Connect with us

Subventii APIA

Subvenția APIA vaci de lapte: 379,67 euro/cap – cuantum estimat pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic!

Petroniu Gabriela

Published

on

Ai o problemă juridică în fermă? Asociația Bălțată Românească a introdus un serviciu de consultanță juridică pentru fermieri!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 29 noiembrie 2020 20:49

Subvenții APIA pentru vacile de lapte în 2020 – estimare cuantum pe cap de animal pentru crescătorii bovine. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în dezbatere publică plafoanele cu sumele alocate în Campania 2020 pentru plata Sprijinului Cuplat Zootehnic (SCZ), schemă ce va intra pe listele de plată de la 16 decembrie, după ce pe 15 decembrie expiră ultima zi de menținere a animalelor în exploatații. Agrointeligența-AGROINTEL.RO a făcut un calcul al cuantumului minim pe cap de animal, pe baza plafonului alocat pentru vacile de lapte și numărul de capete pentru care s-a cerut acest sprijin.Agrointeligența-AGROINTEL.RO a solicitat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) numărul de capete pentru care s-a solicitat Sprijinul Cuplat Zootehnie în Campania 2020. Astfel, vorbim de un plafon alocat de 99.324,810 euro  respectiv 483.960.136,7 lei și 261.587 de capete din care rezultă un cuantum minim estimat de 379,6718 euro/cap de animal adică 1.849,950 de lei. Cuantumul estimat poate crește
Numărul de vaci de lapte eligibile pentru subvenția SCZ poate scădea până în ultima zi de menținere a animalelor în exploatații dacă o parte dintre crescătorii decid să vândă din vaci sau din alte motive acestea devin neeligibile. Așadar vorbim de un număr de capete solicitate la plată și nu final, eligibil.Plăţile finanțate din bugetul Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), din care se achită Sprijinul Cuplat Zootehnic, se efectuează la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro.Când se stabilește cuantumul final
Cuantumul final pentru subvenția SCZ la vacile de lapte se poate calcula numai după încheierea perioadei de retenție în fermă, adică la mijlocul lunii decembrie. Atunci se împlinesc cele 6 luni de la încheiere campaniei de depunere a cererilor, ce a fost prelungită în acest an până pe 15 iunie.Când se plătesc subvențiile pentru bovine
Plățile APIA pentru crescători se fac începând cu data de 16 decembrie, în cadrul campaniei APIA de plăți integrale, ce se desfășoară până pe 30 iunie 2021.Reamintim că în campania 2019, fermierii au primi un cuantum de 379,7155 euro/cap de animal pentru un număr de 250.186 și un plafon alocat de 94.999,500 euro.Condiții pentru subvenția mare la bovine
Schema de SCZ – vaci lapte (SCZ-VL) pentru vacile de lapte se acordă fermierilor activi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii:– solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 10 şi maximum 250 de capete vaci de lapte inclusiv, (cu excepţia celor din zonele montane, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 5 şi 250 capete vaci de lapte,) şi care nu au beneficiat de sprijin cuplatcategoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, în anii anteriori, pe beneficiar/solicitant, în exploataţii cu cod ANSVSA;
– au cel puțin un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată, cu un prim-cumpărător și cel puțin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul în care producătorul deține unitate proprie de procesare a laptelui, să dețină copie de pe cel puțin un aviz de însoțire a mărfii și de pe o notă de intrare-recepție care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv
procesare lapte, sau în cazul vânzărilor directe, să dețină carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispoziție de încasare a valorii aferente laptelui comercializat/factură fiscală care să ateste vânzarea laptelui sau a produselor copie de pe factura fiscală/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, II, IF şi SC;
– menţin animalele solicitate pentru SCZ-VL până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv (finalul perioadei de reținere), în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA din cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care animalele au fost transferate temporar pentru păşunat;
– deţin Registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.Potrivit APIA, un fermier poate solicita sprijin cuplat în aceeași cerere atât pentru vaci din exploatații situate în localități din zonă montată cât și pentru vaci din alte exploatații situate în localități care nu sunt în zone montane. Chiar dacă într-o cerere se solicită sprijin cuplat si pentru zonă montană și pentru zonă nemontană, numărul de vaci de lapte solicitate nu poate să depășească maximul de 250 capete. Plata se efectuează pentru minim 10 capete determinate/5 capete vaci de lapte din zonă montană determinate.APIA atenționează că pentru fermierii care solicită numărul minim de animale pentru care se acordă spijin (respectiv 10 capete / 5 capete pentru zona montană) : daca unul sau mai
multe animale au neconformitati rezultate în urma controlului administrativ și/sau la fața locului, fermierul nu încaseaza sprjin pentru niciunul din animalele eligibile pentru
schema SCZ_VL. În funcție de numărul de animale cu neconformități se pot aplica și sancțiuni administrative.Termenul-limită pentru finalizarea plăților la subvențiie APIA aferente anului în curs este 30 iunie 2021.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Subventii APIA

Subvenții APIA 2021. Anunț de la Ministerul Agriculturii despre plata sprijinului cuplat

Petroniu Gabriela

Published

on

Plățile APIA, reluate după Paști! Schemele și sumele care intră în conturile fermierilor!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 18 ianuarie 2021 14:41

Termen limită pentru o subvenție extrem de importantă pentru fermierii români și crescătorii de animale. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat luni, 18 ianuarie, în dezbatere publică o Ordonanță de Urgență ce urmează să fie aprobată de Guvern, în care se specifică faptul că prin excepție în anul 2021, decizia referitoare la modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat poate fi revizuită până la data de 19 februarie.”Prin excepție de la prevederile art. 25 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul calendaristic 2021, decizia referitoare la modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat poate fi revizuită până la data de 19 februarie 2021”, arată textul citat.Reamintim că Agrointeligența-AGROINTEL.RO a informat deja în premieră despre acest termen de 19 februarie. De precizat că România are posibilitate de menține la plată actualele scheme de plată, cu condițiile de eligibilitate din Campania APIA 2020, sau poate renunța la anumite scheme de plată. Regulamentul UE permite României să mențină și plata Ajutoarelor Naționale Tranzitorii la acel nivel din prezent.Citiți mai multe pe acest subiect pe FortaPAC.agrointel.ro

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Subvenții APIA: Fermierii tăiați de la plată dacă nu prezintă acest document!

Petroniu Gabriela

Published

on

Subvenții APIA: Fermierii tăiați de la plată dacă nu prezintă acest document!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 17 ianuarie 2021 20:30

Termenul care i-ar putea lăsa pe mulți fermieri fără subvenții dacă nu prezintă documentele necesare pentru plățile desfășurate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Producătorii agricoli mai au timp până pe 31 ianuarie să depună la APIA documentele care fac dovada că îndeplinesc calitatea de fermier ”activ”, condiție obligatorie pentru eligibilitatea la subvențiile pe suprafață sau din zootehnie.Conform ghidului informativ pentru plăți directe, valabil pentru anul 2020, fermierii care au depus cererea unică de plată în calitate de persoană fizică şi ulterior au optat pentru înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) ca Persoană Fizică Autorizată (PFA)/Intreprindere Individuală (ÎI)/ Intreprindere familială (ÎF) sau Persoană Juridică care desfășoară activitate agricolă, pentru a respecta condiţia de fermier activ, trebuie să prezinte la APIA certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau actul de înființare/actul constitutiv/statutul la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.Potrivit aceleiași surse, fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ:
– prin înregistrare la ONRC ca PFA/ ÎI/ ÎF sau PJ care desfășoară activitate agricolă sau
– prin furnizarea de documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art.6 alin. (5) lit.a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.Dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier activ trebuie să fie prezentate la APIA nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.Persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1) – (4) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității – Republicată, prezintă adeverința eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi. Adeverința se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.Și persoanele juridice au obligația să prezinte documente în plus la APIAFermierii persoane juridice, pentru a respecta condiţia de fermier activ conform art. 22, alin. (4) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificarile şi completările ulterioare, trebuie să prezinte la APIA, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere, dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier activ.Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. b) din ordonanţă pentru persoanele juridice operatori economici sunt situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, însoţite de formularul „Date informative”, întocmite potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin (5) lit. a) sau b) din ordonanţă pentru persoanele juridice, în ultimul an fiscal, sunt:
a) formularul „Date informative” (cod 30), aprobat anual prin ordin al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde indicatorul „venituri din activităţi agricole”, definit la art. 23 alin. (1);
b) formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20), aprobat anual prin ordin al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice care cuprinde indicatorul „venituri totale”.În situaţia persoanelor juridice care nu deţin cod CAEN/statut/act de înfiinţare din care să rezulte că desfăşoară activitate agricolă, dovezile verificabile sunt situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Subventii APIA

Subvenție APIA pentru terenul nelucrat: Plată de aproape 100 de euro pe hectar

Petroniu Gabriela

Published

on

Subvenție APIA pentru terenul nelucrat: Plată de aproape 100 de euro pe hectar
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre – 17 ianuarie 2021 10:48

Subvenție APIA plătită anual pentru terenul nelucrat, lăsat pârloagă! Fermierii pot încasa plata unică pe suprafață fără să facă vreo investiție în tehnologie sau semințe, iar plata derulată prin APIA se poate încasa pentru ”regenerarea pământului”. În Campania 2020, cuantumul pe hectar s-a situat la valoarea de 98,738 euro/ha, adică 481,101 lei/ha.Potrivit APIA Galați, citată de www.viata-libera.ro, fermierii pot primi subvenție și pentru terenurile lăsate ”pârloagă” dar în anumite condiții. Termenul înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, întreținut în bune condiții agricole şi de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă conform legislației în vigoare. Perioada în care terenul este lăsat în pârloagă este de minim șase luni într-un an calendaristic și acoperă lunile aprilie – septembrie.Tot conform actelor normative în materie, ”nu sunt eligibile la plată suprafeţele de pârloagă declarate/ determinate pe acelaşi amplasament mai mult de un an”. De altfel, la completarea cererii unice de plată, dacă aceeaşi suprafaţă a fost declarată şi în anul anterior, în aplicaţia IPA-Online fermierii primesc mesaj de avertizare: ”Nu se acordă sprijin pentru terenul pârloagă dacă se regăseşte pe acelaşi amplasament mai mult de un an”.Codul de cultură pe care trebuie să îl bifeze fermierii în cererea unică este 970 – teren necultivat, iar singura plată pe care o pot încasa este plata unică pe suprafață, SAPS.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.