Connect with us

Subventii APIA

Oficial APIA: Fermierii pot începe semănatul culturilor folosite ca strat vegetal!

Petroniu Gabriela

Published

on

Oficial APIA: Fermierii pot începe semănatul culturilor folosite ca strat vegetal!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Angelica Lefter – 8 iulie 2020 21:10

Distribuie pe Facebook

Fermierii pot înființa culturile succesive folosite ca strat vegetal pentru asigurarea Zonelor de Interes Ecologic, în perioada 1 iulie – 1 octombrie, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Dâmbovița.Aceste zone sunt suprafețe arabile cultivate cu amestecuri de specii de culturi care nu participă la calculul diversificării culturilor și care asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni.Înființarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se va face după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere curent, scrie incomod-media.ro.”Fermierii au obligația legală de a comunica la APIA în scris, în maxim 5 zile, data răsăririi stratului vegetal, față de care se calculează intervalul de 8 săptămâni în vederea asigurării eligibilității suprafețelor de teren arabil declarate pentru plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (înverzire). În cazul în care fermierul nu depune la APIA notificarea de răsărire a stratului vegetal, pentru cererea unică, în cauză s e vor aplica sancțiuni prin reducerea plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu pentru anul 2020.De asemenea, reamintim fermierilor că, în perioada 14-22 iulie, se desfășoară controlul preliminar al cererilor unice de sprijin. Această etapă presupune remedieri, fără penalități, ale declarației de suprafață completată de fermier la depunerea cererii. Concret, programul electronic a generat notificări pentru fermierii cu neconformități: suprapuneri și supradeclarări de parcele. Aceste notificări au fost transmise fermierilor, care au posibilitatea revizuirii declarației inițiale”, a menționat purtătorul de cuvânt al APIA Dâmbovița, Oana Năstase.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Subventii APIA

Asociația HOLSTEIN-RO cere SUBVENȚIE EGALĂ pentru toți fermierii: 100 EURO/CAP DE VACĂ!

Petroniu Gabriela

Published

on

Asociația HOLSTEIN-RO cere SUBVENȚIE EGALĂ pentru toți fermierii: 100 EURO/CAP DE VACĂ!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


agrointeligenta.ro – 13 august 2020 16:33

Distribuie pe Facebook

Plată egală de 100 de euro pe cap de vacă! Asociația Crescătorilor de Vaci HOLSTEIN-RO cere Ministerului Agriculturii ca sprijinul acordat fermierilor din zootehnie să fie tratat în mod egal, astfel că dacă pentru sectorul de suine și de păsări se acordă 100 de euro pe Unitate Vită Mare (UVM), și în cazul bovinelor, subvenționarea excepțională să aibă aceeași dimensiune.Întâlnire informală cu fermieriCrescătorii de vaci din Holstein-Ro arată că ieri, 12 august, a avut loc la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale o întâlnire o întâlnire informală la care au participat cinci fermieri membri ai Asociației Crescătorilor de Vaci Holstein-Ro. Fermierii au răspuns invitației secretarului de stat Emil Dumitru. La întâlnire a participat și secretarul de stat George Scarlat, dar și Dana Rebega, Șef Serviciu Autoritatea de Management PNDR.”Au fost abordate o serie de teme de mare interes pentru fermierii producători de lapte în sistem intensiv care, se confruntă în această perioada cu dificultăți majore cauzate de seceta, fiind afectate până la 80% culturile de porumb siloz și lucerna în întreagă țară. Această situație dificilă cauzată de seceta severă este amplificată de pandemia de Covid-19. Toate acestea au că efect vulnerabilizarea dramatică a securității alimentare naționale, lucru dovedit în primul rând de creșterea anormală a importurilor din primele 6 luni ale acestui an de lapte materie prima cu peste 42% conform INS”, se arată într-un comunicat de presă remis Agrointeligența – AGROINTEL.RO de Asociația Holstein-Ro.”Suntem așadar cu toții în față unui moment de cotitură în care autoritățile naționale trebuie să înțeleagă faptul că se impun măsuri curajoase, urgențe și concrete de sprijinire a sectorului vacă de lapte. Spunem toate acestea pentru că, prin Măsură 21, Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în FEADR, în acord cu Regulamentul (UE) 1305/2013, se limitează în mod inechitabil suportul acordat fermelor comerciale care produc pentru piață și susțîn în mod considerabil Bugetul de Stat. Conform acestei Măsuri se limitează la 7.000 euro ajutorul financiar care poate fi acordat fermelor cu peste 100 vaci adulte. Suntem deci într-un scenariu hilar in care o fermă cu 1.000 vaci la muls primește ajutorul de 7 euro/cap, comparativ cu peste 100 euro cât primesc fermierii din alte State Europene”, arată crescătorii de vaci de lapte din rasa Holstein.În această situație, reprezentanții Asociației Crescătorilor de Vaci HolsteinRo consideră că autoritățile naționale ”nu dovedesc un interes real pentru asigurea securității alimentare naționale și nu respectă angajatorii din zootehnie care sunt contributorii de baza la Bugetul de Stat. Se impune un ajutor minim din partea Bugetului de Stat, care să suplimenteze, sumele acordate prin Măsură 21 (Regulamentul (UE) 1305/2013) similar modului în care se face în cazul fermelor industriale de porci și păsări unde se acordă prin Ordonanță de Urgență 100 euro/UVM”.Fermierii Asociației Crescătorilor de Vaci HolsteinRo produc zilnic peste 700 tone de lapte materie prima cu eficientă maximă, înregistrează datorii importante la furnizori, societăți de leasing și bănci și sunt confruntați cu probleme semnificate pentru asigurarea furajului necesar anului 2020 /2021.Proiectul de sprijin, în premieră pe AgrointeligențaVă reamintim că tot ieri, 12 august, Agrointeligența – AGROINTEL.RO a prezentat în premieră și în exclusivitate proiectul elaborat de MADR pentru acordarea unei subvenții excepționale crescătorilor de vaci afectați de criza COVID-19.Conform proiectului, efectivul minim de la care se va acorda sprijinul este de 5 UVM femele adulte, plata cea mai mică fiind de 1.000 de euro până la un efectiv de 10 capete. Plata maximală, de 7.000 de euro va fi încasată de exploatațiile care au minim 100 UVM, indiferent de dimensiunea fermei.Ajutorul de criză va fi distribuit pe fermă astfel:
• între 5 UVM – 10 UVM – 1.000 euro
• între 11 UVM – 20 UVM – 2.000 euro
• între 21 UVM – 30 UVM – 3.000 euro
• între 31 UVM – 50 UVM – 4.000 euro
• între 51 UVM – 100 UVM – 6.000 euro
• Peste 100 UVM – 7.000 euro.CITIȚI ȘI: Subvenţie COVID-19 pentru vaci: 1.000 euro la fermele cu 5-10 capete, 7.000 de euro la peste 100 capete!

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Fermierii așteptați la APIA până pe 31 august pentru subvenția de 100 euro/hectar!

Petroniu Gabriela

Published

on

Fermierii așteptați la APIA până pe 31 august pentru subvenția de 100 euro/hectar!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 13 august 2020 13:33

Distribuie pe Facebook

Fermierii au termen până la 31 august să obțină o subvenție care se achită anual. Mai exact, agricultorii trebuie să își avizeze carnetul de rentier, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2019. Rentierii agricoli se pot prezenta pentru obținerea vizei anuale personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti.Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care sunt documentele ce trebuie depuse la APIA în original:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
4) procură notarială autentificată/ curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/ încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994 cu modificările şi completările ulterioare), sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil). Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional);
7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.Persoana desemnată din cadrul Centrului judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor “conformitatea cu originalul” .În cazul în care se constată neconcordanțe între datele declarate de solicitanţi și datele din documentele atașate la dosarul rentierului, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data clarificării/completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.Plata se face într-o singură rată anualăPlata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2019 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2020, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative:
carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original),
copie a certificatului de deces,
copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”),
copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului,
împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original-dacă e cazul),
extras de cont pe numele moștenitorului.

La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Subvenţie COVID-19 pentru vaci: 1.000 euro la fermele cu 5-10 capete, 7.000 de euro la peste 100 capete!

Petroniu Gabriela

Published

on

Subvenţie COVID-19 pentru vaci: 1.000 euro la fermele cu 5-10 capete, 7.000 de euro la peste 100 capete!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


agrointeligenta.ro – 12 august 2020 16:33

Distribuie pe Facebook

Subvenție COVID-19 și pentru crescătorii de bovine, puternic afectați de criza cauzată de pandemie! Fermierii care dețin efective de vaci de lapte sau vaci de carne vor beneficia de sprijin din fonduri europene, un ajutor de criză în cuantum de până la 7.000 de euro pe fermă. În premieră, Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă prezintă modul cum se va realiza plata, respectiv cât s-a notificat la Comisia Europeană ca sprijin forfetar pentru fermele de vaci. În total, se estimează că sprijinul la nivel național va depăși 70 de milioane de euro, cu 40.573 de ferme țintă ale măsurii.Ministerul Agriculturii a transmis la Bruxelles, Comisiei Europene, modul în care se va acorda o plată forfetară de sprijin pentru crescătorii de bovine. Mai mult, s-a făcut și o simulare cu suma totală ce va reveni crescătorilor dacă se respectă mai multe praguri de plată, în funcție de dimensiunea efectivelor înregistrate, cu un plafon de 7.000 de euro pe exploatație. Atenție, animalele eligibile sunt cele înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), nu cele care sunt înregistrate în Registrul Genealogic.Măsură specială de sprijin pentru vaca de lapte și de carnePentru a achita sprijinul din fonduri europene, prin realozarea unor sume rămase disponibile din PNDR, Ministerul Agriculturii a notificat CE că dorește să introducă o nouă măsură de sprijin: Măsura 21- Măsura specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID. ”În urma analizării ultimelor date statistice, precum şi a informaţiilor de ordin calitativ, sectorul cel mai puternic afectat este cel zootehnic, în special pentru categoria femelor de bovine de lapte şi bovine de carne”, arată MADR în fundamentarea proiectului.Efectivul minim la plată: echivalentul a 5 vaci adulteEfectivul minim de la care se va acorda sprijinul este de 5 UVM, plata cea mai mică fiind de 1.000 de euro până la un efectiv de 10 capete. Plata maximală, de 7.000 de euro va fi încasată de exploatațiile care au minim 100 UVM, indiferent de dimensiunea fermei.Ajutorul de criză va fi distribuit pe fermă astfel:
• între 5 UVM – 10 UVM – 1.000 euro
• între 11 UVM – 20 UVM – 2.000 euro
• între 21 UVM – 30 UVM – 3.000 euro
• între 31 UVM – 50 UVM – 4.000 euro
• între 51 UVM – 100 UVM – 6.000 euro
• Peste 100 UVM – 7.000 euroCondiții de eligibilitate pentru fermieriCe fermierii pot accesa sprijinul – condițiile de eligibilitate• Solicitantul trebuie sa fie fermier activ conform definiției în sensul art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013, respectiv a legislației naționale;
• Solicitantul deține o exploatație agricolă a cărei dimensiuni trebuie să aibă minimum 5 UVM femele adulte , iar efectivele de animale trebuie să fie înregistrate în RNE;
• Solicitantul nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri prin PNDR 2014-2020;
• La data depunerii cererii, fiecare femelă pentru care se solicită sprijin, trebuie să aibă înregistrat in SNIA cel puţin un produs.Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară care urmează să fie plătită până la 30 iunie 2021, pe baza unei cereri de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.Ministrul Agriculturii a realizat și o simulare a plăților pentru efectivele și exploatațiile existente. Datele analizate arată că suma totală ce va fi acordată ca sprijin va depăși 70 de milioane de euro, iar exploatațiile care vor fi sprijinite vor fi peste 40.000.Atenție! Datele din acest articol reprezintă informații din propunerea pe care România a transmis-o, prin Ministerul Agriculturii, la Bruxelles. Cifrele și condițiile de eligibilitate pot suferi modificări, însă cel mai probabil, măsura de sprijin va rămâne în această formă, în linii mari.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.