Connect with us

Politic

PLATA AJUTORULUI DE STAT PENTRU FERMELE DE ANIMALE! TERMEN 29 IANUARIE!

Matei Dorin

Published

on

DIN 1 OCTOMBRIE! ACTE NECESARE AJUTOR APIA PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Cererile se depun la sediile Centrelor Judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti, unde a fost depusă cererea inițială anuală sau se transmit de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc).
Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor va fi însoţită de următoarele documente:
a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ;
b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art.7 alin.(2) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; copii certificate conform cu originalul de către solicitant;
d) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde
a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;
e) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz;
f) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.
Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale va fi însoţită de următoarele documente:
a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ;
b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată, copii certificate conform cu originalul de către solicitant;
d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat aferent lunii/trimestrului, copii certificate conform cu originalul de către APIA;
e) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;
 f) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz, originalul şi copii  pentru efectuarea conformităţii cu originalul de către APIA;
 g) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.
Totodată, reamintim că, pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor, asociațiile pot opera facturile aferente serviciilor prestate accesând următoarea adresă: http://213.177.4.194:953/.
Documentele postate / transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, însușite prin semnătura fermierului și vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.Source link

Politic

MESAJ URGENT APIA DE ASTĂZI! PLATA SUBVENȚIILOR pentru CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Matei Dorin

Published

on

DIN 1 OCTOMBRIE! ACTE NECESARE AJUTOR APIA PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

IMPORTANT!
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează beneficiarii că, în urma modificărilor legislative aplicabile Campaniei 2021, principalele noutăți privind normele de acordare a sprijinului din sectorul zootehnic se prezintă astfel:
În ceea ce privește Ajutoarele Naționale Tranzitorii  7 și 8
▶️ in exploatația cu cod ANSVSA pentru care se solicita sprijin, la data cererii trebuie sa existe minim un animal, exclusiv din specia bovină, identificat si înregistrat in RNE (au fost eliminate celelalte specii: suine, ovine, caprine);
În ceea ce privește Sprijinul Cuplat Zootehnic:
Vaca de lapte:
▶️ A fost menținut pragul maxim de animale pentru care se va solicita sprijin – 250 capete – minim 10 capete vaci de lapte, respectiv 5 capete în zona montană
Taurine Carne:
▶️ a fost eliminat tineretul de carne si metis cu carne
▶️ efectivul minim de 10 capete este format din vaci de carne + tauri carne (NUMAI animale adulte – FĂRĂ tineret)
▶️ a fost introdusă reținerea de 6 luni pentru taurul de carne, similar cu vaca de carne;
▶️ taurul de carne trebuie sa fie prezent în exploatație la data depunerii cererii (s-a eliminat perioada de deținere de 8 luni anterior depunerii cererii);
▶️ pentru taurul de carne se acordă sprijinul cuplat daca este înregistrat în Registrul  Genealogic, secțiunea principală;
▶️ vârsta maximă de 6 ani pentru taurul de carne se verifică la data limită fără penalizări (17.05.2021);
▶️ categoria vaca metisă cu rase de carne a devenit – vaca de carne, înregistrată în Registrul Genealogic – secțiunea Suplimentară.
Ovine /caprine:
▶️ a fost menținută condiția de raport de sexe respectiv 1 berbec / țap la 35 oi / capre ;
▶️ a fost menținută condiția de acordare a sprijinului cuplat și pentru oile / caprele neînscrise în Registrul Genealogic, dar care asigură raportul de sexe cu masculi cu certificate de origine;
▶️ adeverința eliberată de către asociații se poate depune până la 01.09.2021 – a fost menținută derogarea de depunere ulterioară depunerii cererii
Au fost menținute documentele specifice respectiv :
▶️ adeverinţa eliberată de asociaţia / agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/ţapilor în registrul genealogic al rasei, înscrierea/înregistrarea oilor sau caprelor în registrul genealogic al rasei, pentru care se solicită sprijin cuplat zootehnic, şi respectarea raportului de sexe de minimum un berbec/țap înscris în registrul genealogic al aceleiaşi rase, secţiunea principală, la 35 de femele ovine/caprine și/sau
▶️ adeverinţa eliberată de biroul județean / oficiul pentru zootehnie judeţean, prin care se confirmă respectarea raportului de sexe de minimum un berbec / țap cu certificat de origine la 35 de femele ovine/caprine neînscrise şi neînregistrate într-un registru genealogic.
▶️ a fost eliminată obligația ca adeverințele eliberate de către asociații pentru SCZ sa fie vizate de către ANZ 
În ceea ce privește condițiile de acordare a sprijinului cuplat pentru bivolițe si viermi de mătase, precizăm că acestea nu au suportat modificări, anunță APIA.Source link

Continue Reading

Politic

LEGE pentru FERMELE DE ANIMALE!

Matei Dorin

Published

on

LEGEA CARE DĂ O LOVITURĂ PUTERNICĂ MICILOR FERME DE ANIMALE!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Săptămâna aceasta la Comisia AGRI din Parlamentul European s-a discutat despre intrarea în vigoare a Legii sănătății animalelor. Legea se aplică din 21 aprilie 2021 pentru toți crescătorii de animale din Uniunea Europeană, ceea ce-i include și pe crescătorii de animale din România.
Sănătatea omului este strâns legată de sănătatea animalelor, iar Comisia Europeană trebuie să pună la dispoziția statelor membre instrumente eficiente în asigurarea celor mai înalte standarde de bunăstare!
În cadrul Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, a avut loc un schimb de opinii cu un reprezentant al Comisiei Europene (DG SANTE) referitor la intrarea în vigoare a Legii privind sănătatea animală. Legislația privind sănătatea animală va intra în vigoare în 21 aprilie 2021, iar acest regulament sprijină sectorul creșterii animalelor și pe cel al producției de alimente din UE și piața UE în concordanță cu obiectivele de sustenabilitate și competitivitate.
Actul înlocuiește și extinde normele UE existente cu privire la sănătatea animală, reunind majoritatea acestora într-o lege mai simplă, care încurajează un accent mai mare pe prioritățile-cheie în combaterea bolilor. În cadrul intervenției pe care am avut-o, am apreciat eforturile Comisiei DG SANTE și am pledat pentru intrarea în vigoare a acestui Regulament fără întârziere, date fiind prevăzute și măsurile de tranziție care vin în ajutorul statelor membre. Sănătatea umană este în strânsă legătură cu sănătatea animalelor. De aceea, este important să fim preocupați să ne asigurăm că avem elemente suficiente pentru a proteja sănătatea animală și evident, sănătatea umană, a declarat europarlamentarul român, Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Comisia AGRI, Parlamentul European.
Legea sănătății animalelor reprezintă regulamentul 2016/429. A intrat în vigoare în 2016 și va intra în aplicare pe 21 aprilie 2021. Acestă lege aduce împreună sănătatea animală, umană, biodiversitatea, condițiile de mediu. Ținem seama de bunăstare animală, luăm în considerare posibilele elemente de a reacționa la crize.
Noi ne-am dori ca legea sănătății animale să fie aplicată cât mai rapid pentru că aduce enorme beneficii. În lunile din urmă, au fost apeluri pentru amânarea intrării în aplicare. Comisarul a fost atent la aceste apeluri. Ca răspuns, la Comisie, am făcut o analiză în profunzime și o evaluare a consecințelor potențiale a unei astfel de amânări. După această analiză, concluzia a fost că amânarea datei nu este o bună cale de urmat.
Comisia propune un sprijin consolidat pentru statele membre și părțile interesate pentru implementarea lină a legii și a regulilor complementare. Această susținere va cuprinde măsuri tranzitorii pentru anumite regiuni. În ce privește susținerea aceasta, Comisia se gândește la o serie de măsuri. Știți probabil că măsurile tranzitorii privind certificarea veterinară de intrarea în UE sunt deja prevăzute în lege.
Introducem o nouă măsură tranzitorie, o perioadă tranzitorie pentru sănătatea animală și certificatele veterinare, unde se introduce o nouă perioadă. Susținem statele membre prin consiliere, elaborăm documente de asistență. Sistemul BTSF: o mai bună formare pentru o hrană mai sigură. Vom dezvolta comunicări pe această temă.
Ce se întâmplă cu legislația deja în vigoare? Legea sănătății animale este ceva dinamic. Este completată cu acte delegate și de implementare, a anunțat Bernard Van Goethem, DG SANTE, Comisia Europeană.Source link

Continue Reading

Politic

TINERII FERMIERI, SUBVENȚII APIA MAI MARI!

Matei Dorin

Published

on

CONDIȚIA OBLIGATORIE pentru ÎNCASAREA SUBVENȚIILOR APIA!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Potrivit OUG 11/2021, Ordonanța subvențiilor APIA, schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unică pe suprafață.
Tineri fermieri înseamnă acele persoane fizice care:
a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă drept conducători șefi ai exploatației sau care s-au stabilit deja în unul dintre cei 5 ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafață; și
b) au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii.
Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de 5 ani, începând de la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri, cu condiția ca depunerea cererii să aibă loc în termen de 5 ani de la data stabilirii ca șefi de exploatație. Perioada de 5 ani se aplică de asemenea fermierilor care au beneficiat de plata pentru tinerii fermieri pentru cererile depuse înainte de anul de cerere 2018.
Persoanele juridice solicitante ale plății unice pe suprafață, indiferent de forma de organizare a acestora, primesc plata în cadrul schemei pentru tinerii fermieri dacă respectă următoarele condiții:
a) sunt controlate efectiv din punctul de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor și al riscurilor financiare de cel puțin un tânăr fermier, în primul an când persoana juridică depune cererea unică de plată în cadrul schemei pentru tinerii fermieri, așa cum este prevăzut în cap. 4 din Regulamentul (UE) nr. 639/2014;
b) tânărul fermier respectă condițiile.
Conform Ordinului MADR 45/2021, Ordinul subvențiilor, cei cinci ani în care un fermier poate primi plata în cadrul schemei pentru tinerii fermieri se determină astfel:
a) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației înainte de data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita plata pentru tinerii fermieri pentru cinci ani, începând cu anul curent de cerere;
b) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației prin transfer de exploatație de la un alt fermier care a depus cerere unică de plată în anul de cerere precedent, până la data-limită de depunere a cererii unice de plată din anul curent, cererea pentru anul curent se depune de către cedentul exploatației și apoi, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, se înregistrează la APIA formularul de transfer al exploatației către tânărul fermier;
c) în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației după data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita schema de plată pentru tinerii fermieri începând cu anul de cerere următor.
Nu sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri solicitanții care împlinesc vârsta de 41 de ani în cursul anului curent de cerere.
Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri tinerii care se stabilesc pentru prima dată în exploatații transferate acestora în cursul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, până la data-limită de depunere. În acest caz cererea de plată depusă de cedentul exploatației rămâne valabilă și trebuie să fie completată cu formularul de transfer de exploatație. Anul în care s-a efectuat transferul de exploatație în perioada de depunere a cererilor unice de plată reprezintă primul an de participare în schemă.
Indiferent de numărul și forma de organizare a exploatațiilor pe care le administrează tânărul fermier, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru o singură exploatație.
În cazul în care transferul de exploatație se realizează între 2 tineri fermieri, chiar dacă suprafața rezultată în urma transferului depășește plafonul de 60 ha, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru suprafața totală a exploatației rezultată în urma transferului, fără a depăși plata pentru plafonul maxim de 60 ha.
Fermierul dovedește controlul efectiv și durabil din punctul de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor și al riscurilor financiare, astfel:
a) este asociat unic sau asociat/acționar majoritar în cadrul societății comerciale;
b) este titular PFA, II/reprezentant legal în cazul IF;
c) este titularul exploatației în calitate de persoană fizică.
Documentele prin care solicitanții dovedesc controlul efectiv și durabil din punctul de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor și al riscurilor financiare sunt următoarele:
a) registrul acționariatului societății comerciale sau certificatul constatator eliberat de către ONRC, în cazul persoanelor juridice;
b) certificatul de înregistrare la ONRC în cazul PFA, II, IF;
c) statutul sau fișa postului prin care sunt stabilite atribuțiile administratorului societății comerciale, din care să rezulte că exercită managementul zilnic al persoanei juridice.
Sunt eligibili fermierii activi persoane juridice dacă la capitalul sau la conducerea persoanei juridice participă cel puțin un tânăr cu vârsta de maximum 40 de ani, care exercită fie exclusiv, fie în comun cu alți acționari/asociați, persoane fizice sau juridice, controlul efectiv și durabil pe termen lung în ceea ce privește deciziile în materie de management, beneficii și riscuri financiare.
Dacă mai mulți tineri fermieri au dobândit controlul asupra persoanei juridice la diferite momente, prima dobândire a controlului trebuie considerată momentul stabilirii.
Plata pentru tinerii fermieri nu se mai acordă dacă toți tinerii fermieri care îndeplinesc criteriile au încetat a mai exercita controlul asupra persoanei juridice.
Plata pentru tinerii fermieri este acordată unei persoane juridice doar atât timp cât cel puțin una dintre persoanele fizice care au exercitat controlul asupra persoanei juridice în primul an în care a depus cererea de plată în cadrul schemei menține controlul efectiv.
În vederea finanțării plății pentru tinerii fermieri se utilizează maximum 2% din plafonul național anual prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările ulterioare.
Cuantumul plății pe hectar pentru tinerii fermieri este situat între 25% și 50% din cuantumul pe hectar al schemei de plată unică pe suprafață, procent care se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru maximum 60 ha eligibile pe care fermierul respectiv le-a declarat.
 Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.