Connect with us

Subventii APIA

Șeful APIA – mesaj despre subvențiile care intră la plată începând de miercuri!

Petroniu Gabriela

Published

on

Șeful APIA – mesaj despre subvențiile care intră la plată începând de miercuri!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


agrointeligenta.ro
– 12 septembrie 2021 19:56

Foto: Facebook/APIA – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Mesaj intern APIA pentru plățile fermierilor începând de miercuri. Funcționații Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pregătesc primele autorizări la plată din această toamnă.Un mesaj intern APIA  a fost transmis de către directorul general al agenției de plăți, Adrian Pintea. Acesta i-a felicitat pe funcționari pentru bunul mers al campaniei de cereri și de verificări pentru ajutorul de stat de tip Covid pentru bovine. Totodată, șeful APIA a făcut apel la o ultimă verificare din partea funcționarilor pentru ca niciun beneficiar eligibil să nu rămână neplătit.”Stimați colegi! Vreau să vă felicit pentru efortul depus în a finaliza cererile OUG 58 bovine. FELICITĂRI TUTUROR! De asemenea, vă rog să acordați o maximă atenție ca nu cumva să rămână vreo cerere neprocesată deoarece vom face o simulare și dăm drumul la calcul. Găsirea unei cereri ulterior nu va mai putea intra la plată. Cu stima, A. PINTEA – DG al APIA”, se arată în mesajul intern trimis ieri, sâmbătă – 11 septembrie, de către șeful APIA și care a fost retransmis către toți responsabilii APIA din teritoriu.Vă reamintim că în cadrul Congresului Fermierilor 2021, Adrian Pintea a anunțat că începând din 15 septembrie, APIA va da startul plăților pentru ajutorul de Covid la bovine. Aceste sume sunt bugetate din diferența rămasă din banii alocați pentru Ajutorul Național Tranzitoriu achitat animalelor eligibile în cuantum simbolic de 1 euro pe cap de bovină.Source link

Subventii APIA

Decizie MADR: Plată majorată pentru toți fermierii!

Petroniu Gabriela

Published

on

Decizie MADR: Plată majorată pentru toți fermierii!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 20 septembrie 2021 19:47

Plafon mărit pentru o subvenție așteptată de fermieri! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat luni, 20 septembrie, în dezbatere o hotărâre privind modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Prin noua decizie crește suma alocată pentru acciza la motorină în 2021, iar noile sume vor fi folosite pentru plata trimestrului II.MADR mărește suma alocată pentru acest an, destinată plăților privind acciza la motorină. Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, care are nevoie de aprobarea Executivului pentru a intra în vigoare, și ulterior publicarea în Monitorul Oficial, pentru anul 2021, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 569.039.000 lei care se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Astfel, plafonul inițial este majorat cu 141.059.000 lei după ce suma a mai fost odată majorată 87.430.000  lei, de la de la 340.550.000 lei la 427.980.000 lei.APIA a achitat deja la 30 iulie, sub formă de rambursare, 87.413.469,00 lei pentru un număr de 10.925 beneficiari, pentru trimestrul I aferent anului 2021.De menționat că această subvenție se achită de centrele județene APIA și nu de APIA Central ca restul schemelor care se plătesc fermierilor.  APIA a achitat fermierilor trimestrul I din 2021 pe 30 iulie. Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2021 este de 1,572 lei/litru în conformitate cu art.2, alin (33) din H.G.nr.409/2021.Reamintim că data de 2 august a fost ultima zi pentru depunerea cererii de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură pentru trimestrul II, 2021. Fermierii au putut transmite cererile prin mijloace electronice, dar si pe suport de hârtie, la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de următoarele documente:Pentru sectorul vegetal:a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
c) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
d) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.Pentru sectorul zootehnic:a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
c) situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.10 (OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
e) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.Pentru sectorul îmbunătățiri funciare:a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 ( OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare);
b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
c) situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 (OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;
e) situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
f) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Apelul șefului APIA: 1 octombrie – termen limită pentru subvențiile pe hectar și animale!

Petroniu Gabriela

Published

on

Primii bani în conturi! Șeful APIA: Am început plata subvențiilor ANT în vegetal și zootehnie!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 20 septembrie 2021 15:20

Apelul șefului APIA pentru toți fermierii care vor să intre la plata avansului, care începe la 18 octombrie! Adrian Pintea, directorul general al Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), le transmite fermierilor să ia legătura cu centrele APIA unde au depus cererea unică pentru subvenții și să semneze formularul pentru plăți și fizic dacă acesta a fost transmis prin mijloace electronice. Termenul-limită este vineri, 1 octombrie! Fără semnătura fizică a fermierului pe cererea unică, aceasta nu este validată și nu poate intra la plată.Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, anunță fermierii și crescătorii de animale prin intermediul Agrointeligența-AGROINTEL.RO că semnarea cererii unice se va face până la 1 octombrie 2021.”Rog fermierii să țină cont de acest termen și să ia legătura cu centrul unde au depus cererea și să o semneze fizic”, ne-a declarat șeful APIA.De precizat că în țară inițiativă au luat și unele primării care au organizat cu ajutorul funcționarilor APIA ”sesiuni” de semnare a cererii unice, pentru a veni în sprijinul fermierilor. Este important însă ca înainte să mergeți la APIA pentru semnarea cererii, să luați legătura cu funcționarul care se ocupă de dosarul pentru subvenții și să stabiliți exact când puteți merge, având în vedere regulile stabilite în pandemie pentru fiecare județ.Atenție! Semnătura pe formular este obligatorie pentru închiderea cereriiPână la 1 octombrie fermierii pot merge la sediile agenției de plăți unde au trimis electronic documentele pentru subvențiile agricole și zootehnice pentru a încheia dosarul de plăți cu semnarea cererii unice prin care confirmă că datele bifate sunt cele corecte. Foarte important de precizat este faptul că fără semnarea cererii aceasta devine neeligibilă astfel că fermierii nu pot intra la plata avansului pentru acest an. Conform informațiilor APIA, fermierul completează o declaraţie privind completarea și asumarea, precum și închiderea cererii unice de plată 2021 (Anexa nr. 19a) transmisă prin mijloace electronice (email, IPA-Online), prin care certifică faptul că a întocmit, completat și operat/actualizat datele și informațiile din cererea unică de plată 2021 și își asumă corectitudinea și veridicitatea acestora. Totodată, își exprimă acordul pentru închiderea cererii unice de plată 2021, de către funcționarul APIA pe userul şi parola proprii, pentru tipărirea la centrul județean/local APIA a cererii sale, urmând ca ulterior să se prezinte la APIA pentru semnarea angajamentelor și declarațiilor, după caz.Fermierul preia întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în cererea unică de plată. Fermierii pot solicita sprijinul funcţionarilor APIA, în situațiile excepționale în care se prezintă fizic la APIA, pentru depunererea cererii unice de plată, în vederea realizării electronice a operaţiunii de digitizare a parcelelor şi actualizare a declaraţiei de suprafaţă. În acest scop, fermierii completează o Declaraţie privind completarea cererii în IPA-Online (Anexa nr. 19). Prin semnarea acestei declaraţii, fermierul preia întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în cererea unică de plată. Închiderea cererilor unice de plată în aplicație se realizează de către funcționarii APIA cu acordul fermierului, exprimat online în aplicația IPA-Online sau pe baza confirmării telefonice, prin posta electronică sau alte mijloace asumate de fermier, după ce au fost finalizate toate verificările și nu mai sunt erori blocante. În interfața aplicației IPA-Online se va regăsi un tab pe formatul de mai jos în care fermierul care și-a digitizat/actualizat parcelele pune bifa aferentă în funcție de statutul de fermier nou sau vechi.Fermierul trebuie să verifice în aplicația IPA-Online dacă cererea sa a fost închisă sau să solicite prin mijloace electronice numărul de înregistrare al cererii unice de plată. Cererea unică de plată se consideră depusă numai după ce a fost închisă în aplicația IPA-Online și a primit număr de înregistrare la APIA. Cererile unice de plată vor fi tipărite la centrele județene/locale APIA, inclusiv angajamentele și declarațiile la cerere. Acestea, împreună cu declarația privind acordul fermierului de închidere a cererii de către funcționarul centrului APIA (Anexa nr. 3 la Instrucțiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2021 aprobată prin Ordinul MADR nr. 46/2021, Anexa nr. 19a din prezentul ghid), vor fi semnate ulterior de către solicitanți, dar nu mai târziu de data de 1 octombrie 2021.Cererile, incluzând angajamentele generale și cele specifice schemelor/măsurilor solicitate la plată vor fi însușite prin semnătură de către solicitanți, în funcție de evoluția epidemiei de coronavirus, până la data de 1 octombrie 2021. De asemenea, formularele V1- Proces verbal pentru controlul vizual pentru cererea unică de plată 2021 vor fi semnate de către solicitanți până la data de 1 octombrie 2021, cel târziu.Plata avansului începe la 18 octombriePotrivit unui proiect pentru stabilirea cuantumurilor privind subvențiile agricole pentru care se acordă avans în 2021, lansat de MADR, începând cu data de 18 octombrie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la art. 1, cu încadrarea în procentul de maximum 70%, prevăzut la art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1295 al Comisiei din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale.Începând cu data de 1 decembrie 2021, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei între plafonul alocat fiecărei plăţi şi sumele calculate şi acordate începând cu data de 18 octombrie 2021 ca plăţi în avans.Plăţile pentru subvențiile APIA pe 2021 se fac în lei, utilizând cel mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2021 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C. Pentru a intra în vigoare, proiectul de hotărâre de Guvern trebuie aprobat în ședința Executivului și publicat în Monitorul Oficial.Iată care sunt cuantumurile ce intră la avansul APIA pentru subvenția pe suprafață:
Schema de plată unică pe suprafaţă 95,4751 euro/ha. În avans fermierii primesc 70 la sută din această sumă, adică 66,83257 euro/ha;
Plata redistributivă pentru intervalele: între 1 ha și 5 ha, inclusiv: 5,0000 euro/ha, în avans fermierii primesc 3,5 euro/ha și, peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv: 48,1457 euro/ha, în avans fermierii primesc 33,701 euro ha;
Plata pentru înverzire: 57,8931 euro/ha, în avans fermierii primesc 40,4768 euro/ha;
Plata pentru tinerii fermieri: 40,4514 euro/ha, în avans fermierii primesc 28,31598 euro/ha.

În plus, și crescătorii de oi intră cu o schemă la avans. Este vorba despre Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ) în cuantum de 16,55 euro cap ovină/caprină, adică un avans de 11,585 euro. Termenul limită pentru plata subvențiilor APIA aferente anului de cerere 2021 este 30 iunie 2022.Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Subvenția APIA pentru comasarea terenurilor agricole: 48,1457 euro/ha!

Petroniu Gabriela

Published

on

Subvenția APIA pentru comasarea terenurilor agricole: 48,1457 euro/ha!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 20 septembrie 2021 06:44

Subvenția APIA pentru comasarea terenurilor agricole  este un stimulent pe care agricultorii îl primesc de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA – pentru a depăși pragul de 5 hectare per exploatație. Cuantumul acestui sprijin acordat prin schema de plată redistributivă a ajuns la cuantumul de 48,1457 euro pe hectar pentru Campania APIA 2021.Cuantumul pe hectar pentru plata redistributivă, schemă care intră la avansul subvențiilor din campania 2021, care va debuta oficial cu achitarea avansului de la 18 octombrie. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat marți, 14 septembrie, în dezbatere publică proiectul care stabilește valoarea achitată pe hectar pentru plata redistributivă, una din cele 4 subvenții pe suprafață care intră la plata avansului.Potrivit proiectului MADR, intervalele de suprafață pentru care se acordă plata redistributivă pentru anul de cerere 2021 sunt următoarele:
a) primul interval: între 1 ha şi 5 ha inclusiv;
b) al doilea interval: peste 5 ha şi până la 30 ha inclusivConform sursei citate pentru primul interval 1-5 ha, inclusiv subvenția rămâne ca și în anii trecuți de 5 euro/ha. Pentru fermele ce depășesc 5 hectare, și până la maxim 30 de hectare inclusiv, cuantumul pe hectar va fi de 48,1457 euro. De precizat că în 2020, plata redistributivă a avut o valoarea de 5 euro/ha pentru primul interval: 1-5 ha, inclusiv  iar pentru al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha, inclusiv fermierii au primit 48,105 euro/ha.Avansul APIA se achită din 18 octombrie, în cuantum de 70%Primii bani care vor ajunge la fermieri vor fi în cadrul campaniei de plată a avansului APIA, care demarează din 18 octombrie la nivel național. La plata redistributivă, producătorii agricoli vor primi 70 la sută din această plată, adică 3,5 euro/ha pentru primele 5 hectare și 33,701 euro ha peste 5 ha şi până la 30 ha inclusiv.Iată lista completă a cuantumurilor plăților directe pe suprafață la APIA în 2021, conform proiectului de Hotărâre de Guvern:Plata unică pe suprafață 95,4751 euro/ha;
Plata redistributivă
a) primul interval 1-5 ha, inclusiv 5 euro/ha;
b) al doilea interval: peste 5 ha și până la 30 ha, inclusiv 48,1457 euro/ha;
Plata pe înverzire 57,8931 euro/ha;
Plata pentru tinerii fermieri 40,4514 euro/ha.Proiectul de hotărâre de Guvern cu cuantumurile pentru plată are nevoie de aprobarea Executivului și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Plățile pentru schemele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2021 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.