicită atestarea cu menționarea parametrilor solicitați în cadrul documentației tehnice.
Cererea însoțită de documentele menționate la alin. (2) se transmite la adresa de e-mail: politici.indalim@madr.ro sau în format letric la MADR.

Verificarea documentației se efectuează de către comisia de validare a documentației tehnice,  constituită prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
Comisia este compusă din: doi reprezentanți din cadrul MADR, un reprezentant al Ministerului Sănătății, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și 3 reprezentanți ai organizațiilor profesionale reprezentative pe ramura industriei alimentare.
În baza avizului eliberat de către comisie, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite decizia de înregistrare în R.N.R.C. a rețetei consacrate, precum și a denumirii acesteia.
În vederea obținerii atestatului de produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate înregistrate in R.N.R.C., operatorii economici – solicitanți din sectorul industriei alimentare trebuie să depună la MADR, în format letric sau în format electronic, pe adresa de e-mail:politici.indalim@madr.ro, următoarele documente:
a) opis cu documentele depuse;
b) cererea-tip pentru înregistrare în R.N.R.C., prevăzută în anexa nr. 4;
c) dovada că operatorul din sectorul alimentar care doreşte atestarea unui produs alimentar după o reţetă consacrată este autorizat/înregistrat conform cerinţelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
d) declarația pe proprie răspundere prin care se atestă faptul că reţeta utilizată respectă compoziția, condițiile, parametrii, fluxul tehnologic necesar obținerii produsului conform rețetei consacrate
înregistrate în R.N.R.C.;
e) buletin de analiză emis de un laborator autorizat aferent produsului pentru care se solicită atestarea, necesar pentru a se face dovada respectării parametrilor solicitați în cadrul documentației tehnice;
f) schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea produsului;
g) capacitatea de producţie maximă exprimată în kg/l/zi, pentru obținerea produsului conform unei reţete consacrate;
h) dovada înregistrării ca operator economic;
i) actul de identitate al solicitantului sau al persoanei împuternicite, în copie.

Produsele atestate obținute conform rețetelor consacrate trebuie să fie denumite sub un nume care nu intră sub incidenţa reglementărilor privind protecţia indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi ale specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare.
Ordinul MADR în consultare publică AICI pe site-ul MADR!
 
 Source link

Politic

Ministrul agriculturii ASTĂZI: Subvenție APIA 4.600 euro/ha și ajutor 150 milioane euro pentru sere, solarii și depozite!

Matei Dorin

Published

on

ASTĂZI, APIA ANUNȚĂ CĂ A VIRAT UN MILIARD DE EURO ÎN CONTURILE FERMIERILOR!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi că fermierii români care cultivă legume beneficiază anul acesta de o subvenție APIA de 4.600 de euro/ha, sprijin cuplat vegetal, și de o sumă de 150 de milioane de euro pentru construcția de sere, solarii sau depozite. La acestea se adaugă ajutorul de minimis la legume cultivate în spații protejate, 2.000 euro/beneficiar/1.000 mp.

“Pe lângă programul de ajutor de minimis pentru legume cultivate în spații protejate, există sprijinul cuplat vegetal, 4.600 de euro pe hectar, iar în luna septembrie vom lansa măsura 4.1, cu o submăsură distinctă pentru lgumicultură, 100 de milioane de euro, în următorii doi ani, pentru construcția de sere și solarii și 50 de milioane de euro pntru depozitare și procesare doar pentru legumicultură și cartofi. Dci, iată, că-n următorii doi ani, toți cei care doresc să-și facă sere și solarii sau depozite, procesare, au această posibilitate să acceseze cele 150 de milioane de euro.

Sigur că aici încercăm să încurajăm cooperativele și membrii cooperatori care vor avea intensitate de sprijin mai mare și care, practic, vor duce la o formă de organizare care să le permită să funcționeze pe piață astfl încât să aibă o producție predictibilă, cu niște contracte care să le ofere posibilitatea de a-și desface și de a-și vinde toată producția, pentru că despre asta este vorba, despre o relație pe bază contractuală, astfl încât să ai o producție vandabilă și la niște prețuri de cost și la un preț de vânzare cunoscut înainte”, a anunțat astăzi ministrul agriculturii, în cadrul unei conferințe de presă susținută la sediul Ministerului Agriculturii.
Pentru ajutorul de minimis legume în spații protejate, pentru acest an, au fost depuse un număr de 14.239 cereri pentru o suprafață solicitată de 1532,28 hectare, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).Source link

Continue Reading

Politic

Anunț europarlamentar român: ajutoare pentru fermieri, crescători de animale!

Matei Dorin

Published

on

ajutoare-euro-2021_b
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

“Comisia Europeană a adoptat o extindere a domeniului de aplicare al Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare (RGECA), care le va permite statelor membre să pună în aplicare anumite măsuri de ajutor, fără o examinare prealabilă din partea Comisiei. Comisia Europeană simplifică normele privind ajutoarele de stat combinate cu sprijin din partea UE și introduce noi posibilități de implementare a măsurilor de ajutor în vederea sprijinirii dublei tranziții și a redresării în urma pandemiei.

Normele revizuite se referă la: ajutoarele acordate de autorităţile naţionale pentru proiecte finanţate prin intermediul anumitor programe ale UE gestionate la nivel central în temeiul noului cadru financiar multianual şi la anumite măsuri de ajutor de stat care sunt relevante pentru sprijinirea tranziţiei verzi şi a celei digitale, precum şi pentru redresarea în urma efectelor economice ale pandemiei de COVID-19. Exceptarea unui astfel de ajutor de la obligația de notificare prealabilă reprezintă o simplificare majoră, care facilitează punerea rapidă în aplicare a unor astfel de măsuri de către statele membre, dacă sunt îndeplinite condițiile care limitează denaturarea concurenței pe piața unică.
Astfel, atât fermierii, cât și toate sectoarele afectate de pandemia COVID-19, vor beneficia de ajutoare acordate de Guvern, într-un proces simplificat și mult mai rapid.
VEZI AICI COMUNICATUL COMISIEI EUROPENE!
Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: Comisia simplifică normele privind ajutoarele de stat aplicabile finanțării naționale care intră în domeniul de aplicare al anumitor programe ale UE. Acest lucru va îmbunătăți în continuare interacțiunea dintre normele de finanțare ale UE și normele UE privind ajutoarele de stat în temeiul noului cadru financiar multianual. De asemenea, introducem mai multe posibilități pentru statele membre de a acorda ajutoare de stat pentru sprijinirea tranziției către o economie verde și digitală, fără a le impune să efectueze procedura de notificare prealabilă, dar și fără a provoca denaturări nejustificate ale concurenței pe piața unică. Noile norme vor facilita, de asemenea, furnizarea rapidă de către statele membre a finanțării atât de necesare pentru a sprijini o redresare durabilă și rezilientă în urma efectelor economice ale pandemiei de COVID-19.” A scris eurodeputatul român pe pagina sa Facebook.Source link

Continue Reading

Politic

Cât câștigă un crescător de vaci de lapte din România și cât câștigă unul din Danemarca!

Matei Dorin

Published

on

vaci-holstein1_b
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

La fiecare tonă de lapte pe care o produce și o comercializează, un fermier român câștigă în medie 154 de euro, cea mai mare a doua marjă de profit (preț plus plăți cuplate minus costuri de operare) din UE, după Italia (194 de euro pe tonă), potrivit unui studiu finalizat recent de Comisia Europeană. Cu toate acestea, fermierii români au cele mai mici venituri dintre statele membre, de 5.176 de euro/Unitate de Muncă Anuală (câștigul unei persoane care lucrează program complet într-o fermă).  Spre comparație, o fermă din Danemarca are venituri de 17 ori mai mari (85.000 de euro/UMA).
Cum se face că laptele românesc este un produs care generează profit, dar majoritatea fermierilor rămân săraci?
Conform explicațiilor analiștilor Comisiei Europene, în cazul României, marja de profit este influențată în mare măsură de sprijinul cuplat facultativ (sprijinul cuplat zootehnic), care ajungea în 2018 la 341 de euro pe animal (aproximativ 380 de euro pe cap de animal în 2020). De asemenea, costurile de producție la nivel local (hrană, energie, servicii veterinare etc.) sunt printre cele mai reduse din UE . În schimb, laptele românesc de la poarta fermei este unul ieftin, comparativ cu produsul din celelalte state membre, fermele sunt foarte mici (în medie 6 vaci pe fermă), iar producția pe cap de animal foarte redusă  (3.645 kg/cap de vită față de media de 7.390 de kg).

“Marjele pentru Italia (194 EUR/t) au fost de departe cele mai mari din UE în 2018. Acest lucru s-a datorat faptului că produsele sale cu valoare adăugată mare au generat prețuri ridicate, combinate cu costuri reduse pe tona de lapte. Italia a fost urmată de România (154 EUR/t), care, în pofida prețului scăzut al laptelui, a beneficiat foarte mult de sprijin cuplat facultativ ce a atins o valoare semnificativă de 341 EUR pe animal în 2018. Cu toate acestea, deoarece subvenția nu a fost distribuită în mod egal între fermele de lapte, sprijinul cuplat s-a situat la o medie de 39 EUR/t de lapte”, se arată în documentul citat.
Venituri și costuri de exploatare similare cu cele din România sunt și în Polonia și Bulgaria, iar marjele lor brute s-au situat imediat după România, la 151 și 150 euro/tonă. În ceea ce privește veniturile însă, fermierii bulgari sunt departe de cei români, cu 9.930 de euro/UAT în timp ce polonezii au venituri medii de peste 11.000 de euro/UAT.
Venitul mediu net al unei ferme de vaci de lapte din UE este de 23.575 de euro /UAT.
Conform studiului citat, cele mai competitive ferme sunt în Belgia, Denemarca, Luxembourg, Irlanda și Olanda. Dintre acestea, cele mai mari venituri medii per fermă sunt înregistrate în Danemarca – 85.419 de euro/UAT, chiar dacă în acest stat marjele sunt printre cele mai mici – de 107 euro pe tona de lapte, adică cu 8% sub media UE. “Venitul mediu ridicat din Danemarca s-a datorat, în principal, numărului mare de vaci de lapte din exploatație și a randamentelor medii foarte ridicate pe vacă, de peste 9 500 kg/vacă față de media UE de aproximativ 7 000 kg/vacă) în 2018. În schimb, România are ferme foarte mici și producții mici pe cap de vacă. În ciuda marjelor ridicate, veniturile au fost scăzute”, se explică în studiul Comisie Europene.
surse: Comisia Europeană, economica.net

 Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.