Connect with us

Subventii APIA

PROGRAMUL TOMATA 2020: TERMENE CERERE, ACTE NECESARE, CONDIȚII ȘI PLĂȚI

Petroniu Gabriela

Published

on

PROGRAMUL TOMATA 2020: TERMENE CERERE, ACTE NECESARE, CONDIȚII ȘI PLĂȚI
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

agrointeligenta.ro – 31 ianuarie 2020 15:38

Distribuie pe Facebook

Programul Tomata continuă și în 2020. Este promisiunea actualului Executiv care vineri, pe 31 ianuarie, a publicat proiectul de Hotărâre de Guvern cu toate reglementările și condițiile în care fermierii vor putea accesa ajutorul de minimis pentru cultura de tomate în spații protejate – solar și seră.
Direcțiile Agricole nu au început încă să primească cererile fermierilor
Programul Tomata 2020. Cererile se depun până pe 20 martie
Programul Tomata 2020. Ce condiții trebuie să îndeplinească fermierii
Programul Tomata 2020. Documente necesare
Programul Tomata 2020. Cât se plătește pentru un hectar cu roșii
Programul Tomata 2020. Cum se ia ajutorul de minimis pentru roșii

Imediat după intrarea în noul an, legumicultorii pregătesc planul de culturi în solar și încep producerea de răsaduri pentru roșiile timpurii. Fermierii se întreabă deja când vor putea să depună cererile pentru ajutorul de minimis din Programul Tomata, sprijin care anul trecut a fost de 3.000 de euro pe 1.000 mp (vechiul Guvern anunțase că sprijinul va fi majorat la 6.000 de euro pentru aceeași suprafață). Banii sunt plătiți anuală, într-o singură tranșă, iar producătorii pot alege dacă solicită ajutorul de minimis pentru roșiile ciclul I și/sau pentru cele din ciclul al II-lea.Direcțiile Agricole nu au început încă să primească cererile fermierilor
Agrointeligența – AGROINTEL.RO a luat legătura cu mai multe direcții agricole din țară și la acest moment funcționarii nu primesc cereri pentru Programul Tomata 2020. Este nevoie ca proiectul de Hotărâre de Guvern să fie aprobat și să intre în vigoare pentru ca solicitările din partea fermierilor să poată fi înregistrate în baza noului act normativ pentru ajutorul de minimis la tomate pe 2020.Programul Tomata 2020. Cererile se depun până pe 20 martie
De la intrarea în vigoare a hotărârii de guvern cu condițiile programului Tomata 2020, fermierii vor avea la dispoziție o perioadă suficientă pentru a depune cererile la Direcțiile Agricole. Anul trecut, termenul-limită pentru depunerea cererilor a fost 20 martie. Același termen este stipulat și în proiectul de HG publicat de Ministerul Agriculturii pentru subvenția pe acest an.Atenție! Din actualul proiect de HG au dispărut prevederile legate de cererile pentru culturile din ciclul II, deci termenul-limită pentru depunerea cererilor este unic.De precizat că ajutorul de minimis se plătește pentru o suprafață cultivată cu roșii numai o singură dată pe an.Programul Tomata 2020. Ce condiții trebuie să îndeplinească fermierii
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fermierii care accesează Programul Tomata presupun existența unui spațiu protejat pentru cultura legumelor – solar sau seră. Fermierul trebuie să aibă o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă prin care să fie specificat că solarul sau sera respectivă face parte din Programul Tomata.Producția minimă pe care trebuie să o obțină fermierul este de 2 kg de tomate pe metru pătrat, adică 2.000 de kilograme pentru cele 1.000 mp.Foarte important, fermierul trebuie să fie înregistrat în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere.Pentru a încasa banii, producătorul de legume trebuie să depună o cerere la direcția agricolă județeană unde este înregistrat și unde are suprafața agricolă. În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, unde se găsește suprafața deținută.Pentru a fi eligibil la plată, legumicultorul facă dovada că a valorifica cantitatea minimă de tomate – minim cele 2 tone, iar vânzarea roșiilor trebuie făcută în perioada ianuarie-mai pentru roșiile din ciclul I. Dacă vor exista condiții deosebite, Guvernul poate schimba aceste perioade de valorificare.Pentru a deveni eligibili, fermierii trebuie să aibă grijă ca vânzarea producției de roșii să fie făcută pentru cele 2.000 de kilograme de tomate în baza unor documente justificative. Se iau în considerare următoarele: bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.Programul Tomata 2020. Documente necesare
Fermierii care intră în Programul Tomata trebuie să știe că ajutorul de minimis este gestionat prin direcțiile agricole județene. Aici se vor depune cererile, documentele cerute la înscrierea în program, dar și documentele care dovedesc valorificarea roșiilor.Lista documentelor ce se depun împreună cu cererea de înscriere la direcțiile agricole pentru Programul Tomata:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
f) o declarație pe propria răspundere conform unui model prevăzut în legislație.Programul Tomata 2020. Cât se plătește pentru un hectar cu roșii
Ajutorul de minimis pentru tomate s-a plătit până acum în lei în echivalentul a 3.000 de euro pentru cei minim 1.000 mp pătrați cultivați cu roșii. Suma este fixă și chiar dacă fermierul cultivă o suprafață mai mare și/sau vinde o cantitate mai mare, subvenția va fi aceeași.Banii se plătesc într-o singură tranșă, din bugetul alocat de Guvern prin Ministerul Agriculturii. Subvenția se virează în conturi de către Direcțiile Agricole numai după ce s-a finalizat campania de depunere a cererilor și a documentelor care dovedesc valorificarea recoltei.Programul Tomata 2020. Cum se ia ajutorul de minimis pentru roșii
Fermierii care vor să acceseze ajutorul de minimis pentru tomate trebuie să depună cererile în termen, însoțite de documentele prevăzute în legislația în vigoare. Atât cererile de înscriere cât și actele ce le însoțesc se depun la direcțiile agricole județene.Odată intrați în program, legumicultorii trebuie să obțină producția minimă de 2 tone/ 1.000 mp pe care să o valorifice, iar documentele privind vânzarea recoltei se depun tot la direcțiile agricole. Pentru anul 2020, actele doveditoare trebuie depuse la direcțiile agricole până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi şi avizat de Oficiul Fitosanitar Județean.Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, verifică dacă legumicultorii care au cerut ajutorul de minimis au încasat și în alți ani acest tip de sprijin. Sumele primite în ultimii trei ani din ajutoare de minimis nu trebuie să depășească 20.000 de euro. Până acum acesta, limita era de 15.000 de euro.Având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere pe care o depun fermierii și în baza comunicării solicitanților, funcționarii direcțiilor agricole verifică înființarea culturii și începutul rodirii, și sunt direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.Dacă în urma verificărilor, fermierul este declarat eligibil pentru a încasa ajutorul de minimis la cultura de tomate în spații protejate, direcția agricolă va dispune plata sprijinului în contul bancar declarat la înscrierea în program.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Subventii APIA

APIA – subvenție trimestrială: 1 februarie – termen limită pentru depunerea cererilor!

Petroniu Gabriela

Published

on

APIA – subvenție trimestrială: 1 februarie – termen limită pentru depunerea cererilor!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 26 ianuarie 2021 09:40

Fermierii mai au la dispoziție o săptămână pentru a trimite la Agenția de Plăți și Intervenția pentru Agricultură (APIA) o cerere privind subvenția trimestrială acordată pe hectar, zootehnie sau apicultură. Producătorii agricoli pot cere până la 1 februarie inclusiv cererea  pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2020 (trimestrul IV al anului 2020).Cererile se depun la Centrele Judeţene ale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,5258 lei/litruFermierii care cer subvenția trimestrială de la Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, au de îndeplinit o serie de obligații care dacă nu sunt respectate pot duce chiar la pierderea plăților acordare.Ce obligații au de respectat fermieriiPotrivit site-ului APIA Mureș, www.apiamures.ro, fermierii din sectorul vegetal, crescătorii de animale și cei de albine au de respectat următoarele obligații dacă solicită subvenția pentru acciza la motorină:a) să utilizeze cantitățile de motorină achiziționate, pentru care se acordă ajutor de stat prin rambursare a diferenței de accize, strict în scopul destinat conform prevederilor legale;
b) să prezinte, la solicitarea reprezentanților centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură , documente suplimentare, dacă este cazul;
c) să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, centrele județene ale APIA unde au depus cererea de acord pentru finanțare şi cererile de plată trimestriale pentru rambursare, orice modificare a structurii de culturi (în cazul în care cantitatea de motorină per ha este diferențiată) şi a suprafeței totale, modificarea efectivului de animale/păsări/familii de albine, ori cazurile excepționale apărute ca urmare a efectelor unor circumstanțe naturale pentru care s-a solicitat determinarea şi acordarea ajutorului de stat. Suprafețele de teren, inclusiv structura culturilor, pentru care s-a solicitat acordul pentru finanțare anual, trebuie să se regăsească în cererea unică de plată depusă pentru anul de cerere.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Când începe APIA plata ANT la bovine şi ovine! Anunțul premierului Cîțu pentru fermieri!

Petroniu Gabriela

Published

on

Când începe APIA plata ANT la bovine şi ovine! Anunțul premierului Cîțu pentru fermieri!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 26 ianuarie 2021 09:24

Premierul Florin Cîţu le dă o veste excelentă fermierilor care aşteaptă plata Ajutoarelor Naţional Tranzitorii pentru culturile agricole, bovine, caprine și ovine. Șeful Guvernului a declarat că proiectul pentru Legea bugetului pe 2021 este în elaborare, ceea ce face ca Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură să poată demara noile plăți către fermieri la începutul lunii februarie.Plata ANT pentru bovine, ovine și caprine începe în luna februarie
O primă propunere de buget pentru anul 2021 a fost anunțată să fie finalizată aseară, potrivit premierului Florin Cîțu. Sumele alocate sunt așteptate și de fermierii care trebuie să primească în primul rând pentru plata subvențiilor de la bugetul de stat – Ajutoarele Naționale Tranzitorii. De asemenea, în bugetul de stat ar trebui să se regăsească și banii pentru plata despăgubirilor de secetă.„Prioritățile le-am anunțat deja anul trecut- investițiile și sănătatea. Suntem în continuare în pandemie. La aceasta s-a adăugat și campania de vaccinare. Ministerul Finanțelor Publice finalizează astăzi (luni – n.r.) discuțiile cu ordonatorii principali de credite. Deci ar trebui să avem la finalul acestei zile o propunere de buget cât de cât aproape de ceea ce-mi doresc și cred că e bun pentru a susține creșterea economică în 2021”, spune Florin Cîțu.De precizat că proiectul pentru Legea bugetului pe anul 2021 trebuie aprobat de Guvern și apoi este trimis în Parlament unde este dezbătut în comisii și apoi supus votului final. Întreaga procedură poate dura circa o săptămână, ceea ce face ca legea să fie publicată în Monitorul Oficial în prima parte a lunii februarie, de când sunt disponibili și banii pentru subvențiile achitate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Plata ANT pentru bovine, ovine și caprine, posibilă după 4 februarie
Conform unei declarații anterioare a șefului Guvernului, Florin Cîțu, Executivul intenționează ca bugetul să intre în Parlament în 4 februarie, să fie dezbătut atunci și aprobat. După aprobarea sumelor, documentul trebuie publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.La acest moment nu există un proiect de Hotărâre de Guvern cu plafoanele alocate plăților ANT. Fără aceste sume, nu se cunoaște cunatumul sumelor pe care le vor încasa fermierii în contul Ajutoarelor Naționale Tranzitorii.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Despăgubirile la culturile de primăvară, în Parlament. Asociația Forța Fermierilor cere o lege pentru plata fermierilor!

Petroniu Gabriela

Published

on

Comisia Europeană a aprobat despăgubirile de secetă! Adrian Oros: ”Așteptăm rectificarea bugetară!”
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 25 ianuarie 2021 15:09

Asociația Forța Fermierilor se adresează Parlamentului printr-o adresă transmisă luni, 25 ianuarie, către cele două Comisii pentru agricultură, din Senat și, respectiv din Camera Deputaților. În cadrul acesteia, se cere o soluție legislativă pentru acordarea despăgubirilor pentru culturile de primăvară aferente anului 2020.Adresa Asociației Forța Fermierilor vine în contextul în care, săptămâna trecută, organizația a solicitat MADR publicarea și adoptarea unei OUG înainte de adoptarea Legii Bugetului pe 2021, însă ministrul Agriculturii Adrian Oros a anunțat că nu intenționează să reglementeze plata despăgubirilor înainte de adoptarea bugetară.Vă inserăm integral adresa trimisă de Asociația Forța Fermierilor, care a fost remisă și către Agrointeligența-AGROINTEL.RO:”În atenția,
Domnilor Președinți,
George Scarlat și Adrian ChesnoiuStimați Domni Președinți,Urmare a solicitărilor venite din partea membrilor noștri, facem un apel la Dumneavoastră, și prin Dumneavoastră, membrilor Comisiilor de Agricultură din Parlament să aveți bunăvoința și deschiderea de a pregăti o soluție legislativă pentru acordarea despăgubirilor pentru culturile de primăvară aferente anului 2020. Vă rugăm, în numele fermierilor români, să negociați și să implementați o soluție legislativă care să fie asumată, pe cât posibil, de reprezentanții tuturor partidelor parlamentare, în cazul în care Guvernul nu va adopta OUG în acest sens, înainte de adoptarea Legii Bugetului de Stat.Asociația Forța Fermierilor vă stă la dispoziție, pentru orice consultare considerați necesară, pe această temă, și vă asigură tot sprijinul și respectul membrilor noștri. În speranța unui răspuns pozitiv pentru fermierii din România, vă mulțumim anticipat”.Adresa transmisă către PArlament de Asociația Forța Fermierilor este disponibilă AICI în format PDF sau în facsimil mai jos.Reamintim că săptămâna trecută, joi – 21 ianuarie, Asociația Forța Fermierilor a trimis către MADR o scrisoare deschisă prin care a cerut publicarea în regim de urgență a proiectului de Ordonanță de Urgență pentru despăgubirea fermierilor care au înregistrat pierderi din cauza secetei, la culturile de primăvară. Despre acest subiect puteți citi aici: Asociația Forța Fermierilor – scrisoare deschisă către MADR: ”Publicați urgent proiectul pentru despăgubirile la culturile de primăvară!”Ulterior, Asociația Forța Fermierilor a transmis luni, 25 ianuarie, și o adresă în atenția ministrului Agriculturii Adrian Oros, prin care îi solicită acestuia să organizeze ”o largă dezbatere publică cu privire la evaluarea activității ANZ dar și cu privire la oportunitățile și riscurile pe care crescătorii de animale din România le au în față, pe termen scurt și mediu”. Despre acest subiect puteți citi aici: Asociația Forța Fermierilor îi cere Ministrului Agriculturii să organizeze o dezbatere privind situația din zootehnie!

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.