Connect with us

Politic

PROTEST! FERMIERII ROMÂNI VOR SĂ BLOCHEZE DRUMURILE!

Matei Dorin

Published

on

PROTEST! FERMIERII ROMÂNI VOR SĂ BLOCHEZE DRUMURILE!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Este mesajul fermierilor din județul Constanța care cheamă agricultorii din toată țara să li se alăture. Mesajul a fost transmis astăzi pentru AGROINFO.
Atunci când se distruge agricultura, vorbim despre perspectiva lipsei alimentelor de pe piață, distrugerea economiei și probleme sociale. Numeroși agricultori din zonă s-au unit în Grupul de Inițiativă Civică al Producătorilor Agricoli Dobrogeni și peste 180 de fermieri au semnat deja petiția lansată online: https://www.petitieonline.com/suspendarea_ratelor_la_credite_i_leasing_pentru_productorii_agricoli_afectai_de
_secet_i_alte_calamiti#form. Este în formare o asociație a fermierilor care luptă acum pentru supraviețuire în România. Până la constituirea asociației, agricultorii organizează o acțiune civică, pentru a putea recupera măcar o parte din prejudiciul cauzat de calamități, inclusiv pentru culturile de porumb și floare, care în prezent sunt și ele calamitate de fenomenul de secetă continuă, pentru a solicita suspendarea ratelor la credite și leasinguri pentru echipamentele, utilajele, terenurile agricole, pentru a asigura viitorul acestei ramuri vitale pentru economia și viața românilor.
Solicităm emiterea unei Ordonanțe de Urgență / act normativ în regim de urgență care să prevadă următoarele: Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, obligația
de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, cu modificările și completările ulterioare acordate debitorilor afectați de toate tipurile de secetă, inundații și/sau orice alt tip de calamitate naturală de către creditori, se suspendă la cererea debitorului cu până la 18 luni, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare.
Măsura trebuie să se acorde exclusiv debitorilor afectați direct sau indirect de toate tipurile de secetă, inundații și/sau orice alt tip de calamitate naturală conform prevederilor ordinului comun al Ministrului Afacerilor Interne și Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza proceselor verbale de calamitate semnate cu producătorii agricoli.
Măsura de suspendare a ratelor este similară celei acordate firmelor afectate de COVID (unde s-a prevăzut o perioadă de 9 luni), nu are impact bugetar, este benefică pentru fermierii care astfel nu vor intra în restructurare, nu vor fi raportați în Centrala Riscurilor de Credit, vor evita să ajungă în incapacitate de plată, dar și pentru finanțatori, care nu vor crea provizioane pentru aceste expuneri, nefiindu-le astfel afectată profitabilitatea.
Grupul de Inițiativă Civică al Producătorilor Agricoli Dobrogeni vă invită la o conferință de presă, pentru expunerea tuturor problemelor, luni, 3 august 2020, ora 12.00 la En Provence (Bd. Tomis, nr. 500A/fost Popas Cișmea, aflat între localitățile Constanța și Ovidiu).
Pentru detalii și informații ne puteți contacta telefonic la numărul: 0748212837 – Alexandru Chipăilă.
Grupul de Inițiativă Civică al Producătorilor Agricoli Dobrogeni Theodor Ichim, Mircea Chipăilă, Zamfir Cornel, Dan Anton, Răzvan Filipescu, Dragoș Maftei, Ștefan Cămară.
foto caracter generalSource link

Politic

STATUL NU ARE BANI SĂ AJUTE FERMIERII CARE AU PROTESTAT! LE-A DESCHIS UN CONT pentru DONAȚII!

Matei Dorin

Published

on

protest-moldova-coperta_b
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Președintele Igor Dodon anunță deschiderea unui cont în care persoanele care doresc să susțină agricultorii din Moldova pot face donații. Declarații în acest sens au fost făcute în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, scrie Agora.
Dodon a precizat că posibilitățile financiare ale statului sunt limitate, iar alocațiile care au fost făcute deja pentru fermieri reprezintă maximum de acțiuni posibile. Chiar și așa, șeful statului susține că autoritățile vor aloca încă cel puțin 300 de milioane de lei, pentru sprijinirea fermierilor afectați de secetă.
„Înțeleg greutățile prin care trec agricultorii, dar blocarea străzilor și încercarea de a merge pe discuții politice nu vor aduce mai mulți bani în buget. Deja am alocat tot ce am putut. Nu putem să oprim pensiile și salariile. Am decis să deschidem și un cont special unde toți doritorii din afara țării pot să vină cu un ajutor pentru agricultori. Sunt convins că și partenerii externi vor veni cu ajutor”, a declarat președintele.
În context, Dodon a precizat că urmează să fie evaluată grupa a doua de culturi agricole:
„La sigur va fi suport și pentru acești fermieri. Deja sunt solicitări și de la alți fermieri ca să vedem cu suport. Sperăm la suport cu motorină din Federația Rusă. Ne vom adresa după credit la Banca Mondială”, a punctat Dodon.
Fermierii moldoveni au protestat la începutul acestei săptămâni. Agricultorii au ieșit în stradă cu tractoarele. Ei cer să fie despăgubiți cu 3.000 de lei (leu moldovenesc) pe hectarul de cultură agricolă distrusă. Guvernanții le-au oferit 1.000 de lei, sumă care nu le acoperă cheltuielile.Source link

Continue Reading

Politic

OFICIAL MADR! AJUTOR DE 100 DE EURO/UVM pentru CRESCĂTORII DE PORCI!

Matei Dorin

Published

on

DATE OFICIALE! EFECTIVELE DE PORCINE din ROMÂNIA!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Potrivit proiectului de act normativ, se instituie o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, având ca scop compensarea pierderilor cauzate de pandemia COVID-19, în perioada cuprinsă între 01 martie – 01 iulie 2020.
Beneficiari, criterii de eligibilitate, durata schemei și valoarea ajutorului de stat
Ajutorul se acordă crescătorilor care dețin animale din specia suine, respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care desfăşoară activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor, denumite în continuare beneficiari.
Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să dețină exploatație cu cod ANSVSA înregistrată/autorizată sanitar veterinar;
b) să desfășoare activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepția celor care dețin exploatații aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricție sanitare veterinare generate de evoluția pestei porcine africane;
c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
d) nu se afla în dificultate, (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019.
Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, funcție de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și animale de reproducție.
Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.
Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe);
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 131.760 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2020.
Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțede urgențe.
Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 decembrie 2020.
CERERE. ACTE NECESARE!
Beneficiarii depun cererea de solicitare a ajutorului de stat, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe rază căruia își are sediul social sau la centrul județean al APIA, unde a depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor din cadrul PNDR 2014-2020, însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului;
b) copie de pe documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, după caz;
c) mișcarea animalelor pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfășurat activitate de creștere a suinelor, însușită de conducătorul unității;
d) copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA asumată de beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de crestere pentru beneficiarii care au accesat M 14.
e) copia schiței validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate conform prevederilor Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările și completările ulterioare, pentru spațiile de cazare care nu se află în M14;
f) documentele justificative care atestă instituirea restricțiilor sanitare veterinare privind popularea cu suine în semestrul I al anului 2020, dacă este cazul;
g) coordonate bancare/trezorerie;
h) pentru beneficiarii care au accesat măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul Programului Național De Dezvoltare Rurală –PNDR, 2014- 2020, copiile documentelor prevăzute la lit.a), b), c), d) și g) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile și pentru această schemă. A.P.I.A. va prelua datele
operate şi verificate din aplicaţia electronică de gestionare a măsurii M14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA.
Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi transmise la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, și prin fax, poștă sau în format scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentelui transmis.
În situaţia în care beneficiarii deţin mai multe exploatații de creștere a suinelor cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean al APIA pe raza căruia își
are sediul social sau la centrul județean al APIA unde a depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020.
Perioada de depunere a cererilor şi a documentelor justificative este de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.
După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică, aprobă sumele şi centralizează cererile şi transmit la APIA situaţiile centralizatoare cu beneficiarii și sumele cuvenite.
Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se păstrează la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
Toate documentele care atestă ajutorul cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.
Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.
În cazul nerespectării de către beneficiari a condiţiilor, aceștia sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Schema de ajutor de stat se modifică / completează, după caz, urmare a solicitărilor Comisiei Europene din perioada procesului de notificare.
După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat și primirea Deciziei (Comisiei Europene) privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se efectuează autorizarea la plată a beneficiarilor şi se poate constitui obligaţia de plată a acestui ajutor. APIA virează sumele în contul beneficiarilor.Source link

Continue Reading

Politic

AJUTOR DE CRIZĂ pentru CRESCĂTORII DE OVINE/CAPRINE! 5 LEI/CAP DE OVINĂ/CAPRINĂ!

Matei Dorin

Published

on

ADEVERINȚA OBLIGATORIE pentru SUBVENȚIA APIA MARE LA OVINE/CAPRINE!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Potrivit proiectului de act normativ, este instituită o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității de creștere a animalelor din sectorul ovin/caprin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19,  având ca scop compensarea pierderilor cauzate de pandemia COVID-19, în perioada cuprinsă între 1 martie – 1 iulie 2020.
Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
Schema nu se cumulează cu alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis cu aceleași costuri eligibile identificabile.
În sensul prezentei ordonanțe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) schemă de ajutoare – înseamnă orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o
perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită;
b) întreprindere – în baza art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei Europene de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, se consideră orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;
c) RNE sau Registrul naţional al exploataţiilor – conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea
Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Beneficiari, criterii de eligibilitate, durata schemei și valoarea ajutorului de stat
Ajutorul se acordă crescătorilor care dețin animale din speciile ovine și caprine respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, după caz, precum şi persoanelor juridice.
Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să dețină animale din speciile ovine /caprine identificate și înregistrate în RNE ;
b) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
c) nu se afla în dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31.12.2019
Art. 5. (1) Ajutorul de stat prevăzut la art.1 alin. (1) se acordă pentru un efectiv cuprins între 50 și 1000 de capete de femele ovine, inclusiv, pe beneficiar, cu vârsta de 1 an la data de 31 martie a anului 2020;
(2) Ajutorul de stat prevăzut la art.1 alin. (1) se acordă și pentru un efectiv de minim 25 și maximum 1000 capete femele caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului 2020;
(3) Ajutorul de stat prevăzut la art.5 alin. (1) poate fi cumulat cu ajutorul de stat prevăzut la art.5 alin. (2) pentru același beneficiar.
(4) Cuantumul ajutorului este de 5 lei/cap ovină/caprină.
(5) Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere așa cum este definită la art. 2, lit.b) care îți desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.
(6) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 45.000 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020.
Art. 6. Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2020.
CAPITOLUL III. Reguli procedurale
Art. 7. (1) Beneficiarii depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr.1, însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) registrul exploatației emis de operatorul Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor din care rezultă efectivul de ovine/caprine deținut la data depunerii cererii, pentru exploatația cu cod ANSVSA înscrisă în cerere;
c) coordonate bancare/trezorerie.
(2) Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative prevăzute la alin. (1) pot fi transmise la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, și prin fax sau poștă sau în format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.
(3) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la art. 3 deţin mai multe exploatații de creștere a ovinelor/caprinelor cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia își au sediul social.
Art. 8. (1) Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a documentelor justificative prevăzute la art.7 alin. (1) este de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Art. 9. (1) După expirarea termenul de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică, aprobă sumele şi centralizează cererile şi transmit APIA central situaţiile centralizatoare cu sumele solicitate, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2.
(2) APIA Central întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situația centralizatoare a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 10. În baza situaţiei centralizatoare a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, transmisă de APIA Central, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de Situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 11.(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor județene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite.
(2) Centrele județene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
(3) APIA publică informațiile relevante cuprinse în Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Art. 12.(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei ordonanțe se păstrează la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
(2) Toate documentele care atestă ajutorul cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.
Art. 13. Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.
În cazul nerespectării de către beneficiari a condiţiilor prevăzute la art.4 din prezenta schemă, aceștia sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.