Connect with us

Subventii APIA

Șeful APIA: Subvențiile care au ajuns în conturi până acum

Petroniu Gabriela

Published

on

Șeful APIA: Subvențiile care au ajuns în conturi până acum
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 4 mai 2021 11:22

Subvențiile care au ajuns în conturile fermierilor români pentru toate schemele care se află la plată în prezent! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a încheiat luna aprilie, până la mini-vacanța de Paște, cu plăți care depășesc, pentru campania 2021, 2 miliarde de euro iar cele mai recente autorizări la plată, centralizate pentru data de 27 aprilie, se pot ”vedea” de astăzi în conturile beneficiarilor.Conform datelor transmise de directorul general al APIA, Adrian Pintea, către Agrointeligența-AGROINTEL.RO, la data de 27 aprilie APIA a autorizat 148.972 de fermieri care au transferate în conturi subvenții în cuantum de 20,04 milioane euro.”Pentru intervalul 16 octombrie-27 aprilie, avem total plăți din bugetul Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), plăți directe, suma de 1.763.709.702 euro și din bugetul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) suma de 399.215.513 euro pentru schemele de dezvoltare rurală. Din bugetul național s-au plătit până la data menționată 53.896.065  euro. În total către conturile fermierilor au fost transferate plăți în cuantum total de 2.296.158.692 euro”, a anunțat Adrian Pintea prin intermediul Agrointeligența-AGROINTEL.RO.Potrivit șefului APIA, agenția merge în paralel cu autorizările și cu primirea cererii unice pentru Campania 2021, care se va încheia pe 17 mai, fără penalizări. Până la 27 aprilie APIA a înregistrat 597.844 de cereri unice pentru o suprafață de 4.469.807 ha.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Subventii APIA

Start cereri la APIA pentru noile ajutoare de minimis!

Petroniu Gabriela

Published

on

Start cereri la APIA pentru noile ajutoare de minimis!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


agrointeligenta.ro
– 21 iunie 2021 14:23

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA – își reia de mâine, marți – 22 iunie, activitatea. După zilele libere, funcționarii se întorc la centrele locale unde vor începe să primească primele cereri pentru ajutoarele de minimis nou aprobate de Guvern și publicate în Monitorul Oficial.Se primesc cereri pentru două ajutoare de minimisÎncepând de marți, 22 iunie, APIA primește cereri pentru cele două noi ajutoare de minimis: sprijinul pentru legume cultivate în spații protejate și sprijinul pentru culturi aromatice. Pentru ambele, documentele se pot transmite și în format electronic, adică pe e-mail.Termenul limită pentru înscrierea în programul de ajutor de minimis pentru legume în spații protejate este 20 iulie, inclusiv, în timp ce pentru sprijinul acordat cultivatorilor de plante aromatice, termenul limită pentru cereri este 30 iunie, inclusiv.Informații complete despre cele două măsuri de sprijin găsiți în articolele:Ajutor minimis plante aromatice 2021: culturi, condiții, acte necesare, plăți APIAMinimis legume sere și solarii 2021: condiții, culturi eligibile, acte necesare, condiții și plăți Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Comisia Europeană a anunțat cuantumurile tăiate din subvențiile fermierilor români!

Petroniu Gabriela

Published

on

Comisia Europeană a anunțat cuantumurile tăiate din subvențiile fermierilor români!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 20 iunie 2021 07:48

Decizie Comisia Europeană! România, și alte țări membre, au primit o decizie de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).”În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia are obligația de a efectua verificările necesare, de a comunica statelor membre rezultatele respectivelor verificări, de a lua notă de observațiile statelor membre, de a iniția o discuție bilaterală în vederea ajungerii la un acord cu statele membre în cauză și de a le comunica acestora concluziile sale în mod oficial. Statele membre au avut posibilitatea de a solicita inițierea unei proceduri de conciliere. În unele cazuri, această posibilitate a fost utilizată, iar Comisia a examinat rapoartele emise în urma procedurii respective”, se arată în decizia Comisiei, care a fost comunicată și României.Aceeași sursă precizează că în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pot fi finanțate numai cheltuielile agricole efectuate fără încălcarea dreptului Uniunii. ”Verificările efectuate, rezultatele discuțiilor bilaterale și procedurile de conciliere au demonstrat că o parte dintre cheltuielile declarate de statele membre nu îndeplinesc această cerință și, prin urmare, nu pot fi finanțate din FEGA și FEADR. Trebuie indicate cuantumurile care nu sunt recunoscute ca imputabile FEGA și FEADR. Cuantumurile respective nu se referă la cheltuieli efectuate cu mai mult de 24 de luni înainte de notificarea scrisă privind rezultatele verificărilor, adresată de Comisie statelor membre”, mai susține Comisia.Reduceri sau suspendări de plățiComisia mai arată în decizia trimisă și României că cuantumurile excluse de la finanțarea din partea Uniunii trebuie, de asemenea, să ia în considerare eventualele reduceri sau suspendări în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, deoarece aceste reduceri sau suspendări au un caracter provizoriu și nu aduc atingere deciziilor adoptate în conformitate cu articolul 51 sau 52 din regulamentul respectiv.”În ceea ce privește cazurile vizate de prezenta decizie, evaluarea cuantumurilor care trebuie excluse din motive de neconformitate cu dreptul Uniunii a fost notificată de Comisie statelor membre într-un raport de sinteză pe acest subiect. Prezenta decizie nu aduce atingere concluziilor de ordin financiar la care Comisia ar putea să ajungă în urma hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele aflate pe rolul instanței la 31 martie 2021”, se mai arată în documentul emis de Comisie. Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Ajutorul de stat pentru fermieri – în Monitorul Oficial. Cererile se depun la APIA până pe 20 iulie

Petroniu Gabriela

Published

on

Subvenții APIA 2021: Cereri de plată depuse pentru 9.823.979 hectare
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 19 iunie 2021 08:08

Schema de ajutor de stat promisă fermierilor a fost publicată în Monitorul Oficial vineri, pe 18 iunie. Fermierii pot depune începând de marți, 22 iunie, cererile pentru ajutorul de 9.745,00 lei alocat producătorilor agricoli în anul 2021.Schema de ajutor de minimis pentru legume în spații protejate, care a fost aprobată de Guvern în ședința de miercuri, 16 iunie, se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate: ardei gras și/sau ardei lung, castraveți, tomate și vinete.Beneficiarii programului sunt:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2021.
b)persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
c) producătorilor agricoli persoane juridice.Criterii de eligibilitate:
a) să fie înregistrați în registrul unic de identificare (RUI) și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
b) să depună cerere de înscriere în program;
c) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile
d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021;
f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;
g) să facă dovada valorificarii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare .Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificările către centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București, prin e-mail, fax sau poştă, cu cel puțin 10 zile (calendaristice) înainte de data începerii recoltării legumelor în vederea valorificării. Controlul la fața locului se efectuează în 7 zile de la notificare – APIA +DAJ. APIA verifică existența suprafețelor și culturilor, iar DAJ evaluează producția.Cererea de înscriere în program se depune la centrele județene/locale APIA, începând de marți, 22 iunie, având în vedere că luni, 21 iunie, este zi liberă de la Guvern, până la data de 20 iulie 2021 inclusiv.  În situaţia în care soliciantul utilizează suprafeţe de teren cu culturi de legume în spații protejate situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program, la centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București unde a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul/sediul social sau suprafața cultivată cea mai mare.Documente care însoțesc cererea:
a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusa prin reprezentant legal/împuternicit;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;
c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f)adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atesta suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;Dovada valorificării producției de legume obținute în spații protejate o constituie bonul fiscal / factura / fila din carnetul de comercializare. Valorificarea producției se efectuează în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie 2021.Pentru obţinerea sprijinului, după efectuarea verificărilor în teren urmare a notificării fermierii, au obligaţia să depună la centrele județene/locale APIA și respectiv al municipiului București unde au depus cererea de înscriere, documentele justificative de valorificare a productiei si copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la data de 3 decembrie 2021,Producțiile minime sunt următoarele:
a) în sere:
a. 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;
b. 5000 kg/1000 mp pentru castraveți;
c. 8500 kg/1000 mp pentru tomate;
d. 3000 kg/1000 mp pentru vinete;b) în solarii:
a) 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și /sau lung;
b) 3000 kg/1000 mp pentru castraveți;
c) 3200 kg/1000 mp pentru tomate;
d) 2000 kg/1000 mp pentru vinete;Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate numai pentru o singură cultură în anul de cerere și numai pentru o suprafața de 1000 mp.Valoarea maximă 2.000 euro / cultură/1000 mp/beneficiar (echivalent 9.745,00 lei, la cursul de schimb de 4,8725 stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.
În situaţia în care după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis se constată depăşirea sumei maxime, valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în bugetul alocat.Plafonul alocat este de 30.785 mii euro, echivalentul în lei al sumei de 150.000 mii lei.Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.