Connect with us

Cresterea animalelor

SENAT: Taxă pentru cei care nu își sterilizează câinii care nu sunt de rasă!

Iures Stefan

Published

on

SENAT: Taxă pentru cei care nu își sterilizează câinii care nu sunt de rasă!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 30 iulie 2020 22:08

Foto via bistriteanul.ro/Ioan Stoenica
Distribuie pe Facebook

Proiect de lege depus la Senat (primă cameră sesizată) pentru toți proprietarii de câini, inclusiv ciobanii care dețin animale de pază la stână. Mai mulți parlamentari au depus un proiect de lege prin care se dorește ca, în viitor, refuzul proprietarilor de câini care nu sunt de rasă de a-i steriliza să fie „sancționat” cu o taxă specială locală, concepută să îi „descurajeze” pe proprietari de la a refuza sterilizarea câinilor. În schimb, propunerea ar putea să îi scape pe stăpâni de obligația de a plăti microciparea câinilor (lucru pe care trebuie să-l facă, în prezent), autoritățile locale fiind cele care vor suporta financiar această procedură.Propunerea legislativă privind instituirea Programului naţional de prevenire şi gestionare a înmulţirii populaţiei de câini fără stăpân a fost înregistrată la Senat în 28 iulie și trebuie să treacă de ambele camere ale Parlamentului, să fie promulgată de președintele țării și să apară în Monitorul Oficial, pentru a se aplica.E vorba de o propunere legislativă complexă, al cărei scop general, conform expunerii de motive atașate proiectului de lege, e să remedieze și, ulterior, să prevină riscurile înmulțirii câinilor fără stăpân. În ciuda numelui, proiectul de lege se referă, însă, și la câini cu stăpân. Apar anumite modificări în privința obligațiilor stăpânilor, referitoare la sterilizarea câinilor și microciparea acestora.Sterilizarea câinilorLa fel ca acum, proiectul de lege va menține obligația pentru stăpânii de câini de a-și steriliza câinii, dacă nu sunt de rasă. Ce e nou, însă, e că cei care vor refuza să își sterilizeze câinii vor avea de plătit, conform proiectului de lege, „o taxă anuală specială, descurajantă”. Cuantumul acesteia va fi stabilit la nivel local.În cazul sterilizării câinilor, însă, aceasta va avea loc pe cheltuiala proprietarului, nu pe a statului.Și acum este obligatorie sterilizarea câinilor, de către stăpânii lor, dacă sunt câini de rasă comună sau metișii acestora. Conform Normei Autorității Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, sterilizarea se face pe cheltuiala proprietarului. Sancțiunea pentru refuz este, conform Ordonanței de urgență nr. 155/2001, amendă între 5.000 și 10.000 de lei.Pe de altă parte, s-ar putea să se ajungă într-o situație problematică, dacă propunerea legislativă menționată mai sus va intra în vigoare astfel cum e formulată acum, iar OUG nr. 155/2001 va rămâne neschimbată. Dacă va fi păstrată sancțiunea contravențională (din cadrul OUG nr. 155/2001) și va fi introdusă taxa pentru refuzul de sterilizare (propusă prin proiect), proprietarul de câine s-ar putea trezi în situația de a plăti, în esență, de două ori pentru aceeași faptă.Chiar dacă una, formal, este sancțiune (amenda contravențională stabilită în cadrul OUG nr. 155/2001), iar cealaltă este prezentată ca o taxă specială, efectul este același – obligarea persoanei care refuză sterilizarea câinelui la plata unei sume de bani. De asemenea, ambele obligații de plată au același efect – de descurajare a refuzului de sterilizare a animalului. Prin urmare, nu ar trebui păstrate amândouă, pentru a se evita o dublă sancționare.Microciparea câinilorLa fel ca acum, stăpânii de câini vor fi obligați, în continuare, să își microcipeze câinii. Însă noutatea e că proiectul de lege, dacă va intra în vigoare, îi va scuti pe stăpânii de câini de costurile microcipării, acestea urmând să fie suportate de către autoritățile locale.La acest moment, conform OUG nr. 155/2001 și a Normei ANSVSA menționate anterior, stăpânii sunt obligați să își microcipeze câinii pe care îi au, însă pe cheltuiala proprie. Dacă nu își microcipează câinii, proprietarii acestora riscă amenzi foarte ridicate, între 5.000 și 10.000 de lei.În cazul câinilor nou-fătați, aceștia trebuie microcipați în cel mult 90 de zile de fătare, dar, în orice caz, înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice a acestora.Cei care pot să implanteze cipul sunt:
medicii veterinari din unitățile medicale veterinare de asistență înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică sau
medicii veterinari din universitățile care dețin clinici veterinare universitare, înregistrați ca identificatori și operatori ai Registrului de evidență a câinilor cu stăpân (registrul în care urmează să fie înregistrați câinii microcipați).

Atenție! Modificările nu se aplică, deocamdată. Pentru aceasta, e nevoie ca propunerea înregistrată la Senat să treacă de ambele camere ale Parlamentului, să fie promulgată de președintele țării și să apară în Monitorul Oficial.Sursa: www.avocatnet.ro

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Cresterea animalelor

NOU ORDIN MINISTRUL DE INTERNE: ÎNREGISTRAREA TRACTOARELOR!

Stefanescu Carmen

Published

on

DATE APIA: A SCĂZUT LA JUMĂTATE NUMĂRUL FERMELOR NOU ÎNFIINȚATE!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Potrivit noilor modificări din Ordinul MAI, se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București numai tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de către acestea, troleibuzele, mopedele și cvadriciclurile ușoare așa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, omologate potrivit legii, pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis cartea de identitate a vehiculului, mașinile autopropulsate pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis atestatul tehnic, precum și tramvaiele și vehiculele cu tracțiune animală.
Înregistrarea vehiculelor se realizează de către compartimentele de specialitate de la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, pe a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori sediul proprietarii vehiculelor respective.
Procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București se stabilește prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Autovehiculele, remorcile și tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și a Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții numai dacă au fost omologate potrivit legii și dețin carte de identitate a vehiculului emisă de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», iar mașinile autopropulsate numai dacă dețin atestat tehnic emis de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Autovehiculele și remorcile cu excepția remorcilor destinate a fi tractate de către tractoarele agricole sau forestiere pot, după caz, să fie înmatriculate, în condițiile legii.
Păstrarea combinației numărului de înmatriculare poate fi solicitată de către titularul certificatului de înmatriculare autorității care a efectuat înmatricularea, până la momentul radierii vehiculului, al expirării solicitării anterioare de păstrare sau al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pe numele dobânditorului, după caz, cu plata tarifului aferent. Solicitarea înscrierii acesteia în evidențele autorității competente se face în baza depunerii următoarelor documente:
a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
b) actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul persoanei juridice, în original și în copie;
c) dovada achitării tarifului de păstrare a combinației numărului de înmatriculare.
Solicitantul înmatriculării permanente, al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul sau al eliberării unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta poate opta pentru o combinație preferențială a numărului de înmatriculare, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.
În cazul în care solicitantul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate are domiciliul, reședința ori sediul în alt județ decât titularul certificatului de înmatriculare anterior, acesta poate primi o combinație la rând a numărului de înmatriculare sau poate opta pentru o combinație preferențială, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.Source link

Continue Reading

Cresterea animalelor

MESAJ URGENT APIA pentru FERMIERI!

Stefanescu Carmen

Published

on

colaj-bun-apia_b
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Pentru obţinerea vizei aferente anului 2019, documentele care se vor transmite prin mijloace electronice (telecomunicații), la Centrele județene/locale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, se regăsesc enumerate mai jos:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional);
7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.
Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2018 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2020, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative:
– carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original);
– copie a certificatului de deces;
– copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”);
– copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului;
– împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original);
– extras de cont pe numele moștenitorului.
Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.
 Source link

Continue Reading

Cresterea animalelor

ANUNȚ AFIR DE ASTĂZI: UN SINGUR GHID CU PREȚURI DE REFERINȚĂ!

Stefanescu Carmen

Published

on

SE ÎNTÂMPLĂ ACUM! AFIR SUSPENDĂ CONTROLUL PE TEREN!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Noul Ghid al bazei de date cu prețuri de referință unifică într-un tot unitar două documente diferite: Ghidul bazei de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate și Ghidul bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri, sere, hale și grajduri, în scopul aplicării unei proceduri unitare privind introducerea elementelor în baza de date, indiferent de categoria acestora.
Totodată, au fost diversificate  domeniile pentru care s-a constituit şi se aplică Baza de date  cu prețuri de referință, prin adăugarea mobilierului destinat agropensiunilor finanțate prin PNDR 2020.
Dintre modificările incluse în noua versiune a Ghidului menționăm că se vor accepta exprimări de genul “la alegere/ sau” doar în cazul în care elementul poate fi echipat cu mai multe variante ale unei dotări, fără diferențe de preț, fapt demonstrat prin documente justificative.
Un lucru important de reținut este și faptul că AFIR va șterge din baza de date elementele adăugate de trader (furnizor), în urma pierderii calității acestuia de reprezentanță/ importator/ dealer autorizat pe teritoriul României sau de reprezentant al producătorului în relația cu AFIR. Această operațiune se va realiza în urma informării primite de la producătorul.
Ghidul bazei de date cu prețuri de referință poate fi consultat pe site-ul AFIR, la adresa  https://bit.ly/3kf75uR.Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.