Connect with us

Subventii APIA

ORDIN MADR: Subvenție-bonus de la APIA pentru plantațiile de alun, nuci, cătină și perdele forestiere

Petroniu Gabriela

Published

on

ORDIN MADR: Subvenție-bonus de la APIA pentru plantațiile de alun, nuci, cătină și perdele forestiere
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 24 noiembrie 2020 09:35

Ordin de ministru pentru modificările la o subvenție mare plătită de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)! Potrivit unui document postat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în dezbatere publică, ajutorul de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” primește o alocare 227.214.703,33 lei, echivalentul a 46.786.653,35  de euro.”Schema se aplică până la data finalizării perioadei de programare 2014-2020 care include și perioada de tranziție aplicabilă pentru PNDR 2014-2020”, se arată în documentul citat. Cererile pentru această schemă se depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în acest moment fiind o sesiune activă care se încheie pe 11 decembrie.Potrivit APIA sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, după cum urmează:
● Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuire a plantației, denumită Prima 1,
● Prima anuală acordată pe unitatea de suprafață, pentru acoperirea costurilor de întreţinere (maximum 6 ani) și îngrijire a plantaţiei forestiere (maximum 2 ani), precum şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumită Prima 2.Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă deținătorilor de terenuri agricole, în baza unui angajament pentru o perioadă de 12 ani și vizează crearea de:
●Trupuri de pădure,
●Perdele forestiere de protecție.Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei este de 7.000.000 euro. Suprafețele terenurilor propuse spre împădurire trebuie să fie de cel puțin 1 ha pentru trupurile de pădure și de cel puțin 0,5 ha pentru perdelele forestiere. Terenurile din categoria pajiştilor naturale permanente (cu excepția celor afectate, conform proiectului tehnic de împădurire, de fenomene de degradare a solului), precum și terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu şi climă (Măsura 10) și agricultură ecologică (Măsura 11), nu sunt eligibile pentru sprijin.Iată ce specii sunt agreate în program:Documentul MADR mai precizează că lucrările de înființare a plantațiilor forestiere se vor realiza în maximum 3 ani de la data semnării contractului de finanțare, comparativ cu termenul de 2 ani cât era menționat anterior.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Subventii APIA

Subvenții APIA 2021. Anunț de la Ministerul Agriculturii despre plata sprijinului cuplat

Petroniu Gabriela

Published

on

Plățile APIA, reluate după Paști! Schemele și sumele care intră în conturile fermierilor!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 18 ianuarie 2021 14:41

Termen limită pentru o subvenție extrem de importantă pentru fermierii români și crescătorii de animale. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat luni, 18 ianuarie, în dezbatere publică o Ordonanță de Urgență ce urmează să fie aprobată de Guvern, în care se specifică faptul că prin excepție în anul 2021, decizia referitoare la modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat poate fi revizuită până la data de 19 februarie.”Prin excepție de la prevederile art. 25 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul calendaristic 2021, decizia referitoare la modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat poate fi revizuită până la data de 19 februarie 2021”, arată textul citat.Reamintim că Agrointeligența-AGROINTEL.RO a informat deja în premieră despre acest termen de 19 februarie. De precizat că România are posibilitate de menține la plată actualele scheme de plată, cu condițiile de eligibilitate din Campania APIA 2020, sau poate renunța la anumite scheme de plată. Regulamentul UE permite României să mențină și plata Ajutoarelor Naționale Tranzitorii la acel nivel din prezent.Citiți mai multe pe acest subiect pe FortaPAC.agrointel.ro

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Subvenții APIA: Fermierii tăiați de la plată dacă nu prezintă acest document!

Petroniu Gabriela

Published

on

Subvenții APIA: Fermierii tăiați de la plată dacă nu prezintă acest document!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 17 ianuarie 2021 20:30

Termenul care i-ar putea lăsa pe mulți fermieri fără subvenții dacă nu prezintă documentele necesare pentru plățile desfășurate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Producătorii agricoli mai au timp până pe 31 ianuarie să depună la APIA documentele care fac dovada că îndeplinesc calitatea de fermier ”activ”, condiție obligatorie pentru eligibilitatea la subvențiile pe suprafață sau din zootehnie.Conform ghidului informativ pentru plăți directe, valabil pentru anul 2020, fermierii care au depus cererea unică de plată în calitate de persoană fizică şi ulterior au optat pentru înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) ca Persoană Fizică Autorizată (PFA)/Intreprindere Individuală (ÎI)/ Intreprindere familială (ÎF) sau Persoană Juridică care desfășoară activitate agricolă, pentru a respecta condiţia de fermier activ, trebuie să prezinte la APIA certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau actul de înființare/actul constitutiv/statutul la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.Potrivit aceleiași surse, fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ:
– prin înregistrare la ONRC ca PFA/ ÎI/ ÎF sau PJ care desfășoară activitate agricolă sau
– prin furnizarea de documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art.6 alin. (5) lit.a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.Dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier activ trebuie să fie prezentate la APIA nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.Persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1) – (4) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității – Republicată, prezintă adeverința eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi. Adeverința se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.Și persoanele juridice au obligația să prezinte documente în plus la APIAFermierii persoane juridice, pentru a respecta condiţia de fermier activ conform art. 22, alin. (4) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificarile şi completările ulterioare, trebuie să prezinte la APIA, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere, dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier activ.Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. b) din ordonanţă pentru persoanele juridice operatori economici sunt situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, însoţite de formularul „Date informative”, întocmite potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin (5) lit. a) sau b) din ordonanţă pentru persoanele juridice, în ultimul an fiscal, sunt:
a) formularul „Date informative” (cod 30), aprobat anual prin ordin al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde indicatorul „venituri din activităţi agricole”, definit la art. 23 alin. (1);
b) formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20), aprobat anual prin ordin al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice care cuprinde indicatorul „venituri totale”.În situaţia persoanelor juridice care nu deţin cod CAEN/statut/act de înfiinţare din care să rezulte că desfăşoară activitate agricolă, dovezile verificabile sunt situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Subvenție APIA pentru terenul nelucrat: Plată de aproape 100 de euro pe hectar

Petroniu Gabriela

Published

on

Subvenție APIA pentru terenul nelucrat: Plată de aproape 100 de euro pe hectar
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 17 ianuarie 2021 10:48

Subvenție APIA plătită anual pentru terenul nelucrat, lăsat pârloagă! Fermierii pot încasa plata unică pe suprafață fără să facă vreo investiție în tehnologie sau semințe, iar plata derulată prin APIA se poate încasa pentru ”regenerarea pământului”. În Campania 2020, cuantumul pe hectar s-a situat la valoarea de 98,738 euro/ha, adică 481,101 lei/ha.Potrivit APIA Galați, citată de www.viata-libera.ro, fermierii pot primi subvenție și pentru terenurile lăsate ”pârloagă” dar în anumite condiții. Termenul înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, întreținut în bune condiții agricole şi de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă conform legislației în vigoare. Perioada în care terenul este lăsat în pârloagă este de minim șase luni într-un an calendaristic și acoperă lunile aprilie – septembrie.Tot conform actelor normative în materie, ”nu sunt eligibile la plată suprafeţele de pârloagă declarate/ determinate pe acelaşi amplasament mai mult de un an”. De altfel, la completarea cererii unice de plată, dacă aceeaşi suprafaţă a fost declarată şi în anul anterior, în aplicaţia IPA-Online fermierii primesc mesaj de avertizare: ”Nu se acordă sprijin pentru terenul pârloagă dacă se regăseşte pe acelaşi amplasament mai mult de un an”.Codul de cultură pe care trebuie să îl bifeze fermierii în cererea unică este 970 – teren necultivat, iar singura plată pe care o pot încasa este plata unică pe suprafață, SAPS.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.