Connect with us

Cresterea animalelor

Ordin MADR! Subvențiile APIA de 87 euro/UVM la ovine și 200 de euro/UVM la bovine!

Stefanescu Carmen

Published

on

BANI ÎN PLUS DE LA APIA ANUL ACESTA PENTRU FERMIERI!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Proiectul de ordin MADR stabilește obligațiile Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), ale Agenției Naționale pentru Zootehnie, ale asociațiilor de crescători și ale crescătorilor care beneficiază de aceste plăți compensatorii.
Potrivit proiectului de ordin, APIA:
– are obligaţia de a furniza în copie către ANZ, în maxim 45 de zile lucrătoare de la termenul final de depunere al cererilor unice de plată, lista beneficiarilor care au încheiat angajamente pentru Pachetul 8 care vor fi supuşi controlului, precum şi documentaţia relevantă (cerere unică de plată cu documentele atașate acesteia, angajamente, formulare de modificare a cererii, notificări, adeverința privind numărul de femele adulte de reproducţie din secțiuneaprincipală a registrului genealogic, eliberată de asociaţia acreditată de către ANZ, etc);
– transmite către ANZ eventualele neconformităţi constatate pe parcursul controalelor pe teren şi administrative, care au impact asupra bazei de date deţinută de ANZ, în vederea corectării  acesteia, dacă este cazul.
În termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea de la APIA a Listei beneficiarilor care au angajamente voluntare pentru Pachetul 8 în desfășurare şi a documentelor aferente cererilor unice în vederea controlului, ANZ are obligaţia de a efectua controlul pe teren şi a întocmi Rapoartele de control.
Asociaţiile crescătorilor pe rase:
– conduc registrele genealogice la rasele locale în pericol de abandon;
– coordonează acţiuni de conservare şi utilizare a raselor în pericol de abandon conform programelor de ameliorare cu obiectivul conservare întocmite;
– promovează rasa prin acţiuni de popularizare (simpozioane, expoziţii, târguri expoziţionale organizate la nivel naţional şi comunitar etc.);
– realizează acţiuni pentru menţinerea animalelor din cadrul rasei în mediul lor natural;
– realizează acţiuni de promovare a tehnologiilor de creştere tradiţionale ale raselor în pericol de abandon;
– transmit date către ANZ, în formatul solicitat de către aceasta, pentru fermierii care deţin rase în pericol de abandon şi animale înregistrate în Registrul Genealogic care au accesat M10-P8.

Deţinătorul de animale de fermă din rasele în pericol de abandon cu angajamente pentru P8, M10:
– este membru al asociaţiei profesionale a crescătorilor pentru rasa de animale de fermă în pericol de abandon pentru care solicită sprijin;
– respectă cerinţele de bază relevante, condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice, precum și activitatea minimă, prevăzute în PNDR 2014-2020 pentru Pachetul 8, Măsura 10;
– se obligă să menţină numărul de animale femele adulte de reproducţie, precum şi descendenţii femele necesari pentru înlocuirea acestora până la sfârşitul programului, care fac obiectul angajamentului voluntar în exploataţie timp de 5 ani de la data semnării acestuia;
– organizează reproducţia în conformitate cu ROF-ul registrului genealogic;
– înfiinţează şi conduce evidenţele primare în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al registrului genealogic;
– utilizează sistemul de creştere extensiv şi/sau semiintensiv;
– proprietarul şi/sau deţinătorul are obligaţia să ţină un registru de evidenţă în exploataţia proprie şi să transmită asociaţiei crescătorilor pentru rasa respectivă, toate fătările, mişcările de efective către şi din exploataţie şi cazurile de moarte ale femelelor adulte de reproductie din exploataţie în termen de 15 zile de la data la care au loc aceste evenimente; preşedintele asociaţiei transmite mai departe ANZ-ului prin OJZ-uri notificări cu privire la aceste evenimente deoarece identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor sunt operaţiuni obligatorii indiferent de forma de proprietate;
transmite la APIA și la ANZ notificări privind înlocuirea efectivului de animale.
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este o plată compensatorie pentru pierderile de venit suportate de către beneficiarii care încheie angajamente voluntare privind creşterea animalelor de fermă din rasele locale în pericol de abandon. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe UVM (calculat pentru femelele adulte de reproducţie de rasă pură angajate). Angajamentele voluntare se încheie pe o perioadă de 5 ani. După încheierea perioadei iniţiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi anual, până la încheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-
2020.
Atenție! Această subvenție nu se acordă pe cap de animal. Cuantumul este stabilit pe UVM.
Valoarea plăţii compensatorii:
• Bovine (taurine şi bubaline) – 200 €/UVM
• Ecvidee -200 €/UVM
• Ovine – 87 €/UVM
• Caprine – 40 €/UVM
• Porcine -176 €/UVM
Rasele de animale care se califică pentru subvenția APIA:
Ovine:
o Ţigaie cu cap negru de Teleorman (Oaia Cap Negru de Teleorman)
o Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon)
o Karakul de Botoşani
o Merinos de Suseni
o Merinos Transilvănean
o Merinos de Cluj
o Merinos de Palas
o Ţigaie – varietatea ruginie
Caprine:
o Carpatina
o Alba de Banat
Taurine:
o Sura de Stepă
Bubaline:
o Bivolul românesc
Ecvidee:
o Furioso North Star
o Huţul
o Gidran
o Semigreul românesc
o Shagya Arabă
o Nonius
o Lipiţan
Porcine:
o Bazna
o Mangaliţa
Angajamentele încheiate sunt condiţionate de menţinerea pe o perioadă de 5 ani a efectivului de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi a descendenţilor femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului. În cazul în care efectivul angajat se reduce datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica APIA şi ANZ şi de a reface efectivul de femele adulte de reproducţie, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare, imediat după reducerea efectivului. În cazul în care efectivul de femele adulte de reproducţie nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării comunicate către APIA şi ANZ, sprijinul va fi  redus proporţional.
Condiţii de eligibilitate:
1. Beneficiarul deţine femele adulte de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în program, înscrise în secţiunea principală a registrului genealogic al rasei;
2. Femelele adulte de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din specia ecvidee nu sunt utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative.
Beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, efectivul de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi descendenţii femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului; dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica Agenția de Plăți și de a reface efectivul de femele adulte de reproducție, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proporţional.
3. Beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agromediu.
Integral proiectul de ordin MADR AICI pe site-ul oficial MADR!Source link

Cresterea animalelor

Subvenție europeană DIRECTĂ pentru apicultori!

Stefanescu Carmen

Published

on

PREȘEDINTE MOLDAPIS: LA ANUL S-AR PUTEA SĂ AVEM CU 50% MAI PUȚINE FAMILII DE ALBINE!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Perspective bune pentru viitoarea recoltă de rapiţă
Cotaţiile futures pentru rapița tranzacţionată la Euronext (Paris) au atins un prag record, pe fondul creșterii cererii globale de uleiuri vegetale, a preţului petrolului, a cereri de biodiesel, precum și pe fondul conflictului comercial dintre China şi Australia. Astfel, cotaţia futures pentru luna mai la rapiță pe bursa Matif a atins 528,75 euro/tonă, depăşind maximul istoric (526,25 euro/tonă) stabilit în 2012. De asemenea, slăbirea euro în raport cu dolarul american şi marjele mai bune pentru biodiesel sunt alte motive pentru care preţul viitoarei recolte de rapiţă a crescut.

Egiptul a cumpărat 240 mii tone de grâu românesc şi rusesc
Autoritatea generală egipteană pentru achiziția de bunuri (GASC) a rezervat 240.000 de tone de grâu de panificaţie din România şi Rusia după încheierea unei licitații şi pentru care a plătit, în medie, 269,83 USD/tonă CFR și 238,38 USD/tonă FOB.

Rusia crește din nou TAXELE de export pentru grâu și porumb
Ministerul rus al agriculturii a anunțat că va crește din nou taxa de export pentru grâu și porumb, dar taxa pentru orz rămâne neschimbată în perioada perioada 30 iunie-6 iulie. Astfel, taxa de export pentru grâu va fi majorată cu încă 3,20USD/tonă şi ajunge la un total de 41,30USD/tonă, conform prețului indicelui mediu pe șapte zile publicat de bursa din Moscova (MOEX) de 259,10 USD / tonă.

România – primul IMPORT de floarea soarelui din Argentina
După un an agricol dificil, România – unul dintre principalii producători de seminţe de floarea soarelui din Europa, urmează să importe, pentru prima dată, floarea soarelui din Argentina. Nava Ephiphania, încărcată cu 35.000 de tone de semințe de floarea soarelui este programată să plece către România din portul argentinian Necochea în 14 martie.

Importurile Chinei de PORUMB din mai au atins un nivel istoric
Importurile de porumb ale Chinei în luna mai au crescut cu 70,8% față de luna aprilie și au fost de patru ori mai mari față de aceeași lună din 2020, atingând astfel cel mai mare volum lunar şi un nou record istorc de 3,16 milioane de tone, au arătat datele furnizate de către Administrația Generală a Vămilor din China. Accelerarea ritmului achiziţiilor de furaje se datorează cererii venite din sectorul creşterii animalelor.

UE – Floarea-soarelui: suprafață constantă, producţie mai mare
Potrivit estimărilor Comisiei UE, suprafaţa cultivată cu floarea-soarelui, în UE-27, în acest sezon este de aproximativ 4,4 milioane hectare. Dintre statele UE-27, cel mai mare producător din punct de vedere al suprafeței este în continuare România, cu aproximativ 1,23 milioane ha (1,22 milioane ha în 2020).

Producţie agricolă bună, STOCURI în SCĂDERE
În ultimul raport, Consiliul Internațional pentru Cereale (IGC) a îmbunătăţit prognoza pentru producția mondială de cereale, în sezonul 2020/2021, până la 2.224 milioane tone. Această prognoză este cu 9 milioane tone mai mare faţă de raportul din luna februarie şi cu 2% în plus faţă de producţia realizată sezonul trecut. Chiar dacă Indicele preţului la cereale şi oleaginoase (GOI) a scăzut cu 3% în luna martie, prețurile medii ale produselor agricole au crescut brusc raportat la situaţia de anul trecut. Această scădere a GOI se datorează în principal preţurilor reduse din Argentina şi Brazilia.Source link

Continue Reading

Cresterea animalelor

Anunț APIA ASTĂZI: Bani transferați ACUM în conturi!

Stefanescu Carmen

Published

on

ADEVERINȚE APIA pentru CREDITE! START DE SĂPTĂMÂNA VIITOARE!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Astăzi 27 iulie 2021, APIA a efectuat plata în valoare de 22.455.132,88 lei alocată unui număr total de 17.742 rentieri/beneficiari, care au solicitat plata prin mandat poștal obținând viza carnetelor de rentier în perioada 01 martie – 31 mai 2021.
Totodată reamintim că, APIA a efectuat plăți pentru rentierii care au solicitat plata prin cont bancar după cum urmează:
⦁ în data de 28 mai 2021 a efectuat plăți în valoare de 11.347.514,88 lei alocată unui număr total de 7.756 rentieri/beneficiari care au obținut viza carnetelor de rentier în perioada 01.03–30.04.2021;
⦁ în data de 25 iunie 2021, a efectuat plăți în valoare de 1.598.637,94 lei alocată unui număr total de 1.212 rentieri/beneficiari, care au obținut viza carnetelor de rentier în perioada 01.05–31.05.2021.
Menționăm că viza anuală a carnetelor de rentier pentru anul 2020 poate fi obținută pe baza informațiilor transmise de către rentieri, prin mijloace electronice, poștă / curier, telefonic, urmare a restricțiilor impuse/condițiilor specifice din acest an, cauzate de pandemia Covid 19.
În perioada următoare vor fi autorizați la plată și ceilalți rentieri care vor solicita vizarea carnetului până la 31 august 2021, conform legislației specifice.

Moștenitorii care solicită plata rentei viagere agricole cuvenită rentierului pentru anul 2020, vor fi autorizați doar dacă depun documente justificative până la data de 15 octombrie 2021, în condițiile legislației specifice.
Termenul final de plată pentru anul 2020 este de 30 noiembrie 2021.
În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri, sunt returnate în contul agenției din diverse motive, APIA poate relua plata acestora în termen de 3 ani de la data-limită anuală de plată (30 noiembrie al fiecăruia an), inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora având la bază documentele justificative aferente.Source link

Continue Reading

Cresterea animalelor

Subvenții APIA ilegale pentru pășune! Președinte asociație crescători de animale, condamnat la închisoare!

Stefanescu Carmen

Published

on

PRIMAR ȘI VICEPRIMAR, CONDAMNAȚI! FRAUDĂ SUBVENȚII APIA 500.000 EURO!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Teodor-Sorin Manole, la data faptei președinte al unei asociații de crescători de animale, trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare. Sentința este definitivă. Președintele asociației de crescători de animale a încasat ilegal de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) subvenții pentru 254 ha de pășune.

Teodor-Sorin Manole a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
Vineri, Curtea de Apel Constanța a menținut decizia Tribunalului Tulcea, instanță ce i-a aplicat bărbatului pedeapsa de doi ani de închisoare cu suspendare.
 
„Obligă pe inculpatul Manole Teodor Sorin în solidar cu partea responsabilă civilmente Asociaţia Crescătorilor de Animale „Trei Stejari” Babadag la plata către partea civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a sumei de 148.472,74 lei la care se adaugă accesoriile fiscale calculate conform art. 119 şi urm. din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitelor principale“, potrivit deciziei Curții de Apel Constanța, citată de ziuaconstanta.ro
 
Teodor-Sorin Manole a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
 
În perioada 2014-2015 inculpatul Manole Teodor-Sorin, în calitatea menționată mai sus, a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), mai multe documente și declarații false care conțineau mențiuni nereale în sensul că membrii asociației și-au dat acordul cu privire la depunerea cererilor unice de către inculpat și la utilizarea fondurilor de către forma asociativă, în scopul de a obține în mod injust sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene pentru suprafața de 254 ha pajiști.
 
Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum de 148.472,74 lei, sumă cu care A.P.I.A. s-a constituit parte civilă în cauză.Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.